Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6febf6d0-2b15-43ab-bb65-aece507406eb

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Modeling of the impact of means of transport on environment

Autorzy Bril, J.  Rydygier, E.  Strzyżakowski, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Modelowanie oddziaływania środków transportu na otoczenie
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents a study of the impact of means of transport on the environment taking into account the spread of vibrations from sources which are rail vehicles moving on tracts or motor vehicles moving on roads. Research has been done considering the dynamic properties of subsoil modeled by an elastic half-space. Also the paper presents the results of research the impact of means of transport on engineering objects. In these studies it takes into account that in a soil as a continuum center spreads Rayleigh surface wave acting on the engineering structures modeled by rigid body, which interacts with an elastic half-space.
PL W pracy przedstawiono badania oddziaływania środków transportu na otoczenie biorąc pod uwagę rozprzestrzenianie się drgań od źródeł jakimi są przemieszczające się po torach pojazdy szynowe, a po drogach pojazdy samochodowe. W badaniach tych uwzględniono własności dynamiczne gruntu stanowiącego podłoże torów lub jezdni. Przyjęto model gruntu jako sprężystą półprzestrzeń. W pracy przedstawiono także wyniki badań wpływu oddziaływania środków transportu na obiekty inżynierskie. W badaniach tych uwzględniono, że w gruncie jako ośrodku ciągłym rozprzestrzenia się fala powierzchniowa Rayleigha oddziaływująca na obiekt inżynierski modelowany bryłą sztywną, która współdziała z półprzestrzenią sprężystą.
Słowa kluczowe
PL środki transportu   drgania   fala powierzchniowa   badania  
EN transport   vibration   surface wave   research  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 843--850
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Bril, J.
  • Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, Zakład Ekonomiki Zarządzania, ul. Na Kotlinę 8, 38-460 Jasło, joannabril@vp.pl
autor Rydygier, E.
  • Urząd m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa , erydygier@gmail.com
  • McLeod Institute of Simulation Sciences at the University of Technology and Humanities in Radom
autor Strzyżakowski, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Instytut Automatyki I Telematyki Transportu, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, zstrz@data.pl
  • McLeod Institute of Simulation Sciences at the University of Technology and Humanities in Radom
Bibliografia
1. Bogacz R., On dynamics and stability of continuous system subjected to a distributed mowing load. Ing. Arch. 53, 1983.
2. Bril. J., Rydygier E., Analiza stanu bezpieczeństwa transportu krajowego. Mat. XX Warsztatów Naukowych PTSK 2013 nt. „Symulacja w Badaniach Rozwoju”, Mielno-Unieście, 11-14.06.2013, str. 10-11.
3. Bril J., Rydygier E., Analiza stanu bezpieczeństwa krajowego transportu drogowego. Logistyka 5/2014, dział „Logistykanauka” (artykuły recenzowane) na płycie CD, str. 155-161.
4. Bril J., Rydygier E., Udział modelowania oddziaływania środków transportu na otoczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa. Art. na III Międzyn. Konf. Nauk.-Techn. nt. „Bezpieczeństwo techniczne - 2016”, Wrocław, 28-29.11.2016, zaakcept., będzie opublik. w Zeszytach Naukowych Wyższej Sz. Ofic. Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
5. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów. WNT, Warszawa 1999.
6. Gabryszewski Z., Teoria sprężystości i plastyczności. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
7. Grzesikiewicz W., Osiecki J., Piotrowski J., Podstawy dynamiki pojazdów szynowych, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1972.
8. Hemidzadech H. G., The dynamics of a rigid foundation on the surface of an elastic half space. Eart. Eng. And Struct. Dyn. Vol. 9, 1981.
9. Kisilowski J., Sowiński B, Strzyżakowski Z., The application of the discrete - continuous model systems in investigating dynamics of wheelset - track system vertical vibrations. ZAMM Z. Angew. Math. Mech. 68, 1988.
10. Rydygier E., Strzyżakowski Z., Modelling of contact problems involved in ensuring the safety of rail transport. LogForum 9/2013, pp. 231-238.
11. Rydygier E., Strzyżakowski Z., Modelowanie układów pojazd - tor z uwzględnieniem dynamicznych własności gruntu. Streszczenie w Mat. XXIII Warsztatów Naukowych PTSK 2016 nt. „Symulacja w Badaniach Rozwoju”, Zakopane 18-21.05.2016, będzie opubl. w Symulacja w Badaniach i Rozwoju (kwartalnik PTSK).
12. Strzyżakowski Z., Investigation the vehicle - track - elastic halfspace systems with regard to the wave phenomena. TU Berlin, ILR Bericht 58, pp. 191-203, 1989.
13. Strzyżakowski Z., Dynamika układu mechanicznego pojazd - tor - otoczenie modelowanego układem dyskretno - ciągłym. Prace Instytutu Transportu, Z. 31, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992.
14. Strzyżakowski Z., Oddziaływanie zaburzeń transportu samochodowego na obiekty inżynierskie. Mat. X Jubil. Warszt. Nauk. PTSK „Symulacja w badaniach i rozwoju, Zakopane, wrzesień 2003 Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
15. Strzyżakowski Z., Modelowanie zagadnień dynamicznych w układach transportowych. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2007.
16. Szcześniak W., Statyka, dynamika i stateczność nawierzchni i podtorza kolejowego. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Budownictwo, Z. 129, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995.
17. Szcześniak W., Wybrane zagadnienia kolejowe. Wzajemne oddziaływanie w układzie pojazd - tor kolejowy - podtorze - podłoże gruntowe. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, Z. 129, Ofic. Wydawn. PW, Warszawa 1995.
18. Świtka R., Aproksymowana półprzestrzeń sprężysta jako model podłoża sprężystego. Zeszyty Nauk. Politechniki Poznańskiej 21, Poznań 1968.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6febf6d0-2b15-43ab-bb65-aece507406eb
Identyfikatory