PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wyzwania metrologii prawnej w gazownictwie

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Challenges of legal metrology in the gas market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozwój nowych technologii, w tym technologii w obszarze pomiaru paliw gazowych, powoduje konieczność dostosowywania nie tylko procedur przemysłowych, ale jest także jednym z czynników wymuszającym zmiany przepisów prawa. Również zmiany w zakresie prawa unijnego wymuszają szereg zmian w ustawodawstwie krajowym, czego przykładem może być wdrażanie postanowień Dyrektywy MID [1]. Równie istotnym czynnikiem powodującym zmiany w zakresie metrologii prawnej w gazownictwie jest wprowadzenie od 1 sierpnia br. rozliczeń gazowych w jednostkach energii.
EN
The development of new technologies, including technologies in the area of measurement of gaseous fuels, makes it necessary to adapt not only industrial procedures, but it is also one of the factors forcing changes in the law. Also changes in the scope of European Union law forces a number of changes in national legislation, as exemplified by the implementation of the MID Directive [1]. An equally important factor causing changes in legal metrology in the gas market is introduced since 1th August this year of settlements in the gas system in energy units.
Rocznik
Tom
Strony
417--419
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor
 • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
Bibliografia
 • [1] Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (D. Urz. UE Nr LI 35 z dnia 30.04.2004 r.).
 • [2] Ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 wraz z późniejszymi zmianami).
 • [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 wraz z późniejszymi zmianami).
 • [4] Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1843).
 • [5] Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu (Dz. U. z 2003 r. Nr 41, poz. 351).
 • [6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 653).
 • [7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27).
 • [8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 18, poz. 115).
 • [9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 008 r. Nr 5, poz. 29).
 • [10] PN- EN 12405-1+A2:2010 Gazomierze- Przeliczniki. Część 1: Przeliczanie objętości.
 • [12] PN-EN 12261:2005 +PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze. Gazomierze turbinowe.
Uwagi
Błędna numercja pozycji w Bibliografii.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-71170bf3-2322-48ac-8077-ae578a5a4cad
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.