PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Fotografia a sacrum. Starożytne budowle Egiptu - średniowieczne kościoły Europy

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Sacrum and photography. Ancient Egyptian constructions – medieval European churches
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Fotografia jest techniką, która pozwala na dokumentowanie architektury sakralnej oraz innych przejawów sacrum, ale jest też dyscypliną sztuki, która ma potencjał wniesienia w sferę sacrum nowych wartości, poszerzenia jego kręgu kulturowego. Autor jest fotografikiem o bogatym dorobku w dziedzinie kreatywnego fotografowania architektury, szczególnie architektury sakralnej. Prace z cyklu „Kształt Światła” reprezentowały sztukę polską na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Caracas w roku 1991, a także były prezentowane na wielu indywidualnych wystawach w Europie. Cykl „Idea Piramid” był tematem pracy doktorskiej obronionej w roku 2013. Przedmiotem niniejszego artykułu jest porównanie ekspresji czarno-białych fotografii interpretujących artystycznie wnętrza gotyckich kościołów Torunia i Barcelony oraz barwnych fotografii piramid egipskich w Gizie. Chociaż na fotografiach wykonanych odmiennymi technikami widnieją bardzo różne budowle, powstałe z inspiracji zupełnie odmiennych religii i cywilizacji, odległych w czasie epok i oddalonych miejsc na mapie świata, to zarówno w jednym, jak i drugim przypadku zasadniczym ich tematem jest sacrum. W przypadku architektury gotyckiej autor koncentruje się na sakralnym wnętrzu z wyeksponowaniem mistycznej roli światła wpadającego do wnętrza przez witraże. Piramidy w Gizie występują w kontekście przyrody, otwartej przestrzeni piasków Pustyni Libijskiej, koloru nieba oraz pojawiającego się w tle wielkiego miasta - Kairu. Pozostaje do oceny odbiorców tej sztuki, czy zaprezentowane fotografie przedstawiające architekturę sakralną powstałą przed wiekami i tysiącleciami, skalą kreacji poszerzają sferę sacrum przełomu XX i XXI wieku, czy są tylko przekazem o duchowości tamtych epok.
EN
Photography is a field of technology that allows documenting sacral architecture and other forms of sacred artefacts. But it is also a field of art that has the ability to introduce new values into the sacred sphere, to broaden its cultural environment. The author is a photographer with numerous achievements in creative photography particularly sacred architecture. Works of the “Kształt Światła” (The Shape of Light) collection represented Polish art at the International Art Festival in Caracas in 1991 and also were presented at numerous individual exhibitions in Europe. The “Idea Piramid” (The Idea of Pyramids) collection was the subject of a doctoral thesis completed in 2013. The subject of this paper is the comparison of expression of black and white photographs interpreting in artistic way by comparison the interiors of gothic churches in Toruń and Barcelona with colour photographs of Egyptian pyramids in Giza. Although these photographs - created with different techniques - show very different constructions built from the inspiration of completely different religions and civilizations, remote both in time and space, but still in both cases their primary subject is sacred. In Gothic architecture the author concentrates on the sacred interior, exposing the mystical role of light entering the interior through stained glass. Pyramids in Giza are presented in the context of natural environment, open space of the Libyan Desert sand, the colour of the sky and the huge city of Cairo visible in the background. The recipients of this form of art should decide themselves if presented photographs shows sacred architecture created centuries and millennia ago broaden the sacred sphere of the turn of 20th and 21st centuries with the scale of their creation? Or, are they only a presentation of spirituality of the past?
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
36--49
Opis fizyczny
Bibliogr. 5 poz., il.
Twórcy
autor
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (WSB Toruń), ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń
Bibliografia
  • 1. Janocha M. (2010), Anatomia Mistica – tekst wprowadzający do wystawy „Sacrum Gotyku” w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach.
  • 2. Musiał A. (2013), Idea Piramid - recenzja pracy doktorskiej na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Telewizyjnej im. Leona Schillera w Łodzi.
  • 3. Potocka M. A. (2010), Fotografia. Ewolucja medium sztuki, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
  • 4. Stedelmann R. (2001), Motto referatu pochodzi z rozdziału Grobowce królewskie epoki piramid publikacji Egipt – świat faraonów, Schultz R. i Seidel M. (red.); wyd. Könemann 1997, polska edycja 2001, s. 73.
  • 5. Tatarkiewicz W. (1978) Historia filozofii t. 1, PWN Warszawa.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-722e9383-61a5-4d21-b8ac-f6a6c825631f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.