PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Uwarunkowania budowlane dalszej eksploatacji górniczej w obszarze lokalizacji kościoła pw. Św. Krzyża w Bytomiu-Miechowicach

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Construction conditions of further mining operations in the area of the Holy Cross Church in Bytom-Miechowice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł dotyczy budynku sakralnego o monumentalnej bryle, wzniesionego ponad 150 lat temu, który od wielu lat znajduje się w zasięgu oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej. Dotychczas prowadzone roboty górnicze powodowały, że budynek znajdował się w zasięgu wklęsłej niecki górniczej, a na jego konstrukcję oddziaływały przede wszystkim odkształcenia poziome powodujące zagęszczenie gruntu. Konsekwencją tych oddziaływań były liczne uszkodzenia konstrukcji świątyni, w następstwie których została ona wzmocniona. Projektowana jest dalsza eksploatacja górnicza, która może spowodować zmiany wytężenia istniejącego usztywnienia obiektu, założonego w poziomie głowic filarów. W tej sytuacji zachodzi potrzeba oceny zachowania elementów wzmacniających budynek oraz wpływ u przyrostu nachylenia terenu na wychylone filary wewnątrz świątyni.
EN
This paper presents a sacral building with monumental block, built over 150 years ago, which for many years is in the reach of influence of underground mining. Mining works carried out so far caused that the building was within a concave mining basin, and its design was influenced primarily by horizontal deformation causing soil compaction. The consequence of these interactions were numerous structural temple damages following which it was strengthened. Further mining activities are prepared, which may result in the effort change of the existing stiffening of the building founded at the level of pillars heads. In this situation it is necessary to evaluate the behavior of the building reinforcing elements and the impact of the terrain slope increase on the tilted pillars inside the temple.
Czasopismo
Rocznik
Strony
25--31
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., fot., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Instytut Techniki Budowalnej, Warszawa
autor
 • Instytut Techniki Budowalnej, Warszawa
autor
 • Instytut Techniki Budowalnej, Warszawa
Bibliografia
 • [1] KAWULOK M. 2015 - Szkody górnicze w budownictwie. ITB, Warszawa.
 • [2] LEDWOŃ J.A.1983 - Budownictwo na terenach górniczych. Arkady. Warszawa.
 • [3] SŁOWIK L., CHOMACKI L., SZOŁTYSEK D. 2015 - Doświadczenia z eksploatacji górniczej pod obiektem kościoła pw. Św. Krzyża w Bytomiu - Miechowicach. „Przegląd Górniczy” nr 3.
 • [4] Raport 5 z prowadzonego nadzoru dotyczącego oceny skuteczności zabezpieczenia obiektu kościoła pw. Św. Krzyża w poziomie wezgłowi sklepień oraz oceny wychylenia filarów w aspekcie projektowanej w latach 2016-2017 eksploatacji górniczej. ITB. Katowice, 2016 (materiały niepublikowane)
 • [5] KAWULOK M., SOBIK K. 2007 - Wzmocnienie budynku sakralnego na oddziaływania intensywnej krzywizny terenu górniczego. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna: Awarie Budówlane. Zapobieganie. Diagnostyka. Naprawy. Rekonstrukcje. Szczecin-Międzyzdroje, 23-26 maja 2007. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej.
 • [6] SOBIK K. 2006 - Projekt uzupełniającego zabezpieczenia budynku kościoła w Miechowicach na wpływ krzywizny terenu o promieniu R = 4km. Praca dyplomowa inżynierska. Politechnika Śląska: Promotor: dr hab. inż. Marian Kawulok. Rybnik.
 • [7] Praca nr OSG-586/P/2005 pt.: Analiza wpływu dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej na Kościół pw. Św. Krzyża w Bytomiu-Miechowicach wraz z oceną stateczności obiektu, projektem budowlanym zabezpieczenia kościoła na wpływy eksploatacji docelowej ze wskazaniem dotychczasowych skutków eksploatacji i sposobem naprawy. ITB, Oddział Śląski. Katowice 2005 (niepublikowana).
 • [8] Ocena możliwości i warunków eksploatacji prowadzonej przez Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary" na lata 2016-2017 w aspekcie ochrony powierzchni. Konsorcjum GIG-ITB. Katowice, czerwiec 2016 (niepublikowana).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6fd01976-1414-4977-b26d-a52abe3c97b7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.