Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-71302f04-b9fb-4227-bd14-4809ea4c8a6c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Charakterystyka tarcia nawierzchni lotniskowych w aspekcie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych

Autorzy Iwanowski, P.  Wesołowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Friction characteristics of airport pavements in terms of aircraft operations security
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących nawierzchnię lotniskową jest współczynnik tarcia. Parametr ten jest istotny z uwagi na bezpieczeństwo i niezawodność nawierzchni lotniskowych w kontekście wykonywania operacji lotniczych w polu naziemnego ruchu lotniczego. Zjawisko tarcia umożliwia przeniesienie sił hamujących z koła samolotu na nawierzchnię lotniskową. Dlatego tak istotne jest zapewnienie odpowiedniej charakterystyki tarcia nawierzchni lotniskowej. W artykule omówiony został wpływ współczynnika tarcia nawierzchni lotniskowych na bezpieczeństwo i niezawodność wykonywania operacji lotniczych. Zwrócono uwagę na wpływ zjawiska tarcia pomiędzy kołem statku powietrznego i nawierzchnią lotniskową na bezpieczeństwo statku powietrznego w trakcie przebywania w polu naziemnego ruchu lotniczego. Artykuł zawiera przegląd obowiązujących wymagań w zakresie oceny współczynnika tarcia, wynikających zarówno z międzynarodowych dokumentów, jak i z polskiej normy obronnej oraz zestawienie urządzeń do badania współczynnika tarcia na nawierzchniach lotniskowych. Przedstawiono zależność wartości współczynnika tarcia od rodzaju nawierzchni lotniskowej przy różnych prędkościach pomiarowych i warunkach wykonywania badań przez służby operacyjne lotniska.
EN One of the basic parameters characterizing the surface of airport pavement is friction factor. This parameter is important for safety and reliability of airport pavement in the context of flight operations conducting in the airfield area. The phenomenon of friction allows the transfer of braking forces from airplane wheels on the airfield pavement. Therefore, it is important to ensure proper friction characteristics of the airport pavement surface. Paper discussed the impact of the surface friction factor on safety and reliability of flight operations. Attention was paid to the influence of friction between the aircraft wheel and airfield pavement surface on aircraft safety during the stay in the airfield movement area. The article contains a review of the existing requirements for the evaluation of friction factor, resulting both from the international documents and the Polish standards of defense and collection of devices to surface friction testing. The dependence of pavement type on friction factor values at different speeds and measuring conditions are performed.
Słowa kluczowe
PL współczynnik tarcia   beton   lotnisko  
EN friction coefficient   concrete   airport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 189--194
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., wykr., il., tab.
Twórcy
autor Iwanowski, P.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Zakład Lotniskowy
autor Wesołowski, M.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Zakład Lotniskowy
Bibliografia
1. NO-17-A501:2015 Nawierzchnie lotniskowe. Badanie szorstkości.
2. Doc. 9137 ICAO AN/898 Airport Service Manual Part 2 – Pavement Surface Conditions, ICAO, Fourth Edition, 2002
3. Advisory Circular no: 150/5320-12C, U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration (FAA), 18.03.1997 z późn. zm.
4. Załącznik 14 ICAO do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Lotniska Tom I - Projektowanie i eksploatacja lotnisk, wydanie 6, lipiec 2013
5. Habich Edward, Mechanika pojazdów. Techniczny poradnik samochodowy. Cz.1, Warszawa 1962
6. Szydło Antoni, Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego, Cement Polski, Kraków 2004
7. Nita Piotr, Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych, WKŁ, Warszawa 2008
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-71302f04-b9fb-4227-bd14-4809ea4c8a6c
Identyfikatory