Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-71a10645-9ceb-45aa-a57c-4211682d8158

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Czynniki zagrażające bezpieczeństwu strażaków w warunkach pożaru

Autorzy Sawicki, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Factors that pose a threat to firefighters’ safety in fire conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono czynniki zagrażające bezpieczeństwu strażaków w warunkach pożaru. Analizując środowisko pożaru omówiono zagrożenia związane z podwyższoną temperaturą, zadymienie, toksycznym oddziaływaniem produktów spalania, niedoborem tlenu oraz uszkodzeniem konstrukcji obiektu.
EN Factors that pose a threat to firefighters’ safety in fire conditions are presented in this article. The analysis of the environment of the fireincludesadiscussionofriskrelatedtothehightemperatureandthedensityofathermalradiation stream, the toxic influence of combustion products, smoke, the deficiency of oxygen and damage to the structure or its parts.
Słowa kluczowe
PL warunki pracy   straż pożarna   zagrożenia zdrowia   zadymienie  
EN work conditions   fire brigade   health hazards   smoke  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2004
Tom nr 7/8
Strony 35--38
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab.
Twórcy
autor Sawicki, T.
  • Sąd Ogręgowy w Legnicy, ul. Złotoryjska 40, 59-220 Legnica
Bibliografia
[1] Sychta Z. Spowolnienie procesu rozkładu termicznego i spalania materiałów podstawowym warunkiem bezpieczeństwa pożarowego obiektów technicznych. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, z. 570, Szczecin 2002
[2] Lankajtes J. Bhp w strażach pożarnych. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa 1974
[3] Klote J.H. Smoke control. SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 1995
[4] Hockey S.M., Rew P.J. Review of human response to thermal radiation. Health and Safety Executive, 87, 1996
[5] Kucnerowicz-Polak B., Borowski J. Zagrożenia pożarem i wybuchem. Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia Człowieka w Środowisku Pracy. T. 19. CIOP, Warszawa 2001
[6] Atemschutzausrüstung der Feuerwehr. Schweizerische Feuerwehr – Zeitung, 2, 1998
[7] Trietman R.D., Burgess W.A., Gold A. Air contaminants encountered by firefighters. American Industrial Hygiene Association Journal, 41, 1980
[8] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 217, poz.1833
[9] Brand-Rauf P.W., Fallon L.F., Tarantini T., Idema C., Zndrews L. Health hazards of firefighters: Exposure assessment. „British Journal of Industrial Medicine”, 45, 1988
[10] Poźniak M. Zagrożenie chemiczne w warunkach akcji gaśniczo-ratowniczych. „Medycyna Pracy”, 4, 2000
[11] PN-ISO 8421-1 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Terminy ogólne i dotyczące zjawiska pożaru, 1997
[12] Konecki M., Pofit-Szczepańska M. Zasięg widzialności w dymie – jako kryterium zdolności do ewakuacji ludzi z budynków w czasie pożarów. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej Vol. LII, 03, 2003
[13] Wooley W.D. Smoke and toxic gas production from burning materials. Macromol J. Sci-Chem. 17, 1982
[14] Szubert Z., Sobala W. Analiza czasowej niezdolności do pracy strażaków zatrudnionych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. „Medycyna Pracy”, 5, 2000
[15] Szubert Z., Sobala W. Analiza wypadkowości i jej skutków zdrowotnych wśród strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych. „Medycyna Pracy”, 2, 2000
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-71a10645-9ceb-45aa-a57c-4211682d8158
Identyfikatory