Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-70d9bf6a-957c-4833-b537-cc2f4bc0a74b

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego

Autorzy Szromek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Review of tourist function indicators and their applications in the assessment of tourism area development on the example of Silesia region communes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Publikacja omawia podstawowe wskaźniki funkcji turystycznej (np. wskaźnik Baretje’a-Deferta, Charvata, Schneidera, Deferta itd.) oraz ukazuje możliwość ich wykorzystania w ocenie rozwoju turystycznego obszarów. Autor analizuje poziom rozwoju turystycznego gmin województwa śląskiego i wskazuje obszary najlepiej rozwinięte turystycznie.
EN The publication discusses the main indicators of the tourist function of area (i.e. Baretje-Defert’s index, Charvát’s index, Schneider’s index, Defert’s index etc.) and shows the possibility of their use in the assessment of development of tourism areas. The author analyzes the level of tourism development of communes in Silesia region and points best-developed tourist areas.
Słowa kluczowe
PL wskaźnik funkcji turystycznej   rozwój turystyki   rozwój lokalny   województwo śląskie  
EN tourist function indicator   tourism development   local development   Silesia Province  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 61
Strony 295--309
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Szromek, A.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Ekonomii i Informatyki, adam.szromek@polsl.pl
Bibliografia
1. Alejziak W.: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Wyd. Albis, Kraków 2000.
2. Baran E., Grzebyk B.: Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach podkarpacia o niekorzystnych warunkach gospodarowania [w:] ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Oeconomia 9 (4), Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin, Warszawa, Wrocław 2010, s. 15-24.
3. Baretje R., Defert P.: Aspects economiques du tourisme. Paris 1972.
4. Chudy-Hyski D.: Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/1/2006, PAN, Kraków 2006.
5. Defert P.: Le Taut de Fonction Touristique: mise au point et critique [w:] Les Cahiers du Tourisme. Aux-en-provence. Centre des Hautes Etudes Touristiques. Berne 1967, p. C-13.
6. Derek M.: Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce. Rozprawa doktorska (maszynopis powielany). Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2008.
7. Dwucet K., Pytel S., Tkocz M.: Funkcje turystyczne miast przemysłowych na przykładzie zespołu miejskiego konurbacji katowickiej [w:] I. Jeżdżewska (red.), Funkcja turystyczna miast. Wyd. UŁ, Łódź 2008, s. 58.
8. Dziedzic E.: Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. SGH. Monografie i opracowania nr 442. Warszawa 1998.
9. Fischbach J.: Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania. [w:] Funkcja turystyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm 5/1989, s. 7.
10. Gaworecki W.W.: Turystyka. PWE, Warszawa 1998.
11. Gołembski G.: Doskonalenie zarządzania podażą usług turystycznych w regionie. Materiały z wykładu wygłoszonego na konferencji pt. Współpraca warunkiem koniecznym w kreowaniu przewagi konkurencyjnej regionu, Poznań 2009. Strona internetowa: http://www.rsi-wielkopolska.pl/files/36/aa63ec89-46fc-4eeb-bc47-7114f37bc880.pdf Data wejścia na stronę: 9.03.2011.
12. GUS: Rocznik statystyczny 2006. Dział IX. Wydanie internetowe http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_06_9_uwagi_ogolne.pdf Data wejścia na stronę: 7.03.2011.
13. Jędrzejczyk I.: Ekologiczne uwarunkowania i funkcji turystyki. Wyd. Śląsk, Katowice 1995.
14. Kowalczyk A.: Geografia turyzmu. PWN Warszawa 2002.
15. Kukuła K.: Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa 2000.
16. Matczak A.: Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi. Maszynopis niepublikowany. Zakład Geografii Miast i Turyzmu. UŁ, Łódź 1982.
17. Meyer B.: Funkcje turystyki. [w:] Ekonomika turystyki. A.Panasiuk (red.), PWN, Warszawa 2006, s. 34
18. Milewska M., Skrzypczyński M., Włodarczyk B.: Mierniki jako ważny element nauczania hotelarstwa, Turystyka i Hotelarstwo nr 5, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2004, s. 107-134, a także A. Kowalczyk, Geografia turyzmu. PWN Warszawa 2002.
19. Pearce D.: Tourism today. A geographical analysis. Second edition. Longman Publishing Group, Essex 1995.
20. Szromek A.R.: Wskaźniki ilościowe w ocenie sprawności operacyjnej sanatoriów. Wyd. Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice 2007.
21. Warszyńska J.: Funkcja turystyczna Karpat polskich. Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica. Vol. XVIII, 1985, s. 97.
22. Warszyńska J., Jackowski A.: Podstawy geografii turyzmu. PWN, Warszawa 1979.
23. Żek M.: Funkcja turystyczna obszaru nadbużańskiego. Turystyka i Hotelarstwo 14, 2008, s. 73.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-70d9bf6a-957c-4833-b537-cc2f4bc0a74b
Identyfikatory