Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-725926af-b64a-4729-b571-018b100d907d

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Błędy prawno-organizacyjne uczestników procesu budowlanego w realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych

Autorzy Biliński, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Legal and organizational mistakes of the public administration in the implementation of investment and construction projects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono zasadnicze uprawnienia osób pełniących samodzielne funkcje w procesie budowlanym i skutki ich niewłaściwego postępowania. Podstawę przedstawionych i analizowanych przykładów stanowią sentencje orzeczeń zakończonych postępowań sądowych. Z analizowanych przykładów wynika, że nieznajomość prawa, nieprzestrzeganie procedur administracyjnych to zasadnicze przyczyny nieprawidłowości postępowania także uczestników procesu budowlanego.
EN The paper presents main permissions of the public administration and consequences of its proper use. The basis for the presented and analyzed examples are only the sentences of judgments of completed judicial proceedings. The analyzed examples show that ignorance of the law, non-compliance with administrative procedures are the main causes of irregularities of the proceedings of public administration departments.
Słowa kluczowe
PL błąd organizacyjny   błąd prawny   proces budowlany   funkcja samodzielna  
EN organizational mistake   legal mistake   construction process   stand-alone function  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 2
Strony 108--110
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Biliński, T.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
[1] Biliński T.: Błędy prawno-organizacyjne w postępowaniu organów administracji publicznej w realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. "Inżynieria i Budownictwo", nr 1/2018.
[2] Biliński T., Kucharczyk E.: Prawo budowlane z omówieniem i komentarzem. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016.
[3] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. DzU z 2015 r., poz. 99.
[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. DzU z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami.
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. DzU z 2012 r., poz. 462 z późniejszymi zmianami.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-725926af-b64a-4729-b571-018b100d907d
Identyfikatory