Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7002b45e-e201-496e-8fba-a9d7c610f3e7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Koncepcja metodologii oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej

Autorzy Jaworski, A.  Kuszewski, H.  Ustrzycki, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The concept of methodology assessment of road safety infrastructure projects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono propozycję metodologii oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej na różnych etapach projektowania. Omówiono proponowane techniki oceny BRD w środowisku wirtualnym z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, za pomocą programów do symulacji ruchu drogowego oraz do wspomagania oceny wpływu na BRD nowoprojektowanych dróg. Wprowadzenie proponowanych technologii do oceny BRD może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa nowoprojektowanych dróg, poprzez ich korekty, w szczególności na wczesnych etapach projektowych.
EN The article proposes a methodology assessing the safety of road projects, road infrastructure at various stages of design. The proposed technology assessment of road safety in a virtual environment using a driving simulator, using software to simulate traffic and to analysis of road safety impact assessment of designed roads have been discussed. The introduction of the proposed technology for the evaluation of road safety can help to improve the safety of newly designed roads, through their correction, especially in the early stages of design.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   infrastruktura drogowa   audyt BRD  
EN road safety   road infrastructure   BRD  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 216--221
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
autor Jaworski, A.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Silników Spalinowych i Transportu
autor Kuszewski, H.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Silników Spalinowych i Transportu
autor Ustrzycki, A.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Silników Spalinowych i Transportu
Bibliografia
1. Balawender, Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P., Audyt BRD drogi wirtualnej z wykorzystaniem symulatora wysokiej klasy. Logistyka 6/2014.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, Dziennik Ustaw UE L 319/59 z dnia 29 listopada 2008 r.
3. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P., Symulator jazdy samochodem jako narzędzie audytu BRD, Technika Transportu Szynowego, Nr 10/2013.
4. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P., Symulacja ruchu pojazdu jako narzędzie wspomagające audyt BRD, Technika Transportu Szynowego, Nr 10/2013.
5. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P., Audyt BRD dróg transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) w Polsce w aspekcie wymagań światowych standardów. Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, Nr 3/2013.
6. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P., System komputerowego wspomagania audytu BRD, Logistyka 3/2014.
7. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P., Prognozowanie miar strat społecznych w ocenie wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. Logistyka 3/2014.
8. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P., Analiza miar strat społecznych na wybranej drodze wyznaczonych przy użyciu metody oceny wpływu na BRD. Logistyka 3/2015.
9. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P., Audyt drogi wirtualnej jako metoda poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Logistyka 3/2015.
10. Łazowska E., Kamiński T., Niezgoda M, Kruszewski M., Grzeszczyk R., The concept of automatic road safety evaluation, Combustion Engines, No. 154(3), SC–128, 2013.
11. Sprawozdanie z Zadania nr 1 projektu pn. „Innowacyjny zestaw metod i narzędzi do badania infrastruktury drogowej w aspekcie BRD”, Projekt Nr PBS1/B6/9/2012 realizowany w latach 2012-2015 w ramach Programu Badań Stosowanych przez Instytut Transportu Samochodowego (lider projektu), firmę Neuro Device Group Sp. z o.o., Wojskowy Instytutem Medycyny Lotniczej, ODIUT Automex Sp. z o.o. oraz Politechnikę Rzeszowską. Warszawa 2013, (praca niepublikowana).
12. Ustawa o drogach publicznych, Dziennik Ustaw z 1985 r., Nr 14, poz. 60, tekst ujednolicony z 2012 r.
13. Zarządzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3/09/2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. GDDKiA, Załącznik nr 1: Instrukcja dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego część II. Warszawa 2009.
14. Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie procedury oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. GDDKiA, Załącznik nr 1: Podręcznik oceny BRD. Warszawa 2014.
15. Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie procedury oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. GDDKiA, Załącznik nr 2: Podręcznik audytu BRD. Warszawa 2014.
16. eyevid.pl – Portal projektu EYEVID.
17. www.gddkia.gov.pl – Portal Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Uwagi
PL 1. Powyższa praca została zrealizowana w ramach projektu EYEVID finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr PBS1/B6/9/2012). 2. Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7002b45e-e201-496e-8fba-a9d7c610f3e7
Identyfikatory