Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-70658de9-d57d-4544-a6c0-6d3fe57b1df2

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

The EMITRANSYS model and the possibilities of its application for the analysis of the development of sustainable transport systems

Autorzy Jacyna, Marianna  Żak, Jolanta  Gołębiowski, Piotr 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The transport system has a direct impact on the economic and socio-economic situation of each country. Planning its development is an important element of policy. Bearing in mind the importance and complexity of this issue, it should be considered using both quantitative methods and mathematical models, as well as advanced simulation tools for modelling transport. The article presents a proposal for an approach to simulation tests of the different transport system in the aspect of the emission of harmful exhaust gas compounds from road transport. The tool for analysing and assessing the functioning of existing or designed systems is a model in which the properties of the real system, which are important from the point of view of the research objective, should be mapped. The Model of Proecological Transport System (MEST) was presented formally as an ordered four. Also elements of optimization taks shaping of proecological transport system in form of datas, decision variables, conditions and goal function were presented. An example of tests on simulation model was shown.
Słowa kluczowe
PL rozwój systemu transportowego   narzędzia symulacyjne   EMITRANSYS   model matematyczny  
EN development of transport system   simulation tools   EMITRANSYS   mathematical model  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2019
Tom R. 58, nr 4
Strony 243--248
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., mapy, wykr.
Twórcy
autor Jacyna, Marianna
autor Żak, Jolanta
autor Gołębiowski, Piotr
Bibliografia
[1] AMBROZIAK, T., GOŁĘBIOWSKI, P., PYZA, D. et al. Identification and analysis of parameters for the areas of the highest harmful exhaust emissions in the model EMITRAN-SYS. Journal of KONES Powertrain and Transport. 2013, 20(3), 9-20.
[2] AMBROZIAK, T., JACYNA, M., GOŁĘBIOWSKI, P. et al. Wpływ rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej na poziom emisji CO2 przez środki transportu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. 2013, 97, 9-18.
[3] EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Air quality in Europe - 2018 report. Copenhagen 2018.
[4] GALKIN, A. Urban environment influence on distribution part of logistics systems. Archives of Transport. 2017, 42(2), 7-23.
[5] GOŁĘBIOWSKI, P., JACHIMOWSKI, R., LEWCZUK, K. et al. Uwarunkowania prawne kształtowania proekologicznego systemu transportowego. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. 2013, 97, 135-145.
[6] GRABAREK, I. Nowe wyzwania w projektowaniu innowacyjnych systemów transportowych. Problemy Jakości. 2016, 12, 35-43.
[7] INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA. Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2017. 2018 [online] http://www.gios.gov.pl.
[8] JACYNA, M., KŁODAWSKI, M., WASIAK, M., ŻAK, J. Model symulacyjny EMITRANSYS jako narzędzie do analizy i planowania rozwoju krajowego systemu transportowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2014.
[9] JACYNA, M., LEWCZUK, K., SZCZEPAŃSKI, E. et al. Effectiveness of national transport system according to costs of emission of pollutants. In: Safety and Reliability: Methodology and Applications [CD-ROM]. CRC Balkema. 2015, 559-567.
[10] JACYNA, M., MERKISZ, J. Proecological approach to modelling traffic organization in national transport system. Archives of Transport. 2014, 30(2), 31-41.
[11] JACYNA, M., WASIAK, M., LEWCZUK, K., KŁODAWSKI, M. Simulation model of transport system of Poland as a tool for developing sustainable transport. Archives of Transport. 2014, 31(3), 23-35.
[12] JACYNA, M., ŻAK, J., JACYNA-GOŁDA, I. et al. Selected aspects of the model of proecological transport system. Journal of KONES Powertrain and Transport. 2013, 20(3), 193-202.
[13] JACYNA, M., ŻAK, J., PYZA, D., GOŁĘBIOWSKI, P. Technical and environmental limitations of pro-ecological transport system designing. Journal of KONES Powertrain and Transport. 2014, 21(4), 555-564.
[14] JACYNA-GOŁDA, I., ŻAK, J., GOŁĘBIOWSKI, P. Models of traffic flow distribution for scenarios of the development of proecological transport system. Archives of Transport. 2014, 32(4), 17-28.
[15] JACYNA-GOŁDA, I., GOŁĘBIOWSKI, P., IZDEBSKI, M. et al. The evaluation of the sustainable transport system development with the scenario analyses procedure. Journal of Vibroengineering. 2017, 19(7), 5627-5638.
[16] JACYNA-GOŁDA, I., LEWCZUK, K., SZCZEPAŃSKI, E., GOŁĘBIOWSKI, P. Rozłożenie ruchu w sieci transportowej z zastosowaniem modelu EMITRANSYS w aspekcie planowania rozwoju systemu transportowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2014.
[17] MERKISZ, J., PIELECHA, J., RADZIMIRSKI, S. Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2012.
[18] MUNTEAN, M., GUIZZARDI, D., SCHAAF, E. et al. Fossil CO2 emissions of all world countries - 2018 Report. European Union, Publications Office of the European Union. 2018.
[19] NADER, M. Drgania i hałas w transporcie. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2016.
[20] ORCZYK, M., TOMASZEWSKI, F. Studies and assessment of transport noise in Poznan. Archives of Transport. 2016, 37(1), 43-54.
[21] PYZA, D., JACYNA-GOŁDA, I., GOŁDA, P., GOŁĘBIO-WSKI, P. Alternative fuels and their impact on reducing pollution of the natural environment. Rocznik Ochrona Środowiska. 2018, 20, 819-836.
[22] WASIAK, M., KŁODAWSKI, M., LEWCZUK, K. et al. Chosen aspects of simulation model to designing proecological transport system. Journal of KONES Powertrain and Transport. 2014, 21(4), 525-532.
[23] ŻAK, J., GOŁĘBIOWSKI, P., POPIELA, K. Selected aspects of the environmental friendliness assessment of rail-way transport using the indicator method. Transport Means 2018. Proceedings of 22nd International Scientific Conference. Part II, Kaunas. Publishing House “Technologija”, 2018, 950-955.
[24] ŻAK, J., GOŁĘBIOWSKI, P. Comparative analysis of the rail and road transport in the CO2 emission. Combustion Engines. 2015, 3, 944-951.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-70658de9-d57d-4544-a6c0-6d3fe57b1df2
Identyfikatory
DOI 10.19206/CE-2019-440