PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

System transportowy w obszarze funkcjonalnym - przykład Doliny Logistycznej

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Transport system in functional area - example of Dolina Logistyczna
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Transport należy do najważniejszych czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy danego obszaru. Stąd tak istotne jest wyznaczenie kierunków działań oraz ich realizacja w zakresie tworzenia nowoczesnego, efektywnego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego, łączącego różne gałęzie transportowe. Przykładem zintegrowanej polityki w zakresie transportu jest obszar funkcjonalny Dolina Logistyczna, na którym przewidziano projekty z zakresu transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego. Zakres poszczególnych projektów ma na celu usunięcie aktualnie występujących braków, które tworzą bariery w wykorzystaniu i rozwoju tych gałęzi transportu. Artykuł opisuje genezę Doliny Logistycznej, jej potencjały rozwoju społeczno-gospodarczego oraz efekty możliwe od osiągnięcia po zrealizowaniu zakładanych inwestycji. Poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod funkcje przemysłowe i usługowe oraz nowa jakość systemów przewozowych przyczynią się do powstania w obszarze Doliny Logistycznej bieguna wzrostu, opartego o sektor usług transportowo-logistyczno-spedycyjnych. Takie podejście jest związane z rozwojem w kierunku atrakcyjności i innowacyjności gospodarczej, powstawaniem nowych miejsc pracy oraz wzrostem jakości życia mieszkańców.
EN
Transport is one of the core factors determining social-economic development of specific area. Therefore it is so important to determine the lines of actions and their implementation within the scope of creation of modern, effective and safe communication system connecting various transport modes. The example of integrated transport policy is the functional area Dolina Logistyczna, where road, rail, maritime and air transport projects were envisaged. The scope of particular projects is aimed towards elimination of present shortcomings which bring barriers in utilization and development of these transport modes. The article describes the genesis of Dolina Logistyczna, its socio-economic potentials and achievable effects after completion of the investment. The improvement of access to the areas allocated to industrial and service functions and new quality of transportation systems will contribute towards arising the growth pole within Dolina Logistyczna area, based on the service of transport-logistics-forwarding sector. Such approach is related to development towards attractiveness and innovation of the economy, creation new jobs and growth quality of inhabitants life.
Rocznik
Tom
Strony
17--25
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Agencja Rozwoju Gdyni. Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą. ARG 2015,
 • [2] Agencja Rozwoju Gdyni. Strategia Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050. ARG 2015,
 • [3] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci pomorskich dróg krajowych w 2012 roku. EKKOM Kraków 2013,
 • [4] Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2014,
 • [5] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) 2030, s.178,
 • [6] PKP Polskie Linie Kolejowe, Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2014/2015,
 • [7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. N r 43, poz. 430)
 • [8] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE, Dz. U. UE L348,
 • [9] www.bothniangreen.se/ dostęp dnia 24 sierpnia 2015,
 • [10] www.europasrodkowa.gov.pl/projekty/dostepnosc/item/158-sonora, dostęp dnia 24 sierpnia 2015,
 • [11] www.gddkia.gov.pl/pl/1231/generalny-pomiar-ruchu, dostęp dnia 26 sierpnia 2015,
 • [12] www.port.gdynia.pl, dostęp dnia 24.08.2015,
 • [13] www.stat.gov.pl/bdl/ dostęp dnia 20-21 sierpnia 2015
 • [14] www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/rejestr_lotnisk_cywilnych.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-71e0db0c-eaa7-4e60-a300-864561fe433d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.