Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-71579955-545b-42ab-aaa6-68150595aed9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zarządzanie jakością w wybranym procesie produkcyjnym z zastosowaniem metody FMEA

Autorzy Pałubicki, S.  Kukiełka, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Quality management in chosen production process with application of FMEA method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Sukces przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od wdrożenia i utrzymania metody ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i uwzględniania potrzeb wszystkich zainteresowanych. Celem FMEA (Analiza Przyczyn i Skutków Wad) jest konsekwentne i trwałe eliminowanie wad wyrobu lub procesu produkcji poprzez rozpoznawanie rzeczywistych przyczyn ich powstawania i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych. W artykule przedstawiono cele stosowania metody FMEA, etapy przebiegu analizy oraz efekty jej stosowania na przykładzie procesu produkcyjnego dźwigni zmiany biegów.
EN Success, to a large extent depends on the implementation and maintenance of a method of continuous improvement of the management system and taking into account the needs of all concerned. The purpose of the FMEA (Failure Mode and Effect Analysis ) is to consistently and permanently eliminate product defects or production processes by identifying the actual causes of their formation and applying appropriate preventive measures. The article presents the purpose of applying the FMEA method, the stages of the analysis and the effects of its application on the example of the production process of the gear lever.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie jakością   metoda FMEA  
EN quality management   FMEA method   stages of FMEA  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 256--261
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., diagramy, il., tab.
Twórcy
autor Pałubicki, S.
autor Kukiełka, K.
Bibliografia
1. Robbins P. S., DeCenzo A. D.: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
2. Mazur A., Gołaś H.: Zasady i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
3. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2005.
4. Prussak W.: Zarządzanie jakością. Wybrane elementy. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
5. PN-EN ISO 9000:2015-10 – wersja polska. Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia. Wydawnictwo PKN, Warszawa 2016.
6. Misztal A.: State of standardization in area of management systems, w: Quality in improvement of production and service processes, red. J. Lewandowski, M. Sekieta, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2009, s. 68-79.
7. https://www.bsigroup.com/pl-PL/Zarzadzanie-Jakoscia-w-Przemysle-Motoryzacyjnym-IATF-16949/ (dostęp: 29.03.2017).
8. Hamrol A., Kowalik D.: FMEA w doskonaleniu procesów z dominującym udziałem człowieka. Zeszyty Naukowe Politechnik Śląskiej, nr 12, 2002.
9. Rychły-Lipińska A.: FMEA – analiza rodzajów błędów oraz ich skutków. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, nr 1, Koszalin, 2007.
10. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością – teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
11. Łańcucki J.: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, TNOiK, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz, 1997.
12. Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością: teoria i praktyka. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.
13. Wyrąbek H.: Znaczenie metody FMEA w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 81, Seria: Administracja i Zarządzanie, 2012.
14. Saliszewski B. G.: Modernizacja procesu spawania dźwigni zmiany biegów z zastosowaniem robota spawalniczego, Praca dyplomowa magisterska zrealizowana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jarosława Plichty, Politechnika Koszalińska – Wydział Mechaniczny, Koszalin, 2016.
15. Grenčík J., Ruman F., Proposal of new maintenance system of air brake system on semi-trailer combination aimed at increase of operational safety. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2013, nr 3.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-71579955-545b-42ab-aaa6-68150595aed9
Identyfikatory