Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-725e959f-272f-44f8-89a5-a97131f0645b

Czasopismo

Transport Samochodowy

Tytuł artykułu

Alternatywne sposoby napędu i zasilania pojazdów

Autorzy Gis, M.  Gis, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Alternative ways of propulsion and power vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Silniki współczesnych pojazdów zasilane są przeważnie paliwami ropopochodnymi. Wykorzystywanie tych paliw wpływa bezpośrednio na wyczerpywanie się ich zasobów. Dlatego istotną sprawą są prace nad wdrażaniem nowych sposobów zasilania silników pojazdów. Ważnym jest też zmniejszenie emisji zanieczyszczeń spalin powodowane przez pojazdy z silnikami zasilanymi benzyną czy olejem napędowym. Obecnie popularnymi stają się pojazdy elektryczne, hybrydowe, gazowe, w nieco dalszej perspektywie ważnymi będą pojazdy wodorowe. W transporcie miejskim zwraca się uwagę na pojazdy elektryczne i hybrydowe, eksploatowane są pojazdy gazowe (z silnikami zasilanymi CNG, LNG, biomentanem) zaś w transporcie długodystansowym podejmuje się coraz częstsze próby stosowania pojazdów ciężkich wykorzystujących gaz płynny (LNG). W artykule przedstawiono w zarysie, alternatywne wobec konwencjonalnych, sposoby napędu i zasilania pojazdów.
EN Engines of modern vehicles are powered by fuels mostly oil-derived. The use of these fuels has a direct impact on depletion of their resources. Therefore, an important issue are works on the implementation of new ways to power engines of vehicles. It is also important to reduce emissions of exhaust pollutants caused by vehicles with engines supplied by gasoline or diesel. Currently become electric vehicles, hybrid, gas, in a slightly longer term, hydrogen vehicles will be important. In urban transport calls attention to electric vehicles and hybrid vehicles, are operated gas vehicles (with engines power by CNG, LNG, biomenthane) and in long-haul transport take more frequent attempts to use vehicles using liquefied petroleum gas (LNG). The article outlines, an alternative to conventional, ways of propulsion and power vehicles.
Słowa kluczowe
PL zasilanie   spaliny   pojazd ekologiczny  
EN power   exhaust   ecological vehicle  
Wydawca Wydawnictwo ITS
Czasopismo Transport Samochodowy
Rocznik 2015
Tom z. 4
Strony 79--95
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Gis, M.
  • Instytut Transportu Samochodowego
autor Gis, W.
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
[1] Assessment of the implementation of European altermative fuels strategy and possible supertive propasals. Projekt TREN/R1/350-2008-Lot-3 COWI. Raport końcowy Exergia. Energy and Enviroment Consultants, sierpień, 2012, s.31.
[2] Biernat K., Gis W., Grzelak P., Żółtowski A.: The study on wider range of biogas production options and experiences. Motor Transport Institute. ISBN 978-83-60965-54-2.
[3] cng.auto.pl
[4] Die deutsche Bundesregierung: Sachstand und Eckpunkte zam Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilitat, Berlin listopad 2008.
[5] Electrifying road transport. Is the future closer than we think?, Memorandum QED communication, Bruksela, styczeń 2013.
[6] Energy technology perspective 2008 in support of the G8 plan of action, scenarios and strategies to 2050, International Energy Agency 2008.
[7] European Union Hydrogen Highway, http://www.hydrogencaronow.com/eu-hydrogenhighway. htm
[8] European vehicle market statistics pocketbook 2013. International Council on Clean Transportation Europe (ICCT Europe), 2014.
[9] Gas Vehicle Report, Vol. 10, January 2011.
[10] Gis M.: Ograniczenie emisji dwutlenku węgla z silników spalinowych pojazdów kategorii M i N przez zastosowanie biometanu. Praca inżynierska. Warszawa 2013.
[11] Gis W., Menes M., Pielecha J., Gis M.: Implementacja pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe i infrastruktura tankowania wodoru w Europie. PTNSS-2015-3455.
[12] Gis W., Menes M.: Stan i perspektywy rozwoju parku samochodów elektrycznych. ISSN 1231-5478. Logistyka Nr. 4/2015 - 2/4, str. 3393 - 3399.
[13] Gis W., Menes E., Waśkiewicz J. i inni: Przesłanki narodowego planu wodoryzacji transport samochodowego. Synteza. ITS. Warszawa, listopad 2015.
[14] Hacker F., Harthan R., Matthes F., Zimmer W.: Environmental impact on the electricity market of a large scale introduction of electric cars in Europe - Critical review of literature, ETC/ACC Technical Paper 2009/4, lipiec 2009.
[15] Hallgren L.: Biogas as fuel - the natural choice for city buses. Seminarium Projektu Baltic Biogas Bus. Bergen 22 May 2012
[16] http://www.transport-publiczny.pl
[17] Łyko P., Śliwka M., Pomykała R.: „Zastosowanie CNG i biometanu w transporcie – dobre praktyki z wybranych krajów Unii Europejskiej. Logistyka 4/2014.
[18] Merkisz J., Pielecha I.: Układy elektryczne pojazdów hybrydowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 978-8-7775-373-6. Poznań 2015.
[19] Merkisz J., Pielecha J., Gis W., Gis M., Jasiński R.: Analiza emisji zanieczyszczeń pojazdów ciężkich w rzeczywistych warunkach ruchu. PTNSS-2015-3352.
[20] Merkisz J., Pielecha J., Gis W., Gis M., Jasiński R.: Comparative assessment of exhaust emission buses: powered CNG and Diesel. PTNSS-2015-3454.
[21] Millikin M.: Volvo Car Corporation challenges EU’s goal and tactics on cutting CO2 emissions CEO says electrified vehicles with struggle to pass 1% market share by 2020, referat na “EU Debate on Electromobility”, Bruksela, marzec 2012.
[22] Nemery F., Brons M.: Plug-in Hybrid and Battery Electric Vehicles. Market penetration scenarios for electric drive vehicles, Komisja Europejska. Joint Research Center, Institute for Prospective Technological Studies, Bruksela 2010 oraz Assessment of the implementation of European alternative fuels strategy and possible supportive proposals, Projekt Move C1/497-1-2014, Exergia - Energy and Environment Consultants, sierpień 2012.
[23] Nylund N.O., Erikkilä K., Clark N., Rideout G.: Evaluation of duty cycles for heavy-duty urban vehicles. Final report of IEA AMF Annex XXIX.
[24] Nylund N.O., Erikkilä K., Murtonen T.: Bus emissions in real life. Final event Baltic Biogas Bus project. Bergen, 05.2012.
[25] pkmtychy.pl
[26] Renders J.: European Strategy on Clean and Energy - Efficient Vehicles, 5th Meeting of the Electric Vehicles and the environment Informal Working Group, Komisja Europejska, Tokio, kwiecień 2013.
[27] Rogulska M. Jazda na (bio)gazie, „Czysta Energia” 12/2010.
[28] Rogulska M., Biometan w transporcie. „Czysta Energia” 6/2011.
[29] Scania Polska - paliwa alternatywne w różnych sektorach transportu.
[30] Shell Europe - Materiały dotyczące LNG.
[31] Toyota Polska - Materiały prasowe.
[32] Vätgasnfrastructur för Transporter. Fakta och Konceptplan för Sverige 2014-2020. Sweco, 31 decembre 2014.
[33] White Paper on transport. Road map to a single European transport area - Towards a competitive and resource efficient transport system, Komisja Europejska, Luksemburg 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-725e959f-272f-44f8-89a5-a97131f0645b
Identyfikatory