Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-717f50af-4cdb-4a96-a63f-f2bd96cce542

Czasopismo

Fibres & Textiles in Eastern Europe

Tytuł artykułu

An Investigation into the Parameters of Terry Fabrics Regarding the Production

Autorzy Karahan, M.  Eren, R.  Alpay, H. R. 
Treść / Zawartość http://www.fibtex.lodz.pl
Warianty tytułu
PL Badania parametrów tkanin frotowych z punktu widzenia ich produkcji
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This paper aims at introducing an approach for determining the constructional parameters of a terry fabric for weaving. Experimental work has been conducted with 72 different terry fabric samples designed and produced for this purpose. The weaving contractions of the terry fabrics are found to change between 1.5 -2.0% in both warp and weft directions. Contractions after washing are between 5.5% and 11.5 depending on the fabric construction. The weight per square metre, shearing waste and weft, ground warp and pile warp yarn ratios have been measured, and the effects of the constructional parameters of terry fabrics on these values are discussed. The shearing waste is found to amount to between 9.4% and 17.4% for different fabric constructions. Mathematical expressions are derived for the calculation of weight per square metre in terms of terry fabric constructional parameters, and for the required weft density and pile length satisfying a desired weight per square metre. A close agreement is found between the calculated and measured weight per square metre. A close match is also found between the measured pile lengths and the distance between the short and full beat-up points. It is concluded that the use of mathematical expressions, with the support of some experimental data such as the contractions, minimises or in some cases even eliminates the need for trial production.
PL Artykuł opisuje badania parametrów tkanin frotowych z punktu widzenia warunków tkania. Przeprowadzono badania 72 różnych tkanin frotowych, specjalnie wyprodukowanych w tym celu. Stwierdzono, że skurcz podczas tkania wynosił od 1,5% do 2,0% zarówno w kierunku osnowy jak i wątku, podczas gdy po praniu pomierzono skurcze o wartości pomiędzy 5,5% a 11,5% w zależności od kierunku. Mierzono masę powierzchniową, odpady na strzyżenie, stosunek osnowy podstawowej do osnowy runowej, a następnie poddano dyskusji wpływ parametrów konstrukcyjnych na te wielkości. Odpady przy strzyżeniu wynosiły od 9,4%> do 17,4%) dla różnych konstrukcji tkaniny. Wyprowadzono wzory matematyczne dla obliczania masy powierzchniowej, w zależności od parametrów konstrukcyjnych, oraz dla gęstości wątku i wysokości okrywy, koniecznej dla uzyskania pożądanej masy powierzchniowej. Uzyskano dużą zgodność pomiędzy wyliczoną a zmierzoną masą powierzchniową. Stwierdzono ścisłą zależność pomiędzy mierzoną wysokością okrywy a odległością pomiędzy obydwoma pozycjami dobijania. Badania pozwoliły wnioskować, że stosowanie wzorów matematycznych, łącznie z pewnymi danymi eksperymentalnymi, minimalizuje a czasem nawet eliminuje konieczność produkcji próbnej.
Słowa kluczowe
PL tkanina frotte   konstrukcja tkaniny frotte   parametry produkcyjne tkaniny frotte  
EN terry fabric   terry fabric construction   terry fabric production parameters  
Wydawca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Czasopismo Fibres & Textiles in Eastern Europe
Rocznik 2005
Tom Nr 2 (50)
Strony 20--25
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Karahan, M.
autor Eren, R.
  • University of Uludag Dept. of Textile Eng., Faculty of Eng. & Arch. Gorukle Campus, Gorukle-Bursa, Turkey
autor Alpay, H. R.
  • University of Uludag Dept. of Textile Eng., Faculty of Eng. & Arch. Gorukle Campus, Gorukle-Bursa, Turkey
Bibliografia
1. Sulzer Ruti, Terry fabric technical document, drawing no: 0008/04.07.95/BRI.
2. Grosicki Z J, Watson’s Advanced Textile Design: Compound Woven Structures (Newnes-Butterworths, London), 1977, 274.
3. Goerner D, Woven Structure and Design: Part 2 – Compound Structures (BTTG Publication, Leeds), 1989, 90.
4. Kienbaum M, ITB Weaving, January 1977, 9.
5. Frontczak-Wasiak I., Snycerski M., Use Properties of Terry Woven Fabrics, Fibres & Textiles in Eastern Europe, vol 12, No 1 (2004), 40.
6. Kienbaum M, ITB Weaving, February 1977, 103.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-717f50af-4cdb-4a96-a63f-f2bd96cce542
Identyfikatory