Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-71cf582a-c2fd-42c5-80a1-4fcc316aa975

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Miejsca obsługi podróżnych w aspekcie przewozu towarów niebezpiecznych

Autorzy Razin, P.  Kruszewski, M.  Kamiński, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dangerous goods in the aspect of rest and parking areas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) stanowią ważny element podstawowego układu dróg dla podróży długodystansowych. Mają też istotne znaczenie dla planowania przewozu towarów, w tym towarów niebezpiecznych, które wymagają od przewoźnika i kierowcy zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa transportu. W Polsce MOP są lokalizowane wyłącznie przy drogach klas A (autostrady) i S (drogi ekspresowe). Jednocześnie zauważalny jest niewielki udział MOP zapewniających wysoki standard bezpieczeństwa, przez zapewnienie monitoringu lub ochrony miejsc postojowych. W artykule autorzy przedstawiają przegląd przepisów prawa jakie wiążą się z tematyką przewozów materiałów niebezpiecznych w kontekście postoju pojazdów na MOP. Scharakteryzowano również ogólną sytuację MOP w Polsce uwzględniając bezpieczeństwo przewożenia ładunków i dostępność MOP o podwyższonych standardach ochrony pojazdów.
EN Rest and parking areas (RaPA) are one of the core elements of long-distance travels planning. Its meaning is even greater regarding the route planning of dangerous goods transportation. Dangerous goods require then maintaining higher security standards, which is the obligation of both driver and the haulage company. RaPA are located only along A (highways) and S (dual carriageway) class roads in Poland. Moreover, there is a significant lack of RaPA providing higher security standards by security guards or monitoring services. Authors present review of applicable rules regarding dangerous goods transportation in scope of RaPA places in Poland. Additionally, the article presents characteristic of the overall RaPA accessibility concerning security threat in Poland.
Słowa kluczowe
PL przewóz towarów niebezpiecznych   obsługa podróżnych   Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP)   MOP  
EN transport of dangerous goods   passenger service   rest and parking area (RaPA)   RaPA  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 406--411
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Razin, P.
autor Kruszewski, M.
autor Kamiński, T.
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Dz. U. z 2002 r., nr 12, poz. 116.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430.
3. Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe), [w:] Skoplak G. (red.), Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5/95 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 31 marca 1995 r., Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów "transprojekt" Kraków Sp. z o.o., Warszawa 1995.
4. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu materiałów niebezpiecznych ADR 2015-2017.
5. Present status of ADR [online], dostęp dn. 11.03.2016 r. ; http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/legalinst_53_tdg_adr.html.
6. Grzegorczyk K., Buchcar R., ADR 2015. Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych, Wydawnictwo ADeR BUCH-CAR, 2015.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181.
8. Janczak A., Vademecum BHP w praktyce: ADR w spedycji i magazynie. Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych, Dom Wydawniczy Zacharek, Warszawa 2010.
9. Wykaz parkingów dla pojazdów ciężarowych przy autostradach i drogach ekspresowych [online], dostęp dn. 18.03.2016 r. ; http://www.gddkia.gov.pl/pl/24/pliki-do-pobrania.
10. Gradkowski K., Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.
11. Skala kradzieży w europejskim transporcie drogowym w latach 2009-2011 [online], dostęp dn. 18.03.2016 r. http://spedycje.pl/images/artykuly/2012/Raport%20o%20kradzie%C5%BCach%20w%20transporcie%20PL.pdf.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-71cf582a-c2fd-42c5-80a1-4fcc316aa975
Identyfikatory