Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-72262b8c-ae93-4ac1-9621-3cc7845a7fb3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zintegrowany system bezpieczeństwa eksploatacji i niezawodności : koniunkcja techniki i ekonomiki majątku trwałego

Autorzy Kaczmarek, J.  Młynarski, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The integrated safety system for the use and reliability : the conjunction of the technological and economic aspects of fixed capital
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono koncepcję systemowego zapewnienia bezpieczeństwa w dynamicznej eksploatacji maszyn i pojazdów. Rozwiązanie tego problemu zaproponowano przez zastosowanie Zintegrowanego Systemu obejmującego kontrolą kompletny obszar budowy i istnienia obiektu technicznego. Automatyczne łączenie informacji z systemu eksploatacji z aplikacjami badań i konstrukcji nowych maszyn i pojazdów proponowane jest przez wykorzystanie sieci łączności online i aplikacji takich, jak np. Internet rzeczy, zastosowany do automatycznego rozproszonego rozwiązywania problemów niezawodności i konstrukcji złożonych obiektów technicznych. Szczególną uwagę w treści artykułu skierowano na metody predykcji, istotne dla realizacji celów zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemu.
EN The process of the use of fixed capital is a component of fixed capital management, which is based on the benefits resulting from the use value of particular facilities. Fixed capital management manifests itself in a company’s specific strategy for managing its fixed capital resources. The economic aspects of activities are closely related to the use of facilities, and, consequently, to safety and reliability, because the reliability of technical facilities affects the costs of use. The knowledge of the correlations between the reliability, costs and economic effects of reliability systems allows for comparing the effectiveness of systems characterised by various reliability indicators, constituting a basis for developing the principles of reliability optimisation calculation. In this calculation reliability ratios determine the fundamental economic values which affect corporate functioning in the area of fixed capital management. An assessment of the safety and reliability of technical facilities must be based on systemic solutions. Such solutions should rely on modern, fully automated and integrated monitoring systems, as well as adequate and customised reliability analysis methods. The paper presents a proposal for an Integrated Machine and Vehicle Safety and Reliability System (ZSBENMP), and it describes selected reliability prediction methods of key significance to the effective functioning of the system.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo eksploatacji maszyn   niezawodność eksploatacyjna   obiekt techniczny   inżynieria produkcji   inżynieria eksploatacji   analiza ryzyka   system ZSBENMP  
EN safe exploitation of machines   operational reliability   technical object   production engineering   engineering of exploitation   risk analysis   ZSBENMP system  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1791--1798
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kaczmarek, J.
  • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor Młynarski, S.
  • Zakład Niezawodności i Eksploatacji Technicznej, Instytut Pojazdów Szynowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska
Bibliografia
1. Allgower E., Georg K., Numerical Continuation Methods, an Introduction. Springer series in computational mathematics 13, Springer–Verlag 2003.
2. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane, TNOiK, Warszawa–Kraków 1997.
3. Borowiecki R., Kaczmarek J., Magiera J., Młynarski, S., Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej. Niezawodność, Jakość, Ekonomika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
4. Borowiecki R., Rezerwy produkcyjne i uwarunkowania gospodarki kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. Przegląd Organizacji, 1997, Nr 3.
5. Guzowski S., Michnej M., Influence of Technological Methods Increasing Surface Layer Durability on Axles Fretting Wear in Railway Wheel Sets. International Journal of Shipping and Transport Logistics, 2016, No 8(5).
6. Iwin J., Niedzielski Z., Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
7. Janasz W., Gospodarowanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie, Uniwersytet w Szczecinie, Szczecin 1991.
8. Jaźwiński J., Borgoń J. Niezawodność eksploatacyjna i bezpieczeństwo lotów, WKiŁ, Warszawa 1989.
9. Kaczmarek J, Młynarski S., The Management of Durability and Reliability of the Means of Production in Companies, [In:] Global and Regional Challenges for the 21st Century Economics, scientific editors: R. Borowiecki, A. Jaki, Cracow University of Economics – Foundation of Cracow University of Economics, Cracow 2009.
10. Kaczmarek J., Młynarski S., The Rationality and Optimization of the Use of Assets – Active Assurance of Safety and Reliability, [In:] Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, scientific editors: J. Kaczmarek, T. Rojek, Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Cracow 2012.
11. Młynarski S, Oprzędkiewicz J. Systemowe rozwiązania zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności obiektów technicznych. Problemy Eksploatacji 2012; 3: 39-54.
12. Młynarski S., Alternatywne metody prognozowania wskaźników niezawodności wykorzystywane w logistyce eksploatacji pojazdów. Logistyka, 2014, Nr 6.
13. Młynarski S., Aktywne metody oddziaływania na niezawodność podczas eksploatacji pojazdów lądowych, [W:] Pojazdy szynowe na przełomie wieków, XIV Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe 2000”, Kraków–Arłamów, październik 2000.
14. Młynarski S., Oprzędkiewicz J., Adaptacyjna metoda prognozowania niezawodności pojazdów lądowych. Problemy Eksploatacji, 1999, Nr 3.
15. Niziński S., Żółtowski B., Zarządzanie eksploatacją obiektów technicznych za pomocą rachunku kosztów. Olsztyn–Bydgoszcz 2002.
16. Oprzędkiewicz J. , Stolarski B.: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów, PWN, Warszawa-Kraków 2000
17. Oprzędkiewicz J., Elementy symulacji komputerowej dla kwantyfikacji jakości eksploatacji systemów technicznych, Polskie Naukowo–Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa–Kraków 1999.
18. Oprzędkiewicz J., Metody komputerowe jakości eksploatacji pojazdów. Problemy Eksploatacji, 2002, Nr 1.
19. Oprzędkiewicz J., Młynarski S., Problemy predykcji jakości i niezawodności pojazdów samochodowych. In Konstrukcja, badania, eksploatacja, technologia pojazdów samochodowych i silników spalinowych. Teka Komisji Naukowo–Problemowej Motoryzacji, PAN O/w Krakowie, 2000, z. 21.
20. Oprzędkiewicz J., Wspomaganie komputerowe CAD CAM w niezawodności maszyn, WNT, Warszawa 1993.
21. Pawłowski Z., Prognozy ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1973.
22. ReliaSoft Corporation. Life Data Analysis Reference. Weibull++ 7. Reliasoft Publishing. Tucson AZ USA 2008.
23. Szkoda M., Assessment of Reliability, Availability and Maintainability of Rail Gauge Change Systems. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 2014, Nr 6(3).
24. Theil H., Applied Economic Forecasting (Study in Managerial Economics), North–Holland Publishing Company, Amsterdam 1958.
25. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWN, Warszawa 1979.
26. Żółtowski B., Cempel C. (red.), Inżynieria diagnostyki maszyn, ITeE, Radom 2005.
27. Żółtowski B., Doskonalenie systemów eksploatacji maszyn. Problemy Eksploatacji, 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-72262b8c-ae93-4ac1-9621-3cc7845a7fb3
Identyfikatory