Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-71fe472a-70e0-46f8-9e30-d236a797ae66

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Działania projektu PITWIN sposobem na budowanie e-społeczności naukowców

Autorzy Zieliński, Z. 
Treść / Zawartość http://www.wneiz.pl/studiainformatica
Warianty tytułu
EN Activities of PITWIN project as a way to build e-communities of researchers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego jest stymulowane rozwojem nauki i powstawaniem nowych technologii. Informacja stała się nową wartością gospodarki, mającą wpływ na życie społeczne, w którym liczy się umiejętność sprawnego posługiwania się dostępnymi, nowoczesnymi technologiami. W społeczeństwie informacyjnym liczą się kreatywność, umiejętność wykorzystania informacji, powstawanie społeczności internetowych – to wszystko wspomaga rozwój pozytywnych cech obywatela doby ITC (Information and Communication Technologies), a także buduje wspólnotę, poczucie przynależności do danej grupy społecznej oraz umiejętności wyszukiwania właściwych informacji. W artykule omówiono zadania mające na celu integrację i budowę e-społeczności naukowców, zgromadzonej wokół projektu portalu PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Ponadto przedstawiono cele, główne czynniki charakteryzujące projekt i jego obecny kształt oraz przyszłe działania mające na celu propagowanie idei demokratyzowania dostępu do wiedzy.
EN Shaping the Information Society is stimulated by development of science and the emergence of new technologies. Information has become the new value of the economy that has a bearing on social life, which has the ability to efficiently use the available modern technologies. In the information society matters the creativity, ability to use information, the formation of online communities – it all helps to develop positive attributes of ICT (Information and Communication Technologies) citizen, and also builds a community, a sense of belonging to a social group and the ability to search relevant information. The paper discusses efforts to integrate and build e-communities of researchers, gathered around the project site PITWIN – Gateway of Innovative Knowledge Transfer in Science. In addition, discusses the objectives, the key factors describing the project and its current shape and future actions to promote the idea of democratizing access to knowledge.
Słowa kluczowe
PL e-społeczność naukowców   społeczeństwo informacyjne   portal PITWIN   Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce  
EN e-community of scientists   PITWIN project   information society  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2011
Tom Nr 28
Strony 181--191
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., wykr.
Twórcy
autor Zieliński, Z.
  • Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach
Bibliografia
1. Bangemann M., Europe and the Global Information Society, http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes200801/raport_Bangemanna_1994.pdf (26.02.2011).
2. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm (26.02.2011).
3. Radzimirski J., Społeczeństwo informacyjne, w: Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, red. S. Wrycza, PWE, Warszawa 2010.
4. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, Warszawa 2008
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-71fe472a-70e0-46f8-9e30-d236a797ae66
Identyfikatory