Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-709f6f31-1699-481b-b83b-0ce7ff3fd263

Czasopismo

Journal of KONBiN

Tytuł artykułu

Metoda oceny dopuszczalnej wariancji dla wyników pomiarów tribologicznych na podstawie przebiegów ich kowariancji i koherencji

Autorzy Zboiński, M.  Lindstedt, P.  Deliś, M. 
Treść / Zawartość http://content.sciendo.com/view/journals/jok/jok-overview.xml
Warianty tytułu
EN Evaluation method of allowable variance for results of tribological measurement on the basis of their the coherence trends and of the covariance trends
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł omawia możliwości oceny stanu technicznego łożysk tocznych na podstawie badań tribologicznych próbek oleju. Problemem jest wyznaczenie progów diagnostycznych, szczególnie gdy dysponuje się stosunkowo małą liczbą pomiarów (3, 4, 5 itp.). Ocena wariancji wyników pomiarów może być przeprowadzona z wykorzystaniem bezwymiarowego współczynnika kowariancji ρ(τ) i bezwymiarowej funkcji koherencji γ2(ω). Zbiór będzie dostatecznie zwarty gdy ρ(τ) i γ 2(ω) będą dostatecznie blisko oscylować wokół wartości 1 [1, 3]. W podsumowaniu stwierdza się, że progi δ, 2δ, 3δ są wiarygodne gdy ρ(τ) i γ 2(ω) wynoszą więcej niż 0,7 [6].
EN This article discusses the possibility of assessing the technical condition of rolling bearings based on tribological tests of oil samples. The problem is to define diagnostic levels, especially when has a relatively small number of measurements (3, 4, 5 etc.). Rating variance of measurements can be performed using the dimensionless factor covariance ρ(τ) and the dimensionless coherence function γ2(ω). The set is compact enough when ρ(τ) and γ 2(ω) will be close enough to oscillate around the value of 1 [1, 3]. In summary, it is concluded that the thresholds δ, 2δ, 3δ are reliable when ρ(τ) and γ 2(ω) are greater than 0.7 [6].
Słowa kluczowe
PL łożysko toczne   sygnały diagnostyczne   próg diagnostyczny   wariancja zbioru   kowariancja   koherencja  
EN ball bearing   diagnostic signals   diagnostic level   variance of data   covariance   coherence  
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONBiN
Rocznik 2013
Tom No. 3-4 (27-28)
Strony 73--86
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Zboiński, M.
autor Lindstedt, P.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
autor Deliś, M.
Bibliografia
[1] Bendat J. S., Piersol A. G.: Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych, PWN, Warszawa 1968.
[2] Borowczyk H.: Model kompleksowego systemu diagnostycznego płatowca i zespołu napędowego statku powietrznego, V Międzynarodowa Konferencja AIRDIAG’97, Wyd. ITWL, Warszawa 1997.
[3] Bracewell R.: Przekształcenie Fouriera i jego zastosowania, WNT, Warszawa 1968.
[4] Deliś M., Diagnosis of aircraft engines tribological systems with the ferrography method, Journal of KONBiN, 2011, Nr 1, s. 67-74.
[5] Franks L.E., Teoria sygnałów, WNT, Warszawa 1975.
[6] de Larminat P., Thomas Y.: Automatyka: układy liniowe; Sygnały i układy. Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techn., 1983.
[7] Leitner, R., Zacharski, J., Zarys matematyki wyższej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
[8] Lindstedt, P., Sudakowski, T., The Method of Assessment of Suitability of the Bearing System Based on Parameters of Technical and Adjustment State, Mechatronic systems and materials V, Solid State Phenomena, Trans-Tech Publications, pp. 73-78, Durnten-Zurich 2013.
[9] Magier J., Lindstedt P.: Koncepcja kompleksowej metody diagnozowania układu łożyskowania silnika Allison 250-C20B, VII Międzynarodowa Konferencja AIRDIAG’2001, Wyd. ITWL, Warszawa 2001.
[10] Magier J.: Diagnozowanie układów łożyskowania turbinowego silnika śmigłowcowego na podstawie przekroczeń progów diagnostycznych sygnałów funkcjonalnych, tribologicznych i wibroakustycznych, Rozprawa doktorska, Wyd. ITWL, Warszawa 2004.
[11] Osiowski J.: Zarys rachunku operatorowego, WNT, Warszawa 1981.
[12] Sołodnikow W.W., Dynamika statyczna liniowanych układów sterownia automatycznego, WNT, Warszawa 1964.
[13] Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów, WKŁ, Warszawa 2000 .
[14] Zboiński M., Lindstedt P., Kotlarz I.: Stałe i aktualizowane statystyczne tribologiczne progi diagnostyczne i ich znaczenie w procesie bieżącej oceny stanu technicznego układu łożyskowania silnika lotniczego, Journal of KONBIN 1(17) 2011, Warszawa 2011.
[15] Zboiński M.: Badania diagnostyczne układów tribologicznych w statkach powietrznych, w: Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej, red. Lewitowicz J., Loroch L., Manerowski J., t. VI, Wyd. ITWL, Warszawa 2007.
[16] Zboiński, M., Lindstedt, P., Deliś, M., Opportunities of evaluation diagnostic test results of roller bearings from signals correlation of bearing and its environment, Journal of KONBIN Vol. 22, pp. 109-118, Warszawa 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-709f6f31-1699-481b-b83b-0ce7ff3fd263
Identyfikatory