PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The examples of modern solutions in the field of waste management in circular economy model transformation

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The work examines the role of innovative solutions in order to make more efficient use of waste and the reduction of their storage. Such solutions are necessary in the transformation process of linear economy to circular model. In the new model, the role of waste is being changed. Waste has not yet been treated as a by-product of economic activity but as a valuable resource that can be reused in the production process. There were also analysed how extent is the development of innovativeness in Poland in comparison to other European Union Member Countries. There is also analysed the direction of changes in the waste management field, especially in the structure of municipal waste. Another aim is to examine the examples of the Polish enterprises acting in waste management sector and the kind of innovative methods they use. In the article there were also presented supportive tools for implementing innovations in enterprises, with a focus on the waste management. They include among others: National Smart Specialisations and Regional Smart Specialisations.
Rocznik
Tom
Strony
1785--1797
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • AGH University of Science and Technology, Department of Management in Power Engineering, Faculty of Management, Gramatyka 10, 30 - 067 Kraków, Tel: +48 668737034, jmuweis@zarz.agh.edu.pl
Bibliografia
 • Act (2016). Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Journal of Law. 2016 item. 1933).
 • Barbirolli, G., Raggi A. (2003). A method of evaluating the overall technical and economic performance of environmental innovations in production cycles. Journal of Cleaner Production, 11 (4): 365.
 • Bioelektra Group (online). http://www.bioelektra.pl/ (date of access: 17th of August, 2017).
 • Closing the loop - An EU action plan for the circular economy, COM(2015) 614 final. (online). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614 (date of access: 27th of August, 2017)
 • CSO - Central Statistical Office of Poland - Główny Urząd Statystyczny (2016) (online) https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/zmiana-systemu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-w-polsce-w-latach-2012-2016,6,1.html (date of access: 27th of November, 2017)
 • Dąbrowska, M. (2010). Ekoinnowacje, Warszawa: PARP p. 9.
 • Eco-innovation Action Plan, Eco-Innovation Scoreboard and the Eco-Innovation Index, European Commission (online) https://ec.europa.eu/environment/ecoap/scoreboard_en (date of access: 18th of August, 2017)
 • Europe 2020, A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels, 3.3.2010 COM(2010) 2020 (online) http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (date of access: 27th of August, 2017)
 • Grzymała Z., Jeżowski P., Masloch G. (2011). Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie. p. 58.
 • KAMITEC Sp. z.o.o. (online) http://www.pi.gov.pl/ppp/chapter_95128.asp (date of access: 28 th of November, 2017).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, pt. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program “zero odpadów” dla Europy. Bruksela, dnia 2.7.2014 r. COM(2014) 398 final, p. 10 (online) http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1&format=PDF (date of access: 5th of December 2017).
 • Krajowe Inteligentne Specjalizacje, Ministerstwo Gospodarki, ver.3, 12 lipca 2016 https://www.mr.gov.pl/media/22489/opisy.pdf (date of access: 28th of August, 2017).
 • NWMP (2014) - National Waste Management Plan - Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. Nr 101, poz. 1183)
 • MIKI RECYKLING, O nas (online). http://recykling.miki.krakow.pl/ (date of access: 17th of August, 2017)
 • NOVAGO (online) http://www.novago.pl/article/novago#o_nas (date of access: 27th of August, 2017)
 • RECLEN - (online) opis metody, http://ezo-recycling.pl/index.php?page=technologia (date of access: 29th of November, 2017).
 • Regulamin konkursu, Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15 przyjęty Uchwałą nr 1262/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015.
 • Regulation (2017). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Journal of Law 2017 item. 19).
 • Słownik języka polskiego PWN (online) https://sjp.pwn.pl/szukaj/innowacja.html (date of access: 27th of August, 2017).
 • Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia. Warszawa: IBS, p. 3.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-70e1d00a-c5be-49c8-8b77-82b79c0b5f49
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.