PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia badania dynamiki wagonu typu platforma do przewozu zestawów drogowych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Selected studies of dynamics of railway flat-car used for transport of semi-triler truck (TIR)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W referacie przedstawiono pilotażową analizę dynamiki wagonu kolejowego przeznaczonego do przewozu zestawów drogowych. Uwadze poddano nowatorskie rozwiązanie konstrukcji wagonu, posiadającego ruchomą platformę, umożliwiającą przewozy pojazdów drogowych w ramach transportu intermodalnego. Przedstawiony w artykule opis techniczny uwzględnia zapisy Patentu nr 214797, na wynalazek pod nazwą „Kolejowy wagon transportowy oraz kolejowy zespół transportowy i system transportu kolejowego zawierający taki wagon”. W pracy przedstawiono koncepcję charakterystyki technicznej rozwiązania konstrukcji wagonu oraz zbudowano model symulacyjny wykorzystując autorskie oprogramowanie. Dokonano analizy parametrów technicznych, a następnie przeprowadzono pilotażowe badania symulacyjne. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dynamiki układu wagonu platformy, obciążonej typowym zestawem drogowym. Dokonano analizy wartości własnych dla elementów analizowanego układu, pozwalającej na wstępną ocenę zjawisk dynamicznych występujących w warunkach eksploatacji obciążonego wagonu. Badania mają charakter pilotażowy i stanowią wstęp do przeprowadzenia złożonych analiz symulacyjnych obejmujących badania dynamiki w łukach, krzywych przejściowych, oraz zużycie powierzchni tocznej kół i szyn przy różnych prędkościach ruchu.
EN
The paper presents a pilot analysis of the dynamics of a railway wagon designed for transporting road semi-trailer trucks. Attention was given to the innovative solution of the wagon construction, having a movable platform enabling transportation of road vehicles as a part of intermodal transport. The technical description presented in the article takes into account the provisions of Patent No. 214797, for the invention under the name "Railway transport wagon, railway transport unit and railway transport system containing such wagon". The work presents the concept of technical characteristics of the wagon construction solution and a simulation model was built using in-house software. The technical parameters were analyzed, followed by pilot simulation tests. This paper presents the results of research on the dynamics of the platform wagon, loaded with a typical road semi-trailer truck. The system's eigenvalues were analyzed, allowing for the initial assessment of dynamic phenomena occurring in the conditions of exploitation of the loaded wagon. The tests are of pilot nature and constitute a prelude to carry out complex simulation analyzes including tests of dynamics while running on transition curves, arcs, and wear of the rolling surfaces of wheels and rails at different traffic speeds.
Rocznik
Tom
Strony
101--111
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
 • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
 • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
 • 1. Hatch M.: Vibration Simulation Using Matlab and Ansys. Chapman and Hall/CRC. 2000.
 • 2. Korzeb J.: Predykcja wybranych oddziaływań dynamicznych w strefie wpływu infrastruktury transportowej. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, nr 90. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 978-83-7814-111-2. 1-202 s. 2013.
 • 3. Kostrzewski A., Korzeb J.: Ocena i rola technologicznych aspektów przeładunku samobieżnych zestawów drogowych w transporcie intermodalny. Instytut Logistyki i Magazynowania. ISSN 1231-5478. Poznań. Logistyka 4/2012. str. 399-406. 2012.
 • 4. Krasoń W., Niezgoda T.: FE numerical tests of railway wagon for intermodal transport according to PN- EU standards. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. Vol, 62, No. 4, doi: 10,2478/bpasts-2014-009. 2014.
 • 5. Kwaśniewski S., Nowakowski T., Zając M.: Transport intermodalny w sieciach logistycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. ISSN 1425-0993. Wrocław 2008.
 • 6. Medwid M.: Studium tworzenia intermodalnych środków technicznych transportu lądowego w szczególności taboru bimodalnego. Monografia nr 422. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 2008.
 • 7. Nader M.: Drgania i hałas w transporcie. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 978-83-7814-543-1, 133 s., 2016.
 • 8. Nader M., Sala M.: Kolejowy Wagon Transportowy. Patent nr 214797. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Wiadomości Urzędu Patentowego RP Nr 9/2013. ISSN-1689-0132. Warszawa, 2013.
 • 9. Nader M., Sala M., Korzeb J., Kostrzewski A.: Kolejowy wagon transportowy jako nowatorskie, innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne do przewozu naczep siodłowych i zestawów drogowych dla transportu intermodalnego. w: Logistyka, nr 4, ss. 2272-2279. 2014.
 • 10. Nader M., Kostrzewski A.: Technologiczne uwarunkowania krajowych lądowych baz przeładunkowych pośredniczących w transporcie intermodalnym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport z. 97. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISSN 1230-9265. Warszawa, str. 389-398. 2013.
 • 11. Opala M., Melnik R.: Ocena zgodności modeli symulacyjnych dynamiki pojazdów szynowych na podstawie testów referencyjnych (Concordance assessment of the rail vehicles' dynamic models based on the benchmark tests). Czasopismo Logistyka, vol. 4/2015. ISSN 1231-5478. 2015.
 • 12. Opala M., Koziak S.: Wykorzystanie narzędzia MES do modelowania elementów zawieszenia wagonu towarowego w postaci gniazda czopa skrętu z wykładziną cierną. Problemy Kolejnictwa, vol. 62. nr 178. 2018.
 • 13. Opala M.: Metoda analizy bezpieczeństwa czynnego pojazdów kolejowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 978-83-7814-358-1. 134 s., 2015.
 • 14. Opala M.: Evaluation of bogie centre bowl friction models in the context of safety against derailment simulation predictions. Archive of Applied Mechanics. DOI:10,1007/s00419-018-1351-4, Volume 88, Issue 6, p. 943-953. 2018.
 • 15. Polska Norma PN-EN 12663-2:2010E: Kolejnictwo - Wymagania konstrukcyjno - wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych - Cześć 2: Wagony Towarowe.
 • 16. Rao S.S.: Mechanical Vibrations 5th Edition. Pearson Education. 2011.
 • 17. Wójcik K., Małachowski J., Baranowski P., Mazurkiewicz Ł., Damaziak K., Krasoń W.: Multi-body simulations of railway wagon dynamics. Journal of Kones Powertrain and Transport. Vol. 19. No. 3. 2012.
 • 18. Zielaskiewicz H.: „Transport intermodalny na rynku usług przewozowych”. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB. ISBN 978-83-7204-961-2. Radom 2010.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6ff0d732-52c1-4be7-87d5-99932483a2f5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.