Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-71957ba1-4286-4a23-957b-1fc79ac77f8b

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Parametryczna ważona ocena dostawców (PWOD), cz. 1 - podstawowe założenia metody

Autorzy Burdzik, R. 
Treść / Zawartość http://pnpw-transport.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE
Warianty tytułu
EN Parametric weighted supplier evaluation (PWOD), vol. 1 - basic assumptions of the method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analiza tendencji przedsiębiorstw produkcyjnych na rynkach globalnych wykazuje wzrost zjawisk powodujących dynamiczne i zmienne potrzeby w zakresie doboru dostawców, które stają się bardzo istotne w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Autor na podstawie wieloletnich badań i licznych studiów przypadku opracował nową komplementarną metodę oceny dostawców zorientowaną na potencjał i możliwości w zakresie realizacji procesów transportowo-logistycznych. Swoje podejście uzasadnia istotnością, wymiernością i obiektywizmem ilościowych miar efektywności i czasu realizacji. W tym ujęciu opracował Parametryczna Ważoną Ocenę Dostawców (PWOD), która umożliwia wielokryterialną analizę z uwzględnieniem zdefiniowanych poziomów istotności wybranych parametrów oraz opracowanie karty oceny dostawców. Niniejszy artykuł stanowi pierwszy z cyklu opisującego Parametryczna Ważoną Ocenę Dostawców (PWOD), którego celem jest przedstawienie i otwarta dyskusja założeń proponowanej metody.
EN The analysis of the tendency of manufacturing enterprises in global markets shows an increase in the phenomenon of dynamic and changing supplier selection needs that are becoming increasingly important in supply chain management. The author, based on long-term research and numerous case studies, has developed a new complementary methodology for evaluating suppliers, with a focus on the potential and capabilities of transport and logistics processes. This approach justifies the importance, measurability and objectivity of quantitative measure of effectiveness and time of implementation. In this perspective, he developed Parametric Weighted Supplier Evaluation (PWOD), which enables multicriteria analysis, taking into account defined levels of materiality of selected parameters and developing a supplier evaluation card. This article is the first in a series describing Parametric Weighted Supplier Evaluation (PWOD), which aims to present and open discussion of the proposed method.
Słowa kluczowe
PL dobór dostawcy   Parametryczna Ważona Ocena Dostawców   metody ilościowe  
EN supply choice   Parametric Weighted Supplier Evaluation   quantitative method  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 117
Strony 41--52
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Burdzik, R.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Matuszek J.: Logistyka zaopatrzenia. Wałbrzych 2012, s. 53.
2. Ciesielski M (red): Zarządzanie łańcuchami dostaw. Warszawa 2011, s. 105.
3. Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta. Warszawa 2001, s. 18-19.
4. Nowakowski T., Werbińska-Wojciechowska S.: Metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie - studium przypadku (cz.1). Logistyka, 2012, nr 3.
5. Porter M. E.: Porter o konkurencji. Warszawa 2001, s. 35.
6. Bozarth C., Handfield R. B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Gliwice, 2007, s. 395-397.
7. Brzeziński M.: Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa 2006, s. 53.
8. Nogalski B., Niewiadomski P.: Koncepcja oceny dostawcy w elastycznym zakładzie wytwórczym – strategiczna perspektywa sukcesu.
9. Serafin R., Luściński S.: Dynamiczna ocena dostawców z zastosowaniem adaptacyjnego systemu oceny ryzyka dostaw. Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji 2014.
10. Nowak D.: Determinanty doboru i selekcji dostawców w przedsiębiorstwach przemysłowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013, nr 786, s. 376.
11. Wyrwich-Płotka S., Witkowski J.: Virtualization of work in global supply chains. LogForum 12.4, 2016.
12. Nowakowski T., Werbińska-Wojciechowska S.: Metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie - studium przypadku (cz. 2). Logistyka, 2012, nr 4.
13. Dąbrowska-Mitek M.: Ocena i wybór dostawców w branży piwowarskiej na przykładzie Browaru Namysłów Sp. z o.o. Logistyka, 2008, nr 3, s. 61.
14. Nowakowski T., Werbińska-Wojciechowska S.: Metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie - studium przypadku (cz. 3). Logistyka, 2012, nr 5, s. 21.
15. Siwczyk G.: Ocena i wybór dostawcy w branży energetycznej na przykładzie firmy Ethosenergy Poland S. A. Praca inżynierska napisana pod kierunkiem Rafała Burdzika, Chorzów, 2015.
16. Burdzik R., Cieśla M., Sładkowski A. Cargo Loading and Unloading Efficiency Analysis in Multimodal Transport. PROMET-Traffic&Transportation 26.4, 2014, s. 323-331.
17. Jacyna, M., Żurkowski A.: Wybrane aspekty doboru dostawcy pasażerskich usług transportowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2007, s. 35-46.
18. Jacyna M.: Uwarunkowania techniczne kształtowania centrów logistycznych. Prace naukowe Transport z. 57 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
19. Jacyna I.: Rola transportu w realizacji procesów logistycznych przedsiębiorstwa, Prace nauk. Politechniki Warszawskiej 69.
20. Jacyna-Gołda, I.: Kształtowanie sieci logistycznych dla obsługi przedsiębiorstw z uwzględnieniem zmienności zamówień. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 97, 2013, s. 229-243.
21. Jacyna-Gołda, I.: Chosen problems of effective supply chain management of companies. Journal of KONES 22, 2015.
22. Żurkowski A.: Research influence of preferences of services purchasers on selection of supplier in transport channel. Archives of Transport 20, 2008, s. 85-108.
23. Pyza D.: Multi-criteria evaluation of transportation systems in supply chains. Archives of Transport 23.1, 2011, s. 47.
24. Kramarz M., Kramarz W.: Transport issues in modelling of subcontracting in a production and logistics network. Procedia-Social and Behavioral Sciences 54, 2012, s. 537-546.
25. Kramarz M., Kramarz W.: Simulation modelling of complex distribution systems. Procedia-Social and Behavioral Sciences 20, 2011, s. 283-291.
26. Matusek M.: Configuration of network capability: main value drivers in steel service centres. 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, 2016, s. 1931-1937.
27. Matusek M.: Supplier selection process supporting sustainable development - using analytic hierarchy process to determine priority factors. Carpathian Logistics Congress, Jesenik, Czech Republic, 2016, s. 404-411.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-71957ba1-4286-4a23-957b-1fc79ac77f8b
Identyfikatory