Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-72333066-dacf-4875-8bb0-31461ace6778

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Wpływ właściwości fizykochemicznych paliw na parametry operacyjne silnika o ZS

Autorzy Lejda, K.  Kuszewski, H.  Lew, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of physicochemical fuel properties on operating parameters in diesel engine
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem badań, których wyniki zamieszczono w niniejszym artykule, było określenie wpływu wybranych właściwości fizykochemicznych paliw na parametry operacyjne silnika o zapłonie samoczynnym. Wyniki badań parametrów fizykochemicznych mogą być przydatne do komponowania mieszanin paliw o poszukiwanych właściwościach, natomiast wyniki uzyskane w czasie prób na hamowni silnikowej pozwalają na zoptymalizowanie, przy wybranych kryteriach (np. maksymalizacja mocy, minimalizacja emisji toksycznych składników spalin), parametrów wtrysku paliwa.
EN The aim of the study, the results of which are given in this article was to determine the effect of selected physicochemical properties of fuels on operating parameters in diesel engine. The results of the physicochemical tests can be useful to formulate mixtures of fuels of seeking properties, while the results achieved in the engine dynamometer tests allow you to optimize, using selected criteria (eg . power maximization, minimization of toxic exhaust emissions), fuel injection parameters.
Słowa kluczowe
PL właściwości paliw   silnik o ZS   parametry operacyjne silnika  
EN properties of fuels   diesel engine   operating parameters engine  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 915--920
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., fot., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Lejda, K.
  • Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
autor Kuszewski, H.
  • Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
autor Lew, K.
  • Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
Bibliografia
[1] Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. WKŁ, Warszawa 2008.
[2] Bocheński C. I.: Biodiesel. Paliwo rolnicze. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
[3] Jaworski A., Kuszewski H., Lew K., Ustrzycki A.: Ocena przydatności paliw zastępczych do silników o ZS autobusów miejskich na podstawie wybranych parametrów wtrysku. Systemy i Środki Transportu Samochodowego. Monografia pod redakcją naukową Kazimierza Lejdy, TRANSPORT’12, Nr 3, s. 143-148, Rzeszów 2012.
[4] Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A.: Wpływ biododatków na parametry energetyczne paliw stosowanych w spalinowych napędach środków transportu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kijowie, BICHИK №23, s. 95-100, Kijów 2011.
[5] Lejda K., Balawender K., Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A., Woś P.: Sprawozdanie z projektu badawczego własnego nr NN509 256637 nt. Analiza determinantów dokładności procesu wtrysku paliwa w wysokociśnieniowych systemach zasilania spalinowych napędów środków transportu. Rzeszów 2012.
[6] Lejda K.: Selected problems of fuel supply in high-speed Diesel engines. Published by Meta, Lvov (pp. 225), ISBN 966-7947-11-2, Lvov 2004.
[7] Lew K.: Opracowanie kryteriów doboru paliw do specyfiki napędów wykorzystywanych w komunikacji miejskiej. Rozprawa doktorska. Poznań 2014.
[8] Lotko W.: Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami węglowodorowymi i roślinnymi. Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 1997.
[9] Orzechowski Z., Prywer J.: Rozpylanie cieczy w urządzeniach energetycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994.
[10] Uzdowski M.: Problematyka wykorzystania paliw alternatywnych do zasilania silników trakcyjnych. MOTROL 2008, s. 143-146.
[11] Zabłocki M.: Wtrysk i spalanie paliwa w silnikach wysokoprężnych. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-72333066-dacf-4875-8bb0-31461ace6778
Identyfikatory