Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-72bfaddf-7f5a-46de-be9c-4c1362dc50a6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Koncepcja zastosowania dodatku węglowodorów syntetycznych do paliw celem ograniczenia emisji wybranych toksycznych składników spalin w aglomeracji wrocławskiej

Autorzy Lotko, W.  Lisowska, A.  Łodygowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Use of an additive synthetic hydrocarbons for fuels to reduce emissions of some toxic components in the Wroclaw
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem perspektywicznej biomieszaniny składającej się z mineralnego oleju napędowego oraz syntetycznego oleju napędowego, jako nowego składnika paliw silnikowych. Ponadto omówiono uwarunkowania geograficzne Wrocławia na powstawanie smogu. Zilustrowano wpływ zastosowania nowego rodzaju paliwa na poprawę jakości powietrza w aglomeracji wrocławskiej. Wyniki przedstawione w niniejszym artykule wykazały, że zastosowanie paliwa z dodatkiem syntetycznym do zasilania silników spalinowych o zapłonie samoczynnym powoduje mniejszą degradację środowiska (redukcja stężenia NOx, CO i SOx) niż przy stosowaniu konwencjonalnych paliw.
EN Article presents issues concerning the use of forward-looking bio mixture consisting of mineral diesel and synthetic diesel as a new component of motor fuel. Furthermore it shows the geographical determinants of Wroclaw conducive to the formation of smog. In this description it illustrates the effect of using a new type of fuel to improve air quality in the Wroclaw. The results presented in this paper show that addition of synthetic fuel has less deterioration of the environment (reduction of NOx, CO and SOx) than with conventional fuels.
Słowa kluczowe
PL węglowodory syntetyczne   paliwa syntetyczne   dodatki do paliw   emisja spalin   smog   ograniczenie emisji spalin   składniki toksyczne spalin   zanieczyszczenie powietrza   Wrocław  
EN synthetic hydrocarbons   synthetic fuels   fuel additives   emissions   smog   reducing emissions   toxic components   air pollution   Wrocław  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 255--259
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Lotko, W.
  • Zakład Technicznej Eksploatacji Pojazdów, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
autor Lisowska, A.
autor Łodygowski, K.
  • Zakład Technicznej Eksploatacji Pojazdów, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
1. Łodygowski K., Markov K., Górski K., Lotko W., Longwic R., Kowalski J., The prospects for the use of synthetic diesel oil as a fuel component and its potential in the reduction of exhaust emissions, Logistyka 3/2015.
2. Górski K., Lotko W., Łodygowski K.: Ekologiczne aspekty silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego mieszaniną mineralnego oleju napędowego z syntetycznym olejem napędowym; Logistyka 07/2014.
3. Skrzek T., Łodygowski K.: Wpływ dodatku syntetycznego oleju napędowego do paliwa na emisję zanieczyszczeń z silnika o zapłonie samoczynnym z układem zasilania typu Common Rail; rozdział w monografii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej; Białystok 2015.
4. Makhnashvili I., Makles Z., Smog w środowisku miejskim, Bezpieczeństwo pracy, 2006/7-8, s. 20-23.
5. Miniprzewodnik po wielkim smogu, Broszura współfinansowana ze środków Gminy Wrocław w ramach projektu „Wrocławski Alarm Smogowy” realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia w partnerstwie z Fundacją Ekorozwoju oraz społeczną inicjatywą na rzecz czystego powietrza Dolnośląski Alarm Smogowy, 2015.
6. Konduracka E., Materiały pokonferencyjne. Skróty wystąpień, głosy w dyskusji, Konferencja „Czyste powietrze w Krakowie”, 14.03.2013r., Kraków 2013.
7. Żółtowski A., Nielimitowana emisja w silnikach zasilanych CNG, Journal of KONES Internal Combustion Engines, vol.10, 2003/3-4.
8. Smog. Skutki zdrowotne, prezentacja sporządzona przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dostępna na stronie: www.slaskie.pl (dostęp: 22.02.2016).
9. Dubicki A., Dubicka M., Szymanowski M.,: Klimat Wrocławia, Środowisko Wrocławia - Informator 2002, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław 2002, 9-25.
10. Krzeszowiak J., Michalak A., Pawlas K., 2015, Zanieczyszczenie powietrza we Wrocławiu i potencjalne zagrożenie dla zdrowia z tym związane, Medycyna Środowiskowa - Enviromental Medicine 2015, vol. 18, no.2, s. 66-73.
11. www.wroclaw.pl/hybryda-w-mpk (data dostępu: 23.02.2016).
12. www.mpk.wroc.pl (data dostępu: 23.02.2016).
13. www.stat.gov.pl (data dostępu: 22.02.2016).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-72bfaddf-7f5a-46de-be9c-4c1362dc50a6
Identyfikatory