Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-71bb3065-e1e2-418a-83da-05330e458dd6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Podejście całościowe w planowaniu procesu transportu drogowego

Autorzy Łukasik, Z.  Kuśmińska-Fijałkowska, A.  Olszańska, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Total approach in the planning of the process road transportation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nadrzędnym celem zarządzania procesem transportowym jest możliwie w jak najlepszy sposób zaspokajanie potrzeb klientów poprzez nieustanną poprawę skuteczności i efektywności organizacji procesu. W związku z powyższym monitorowanie, analizowanie, projektowanie, optymalizacja, a także skuteczne i efektywne sterowanie procesem przewozowym umożliwia realizację planu dostarczenia klientowi towaru w systemie Just-In-Time. W artykule autorzy przeprowadzili badania procesu transportowego na obiekcie rzeczywistym. Również dokonali analizy wykorzystując system monitoringu, w celu usprawnienia procesu przewozowego.
EN The ultimate goal of managing the transport process is to meet the needs of customers in the best way possible by continuously improving the efficiency and effectiveness of the organization of the process. In connection with the above, monitoring, analysis, design, optimization, as well as efficient and effective control of the transportation process make it possible to implement a plan to deliver the goods to a customer in the Just-In-Time system. In the article, the authors performed research on the transport process on a real object. They also carried out an analysis using a monitoring system to streamline the transport process.
Słowa kluczowe
PL logistyka transportu   Just-in-Time   transport drogowy  
EN transport logistics   Just-in-Time   road transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 595--599, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., wykr., tab.
Twórcy
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Kuśmińska-Fijałkowska, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Olszańska, S.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Bibliografia
1. Blaik P.: Logistyka, koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. III zm., PWE, Warszawa, 2010.
2. Basadur M., Gelade G.A., The role of knowledge management in the innovation process, Creativity and Innovation Management 2006, vol. 15, nr.1.
3. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Podstawowe teorie lokalizacji działalności gospodarczej oraz znaczenie czynnika transportu, „Logistyka” nr 6/2014, Poznań: Instytut Magazynowania i Logistyki, s. 2254-2260.
4. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka, wyd. ILIM, Poznań, 2009.
5. Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
6. Krajewska R., Łukasik Z. 2010. Ocena atrakcyjności sektora usług TSL w Polsce. Logistyka.
7. Krysiuk C., Brdulak J., Pawlak P., Nowacki G., Nowoczesne technologie w transporcie drogowym, Technika Transportu Szynowego nr 10/2013, 3135-3146.
8. Mroczko F., Logistyka, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Seria: Zarządzanie, Wałbrzych 2016.
9. Niemczyk J., Organizacja procesowa, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
10. Milewski D., Problematyka optymalizacji przewozów całopojazdowych, Logistyka 3/2007.
11. Łukasik Z., Bril J., Efektywna obsługa transportowa - modelowanie systemów transportowych, Logistyka 3/2011.
12. Łukasik Z., Olszańska S., Optymalizacja zarządzania flotą transportową jako istotny element dyspozycji środkami transportu, Logistyka 4/2015, 4586-4591.
13. Łukasik Z., Olszańska S., Kształtowanie kosztów międzynarodowej obsługi transportowej w systemie Just-in-Time, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 6/2016, 643-646.
14. Łukasik Z., Olszańska S., Rozwiązania procesu planowania przewozów w obsłudze międzynarodowej transportu samochodowego, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 12/2016, 689-692.
15. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S.; Analysis of revenues and costs of a transport company operating in the European Union 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics.
16. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S.; Shaping the Cost of Transport on the Example of the Transport Company. Proceedings of 21st International Scientific Conference. pp. 325-334 Transport Means 2017. Kaunas.
17. Kuśmińska-Fijałkowska, A., Łukasik, Z. & Kozyra, J. Noise in Road Transport as a Problem in European Dimension. Safety of Sea Transportation: Proceedings of the 12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), pp. 141-148. June 21-23 2017, Gdynia, Poland. 2017.
18. Łukasik, Z., Kuśmińska-Fijałkowska, A., Kozyra, J. Transport of dangerous goods by road from a European aspect. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017, 95, 109-119. ISSN: 0209-3324.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-71bb3065-e1e2-418a-83da-05330e458dd6
Identyfikatory