Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7157670c-23b0-4df7-a0b3-7398b05b0136

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Ryzyko użytkowania reduktorów średniego ciśnienia

Autorzy Wiśniowicz, A. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN The risk of using medium pressure regulators
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeanalizowano ryzyko związane z bezpieczeństwem technicznym występujące w cyklu życiowym reduktorów średniego ciśnienia. Omówiono pracę reduktora i wskazano przyczyny awarii.
EN The risks associated with safety occurring in the life cycle of medium pressure regulators, were analyzed in the presented article. The work of a medium pressure regulator was described and causes of failure were discussed.
Słowa kluczowe
PL ryzyko   reduktor   ciśnienie   strumień objętości   awaria  
EN risk   regulator   pressure   stream of volume   failure  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2015
Tom R. 71, nr 8
Strony 572--577
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Wiśniowicz, A.
  • Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków, wisniowicz@inig.pl
Bibliografia
[1] Dietrich A.: Problemy gromadzenia i analizy danych o awariach na gazociągach wysokiego cisnienia a System Zarzadzania Ryzykiem. Nafta-Gaz 2001, nr 5, s. 268–281.
[2] Dietrich A.: Przeglad kryteriow akceptowalnego poziomu ryzyka w zastosowaniu do rurociagow przesylowych. Nafta-Gaz 2002, nr 6/7, s. 312–328.
[3] Dietrich A.: Zastosowanie analizy ryzyka do problemu zarzadzania gazociagami. Nafta-Gaz 1998, nr 5, s. 222–228.
[4] Wisniowicz A.: Analiza ryzyka przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji kurkow kulowych w aspekcie wymagan dyrektywy ciśnieniowej. Nafta-Gaz 2009, nr 6, s. 484–493.
[5] Wisniowicz A.: Wplyw czynnikow srodowiskowych i oddzialywania gazu na funkcjonowanie reduktorow sredniego cisnienia. Nafta-Gaz 2013, nr 6, s. 463–467.
[6] Zalecenia dla wyrobu bedacego przedmiotem aprobaty technicznej. Wymagania i badania. Reduktory o przepustowosci do 60 m3/h na cisnienie srednie. Opracowanie Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.
Akty prawne i normatywne
[7] PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne.
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 wraz z późniejszymi zmianami).
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt. Oszacowanie ryzyka stosowania reduktorów średniego ciśnienia w całym okresie ich istnienia – praca INiG – PIB na zlecenie MNiSW, nr archiwalny: DK-4101-6/14, nr zlecenia: 0006/GP/14.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7157670c-23b0-4df7-a0b3-7398b05b0136
Identyfikatory