Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-70f5a9dd-b8e8-4ee4-9a71-d2522a67c2d3

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Wypadki drogowe z przyczyn technicznych w ujęciu statystycznym na podstawie badań międzynarodowych i krajowych

Autorzy Balke, M.  Karpiński, R. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Road accidents due to technical reasons in statistical terms, based on the international and domestic studies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wypadki drogowe, których przyczyną był stan techniczny pojazdów są przedmiotem dyskusji i polemik często opartych na domniemaniach i przesądach. Celem pracy jest analiza światowych i krajowych badań w tym zakresie oraz analiza prac własnych Instytutu Transportu Samochodowego. Przedstawiono wyniki różnych badań prowadzonych przez międzynarodowe instytucje oraz Instytut Transportu Samochodowego. Opisano szczegółowo statystyki wypadków drogowych na podstawie wiarygodnych danych z Niemiec i Polski. Szczegółowe wyniki analiz statystycznych wskazują na mały wpływ stanu technicznego pojazdu na wypadki drogowe. Wypadek drogowy jest wynikiem głównie błędów kierującego pojazdem.
EN Road accidents caused by the technical condition of the vehicles are a subject of discussions and polemics often based on assumptions and prejudices. The aim of this study is to analyze the global and national researches in this field and the analysis of the Motor Transport Institute’s own work. There are results presented of various studies carried out by international institutions and Motor Transport Institute. The statistics of road accidents have been described in detail based on reliable data from Germany and Polish. Detailed results of the statistical analysis indicate a small effect of the vehicle’s condition on the road accidents. Road accident is due mainly to the vehicle operator’s errors.
Słowa kluczowe
PL wypadek drogowy   stan techniczny pojazdu   statystyka  
EN road accident   technical condition of the vehicles   statistics  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 3
Strony 263--270
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Balke, M.
  • Instytut Transportu Samochodowego, Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych; 03-301 Warszawa; ul. Jagiellońska 80, marcin.balke@its.waw.pl
autor Karpiński, R.
  • Instytut Transportu Samochodowego, Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych; 03-301 Warszawa; ul. Jagiellońska 80, robert.karpinski@its.waw.pl
Bibliografia
1. Balke I., Balke M., Waśkiewicz J., „Badanie struktury parku samochodowego w Polsce w 2012 roku według marek i wieku wybranych rodzajów pojazdów”, Praca ITS 6302/ZBE, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2013.
2. Balke M., Karpiński R., Badania techniczne pojazdów w Polsce. Działania Instytutu Transportu Samochodowego w zakresie wspierania wiedzą stacji kontroli pojazdów, Konferencja szkoleniowa ITS w Mikołajkach, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2009.
3. Główny Urząd Statystyczny
4. Grochowski L., Unarski J., Wach W., Wicher J., Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych, WKŁ, 2008.
5. Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, NIK, 2011.
6. Jarosiński W., System okresowych badań technicznych pojazdów a bezpieczeństwo ruchu drogowego i liczba zdarzeń drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych, Eksploatacja i Niezawodność, nr 1/2014.
7. MAIDS Urban Accidents Report, 2009.
8. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2013.
9. Roadworthiness package commission staff working document (SWD 2012) 206 final Brussels, 13.7.2012
10. Road Safety Report Dekra, 2011.
11. Transport Research Laboratory Published Project Report, 2011.
12. Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku, Komenda Główna Policji, 2013.
13. Zarządzenie Nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych, Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11 z dnia 31 lipca 2006 r. z późniejszymi zmianami.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-70f5a9dd-b8e8-4ee4-9a71-d2522a67c2d3
Identyfikatory