Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-71448a4e-67de-43b5-8507-a00017658a53

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Bezinwazyjna diagnostyka uzwojeń klatki silnika asynchronicznego na podstawie przebiegów prądu stojana w stanach przejściowych

Autorzy Tulicki, J.  Sułowicz, M. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Non-invasive diagnostics cage winding asynchronous motor based on stator current waveform in transient states
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano przegląd metod przetwarzania sygnałów niestacjonarnych w bezinwazyjnej diagnostyce uzwojeń klatki wirnika maszyn asynchronicznych w stanach przejściowych, na podstawie przebiegu prądu rozruchowego stojana. Szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu praktycznych aspektów wykorzystania wybranych metod wraz z analizą ich kluczowych cech, decydujących o jakości uzyskiwanych wyników. Obiektem badań był silnik jednoklatkowy z wymiennymi wirnikami, o różnych uszkodzeniach klatki. Obciążenie silnika stanowiła prądnica obcowzbudna wraz z układem regulacji prądu wzbudzenia, poprzez który regulowano moment obciążenia. Przykładowe wyniki obliczeń zostały uzyskane dla silnika pracującego przy obniżonym napięciu zasilania i symulowanymi ciężkimi warunkami pracy, podczas których najczęstszą przyczyną uszkodzeń uzwojenia wirnika są zjawiska elektromagnetyczne i elektromechaniczne.
The article presents an overview of non-stationary signal processing methods in the noninvasive diagnosis of rotor’s cage of asynchronous machines in transient states based on the waveform of the starting current of the stator. Particular attention was devoted to the presentation of the practical aspects of the use of selected methods, together with an analysis of its key features determining the quality of the results. The object of the study was the single cage induction motor with exchangeable rotors for different faults. Machine’s load was a generator with excitation current control system, which was used to control the load torque. Sample calculation results have been obtained with the motor at reduced supply voltage with simulated severe operating conditions, during which the most common cause of damage to the rotor’s cage are electromagnetic and electromechanical phenomena.
Słowa kluczowe
PL uszkodzenie klatki   stan przejściowy   analiza czasowo-częstotliwościowa   filtracja cyfrowa  
EN cage damage   transition state   time-frequency analysis   digital filtering  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2014
Tom Nr 4(104)
Strony 307--312
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Tulicki, J.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 2, tulicki_jar@wp.eu
autor Sułowicz, M.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 2, pesulowi@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
[1]. Dybowski P., Rams W., Rusek J.: Problemy praktycznej diagnostyki maszyn indukcyjnych w przemyśle. Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne nr 76, 2007, wyd. BOBRME Komel, s. 109-113
[2]. Dziechciarz A., Sułowicz M.: Zastosowanie analizy falkowej do diagnozowania uszkodzeń w silniku indukcyjnym podczas pracy przy zmiennym obciążeniu. Czasopismo Techniczne, Elektrotechnika, 1-E/2012, zeszyt 24, rok 109, 2012, s. 49-64
[3]. Rad M.: Diagnostyka wirnika maszyn indukcyjnych z wykorzystaniem analizy falkowej i układów uczących się. Rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2009
[4]. Skwarczyński J., Tertil Z.: Maszyny Elektryczne. Wydawnictwo Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1989
[5]. Sobolewski A.: Zastosowanie klasyfikatorów neuronowych w diagnostyce uszkodzeń wirnika silnika indukcyjnego. Autoreferat rozprawy doktorskiej – Białystok 2008
[6]. Sułowicz M., Petryna J., Weinreb K., Guziec K. Porównawcze pomiary defektów klatek rozruchowych silników indukcyjnych pod kątem wykorzystania w diagnostyce. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne nr 99, 2013, wyd. BOBRME Komel, s. 77-83
[7]. Swędrowski L.: Pomiary w diagnostyce silników indukcyjnych klatkowych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013
[8]. Szymaniec S.: Pomiary i analiza sygnałów dla potrzeb diagnostyki. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne nr 94, 2012, wyd. BOBRME Komel, s. 93-98
[9]. Tumański S.: Technika Pomiarowa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2007
[10]. Zając M.: Monitorowanie układu elektromechanicznego metodą analizy czasowoczęstotliwościo- wej, Czasopismo Techniczne, Automatyka, 1-AC/2012, zeszyt 25, rok 109, 2012, s. 157-169
[11]. Zieliński T.J.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 2007
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-71448a4e-67de-43b5-8507-a00017658a53
Identyfikatory