Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-70e794a4-227c-4d50-8ac1-667be8ea6032

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Nowe instrumenty w finansowaniu rozwoju infrastruktury transportu

Autorzy Brzozowska, K. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN New instruments in financing transport infrastructure developments
Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa EURO-TRANS 2012 pt.: „Europejska przestrzeń transportu - koncepcja i rzeczywistość”; 24-25.09.2012; Szczecin; Polska
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W obecnych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych decydenci stoją przed ogromnym wyzwaniem niwelowania powiększającej się luki infrastrukturalnej na skutek rosnących i zmieniających się pod względem technicznym i technologicznym potrzeb infrastrukturalnych. Z jednej strony dotyczy to nowych, nowoczesnych, dopasowanych do obecnych wymagań sieci i obiektów infrastrukturalnych, z drugiej strony zaś konieczności remontowania, a głównie modernizacji już istniejących aktywów infrastrukturalnych. Zdecydowanie jednym z głównych animatorów luki infrastrukturalnej jest sektor transportu. Inwestycje w infrastrukturę transportową charakteryzują się dużym stopniem skomplikowania przyczyniającym się do powiększania i tak wysokiego stopnia kapitałochłonności. W tradycyjnym ujęciu podstawowym źródłem finansowania mają być środki publiczne, jako że elementy infrastruktury transportu są obiektami użyteczności publicznej, za których dostępność odpowiedzialność ponosi sektor finansów publicznych. Z uwagi na bardzo wysoki poziom kapitałochłonności inwestycji infrastrukturalnych pozyskanie funduszy na ich finansowanie nie jest łatwym przedsięwzięciem. Budżety większości państw balansują na granicy dopuszczalnego poziomu deficytu, a uzyskanie kredytów czy emisji papierów dłużnych dla sfinansowania nakładów na projekty infrastrukturalne jest związane ze żmudnym i kapitałochłonnym procesem negocjacji i zabezpieczania transakcji. Z tego powodu istnieje obecnie powszechna niemal akceptacja angażowania sektora prywatnego. Praktyka wskazuje, że coraz częściej występują przypadki konieczności wspierania tego typu transakcji dodatkowymi kapitałami występującymi w formie wyspecjalizowanych instrumentów finansowych. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia nowych źródeł finansowania o dużym stopniu innowacyjności w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych w transporcie.
EN High level of infrastructure projects capital-absorbing makes difficult to find funds for their financing. Budgets of majority of countries are balancing on edge of allowed level of deficit. For such reason it is almost common acceptation of private capital involvement. Practice has shown that more often there are necessity of supporting such projects by additional capital in form of specialized financial instruments. A paper is aimed to indicate an importance of new, innovative sources of finance infrastructure projects in transport, like as infrastructure funds and project bonds.
Słowa kluczowe
PL transport   infrastruktura transportu   projekty infrastruktury transportu   projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)   finansowania projektów PPP   innowacje w finansowaniu  
EN infrastructure projects   transport infrastructure   innovation in financing  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2012
Tom Nr 20
Strony 33--46
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Brzozowska, K.
Bibliografia
1. Capital markets in PPP financing, Where we were and where are we going?, EPEC March 2010.
2. Carty A., PPP s: an introduction, November 2011, The 10th Annual European Infrastructure & PPP Summit, Berlin 2011.
3. Commission sets 2050 transport targets, 28 March 2011, http://www.publicserviceeurope. com/article/161/commission-sets-2050-transport-targets.
4. Davis K., Listed Infrastructure Funds: Funding and Financial Management, 2008, http://ssrn.com/abstract+1337473.
5. EU Project bonds: more smoke and mirrors At taxpayer’s expense, EurActiv 3rd May 2012, www.euractiv.com
6. Gabryelczyk K., Alternatywne fundusze inwestycyjne, w: Współczesna bankowość inwestycyjna, praca zbior. pod red. A. Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2009.
7. Infrastructure Market Review and Institutional Investor Trends Survey 2011, Probitas Research 2011, www.probitaspartners.com.
8. Market Update. Review of the European PPP Market. First Semester of 2011, European PPP Expertise Centre (EPEC), 2011.
9. McKeon P.G., High-Yield Debt: Broadening the Scope of Project Finance, „Journal of Project Finance” 1999.
10. Moody’s Investor Service – Special Comment Europe 2010 Project Bond Initiative.
11. Obligacje projektowe: Parlament zatwierdza gwarancję w wysokości 230 mln euro, www.europaparl/europa.eu.
12. Raport Polska 2030, Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa RM, Warszawa 2009.
13. Review of the European PPP Market First semester of 2011, EPEC 2011.
14. Review of the European PPP Market in 2010, EPEC 2011.
15. Review of the UK ’s regulatory framework for covered bonds, HM Treasury and Partnerships UK, http://www.hm-treasury.gov.uk.
16. Schmidt J., Financing infrastructure – a Siemen’s Financial Services perspective, Siemens 2011, The 10th Annual European Infrastructure & PPP Summit, Berlin 2011.
17. Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030. Main findings, OECD Future Project on Transcontinental Infrastructure Needs to 2030/50, OECD 2011.
18. The rise and rise of infrastructure funds, KPMG International 2008, www.kpmg.com
19. Top 10 Infrastructure projects, Infrastructure investor, www.infrastructureinvestor.com.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-70e794a4-227c-4d50-8ac1-667be8ea6032
Identyfikatory