Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6fa29d8a-3576-456f-945b-eacdda45a5df

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Znaczenie oferty dziennego domu pomocy społecznej w życiu osób starszych a innowacyjne koncepcje uatrakcyjnienia usług świadczonych przez tę instytucję – studium przypadku na przykładzie wybranej placówki w Katowicach

Autorzy Niezabitowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The significance of day care centre in the lives of elderly people and innovative ideas of enhancement of the attractiveness of the services rendered by such an institution – the case study on the example of chosen centre in Katowice
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł pokazuje jak ważna jest dla jakości życia osób starszych możliwość korzystania z oferty dziennych domów pomocy społecznej (ddps). Problem ten ukazano z perspektywy samych seniorów, kierownika takiej placówki oraz architekta – eksperta w dziedzinie projektowania budynków i wnętrz pod kątem ludzi starszych. W zestawieniu tych punktów widzenia wyraźna jest mentalność pozycyjna. W przypadku kierownika decyduje ona o jego postawach i wyobrażeniach o możliwości realizacji innowacji, proponowanych przez studentów architektury.
EN The article shows how significant for the quality of life of elderly people is an opportunity to participate in the activities organized by day care centre. The issue has been presented from the viewpoints of seniors themselves, the head of the institution and an architect who is the expert in the field of interior and exterior design for the elderly. The comparison of these viewpoints reflects the differences in positional mentality. In case of the head this quality determines his attitudes and his ideas about the possibility of innovative changes proposed by the students of architecture.
Słowa kluczowe
PL ludzie starsi   zmiany innowacyjne   mentalność pozycyjna   dzienny dom pomocy społecznej  
EN elderly people   innovative changes   positional mentality   day care centre  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2016
Tom z. 95
Strony 299--317
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor Niezabitowski, M.
Bibliografia
1. Bromley D.B.: Psychologia starzenia się. PWN, Warszawa 1969.
2. Cavan R.S., Burgess E.V., Havighurst R.J., Goldhamer H.: Personal Adjustment in Old Age. University of Chicago Press, Chicago 1949.
3. Cumming E., Henry W.: Growing old: the process of disengagement. Basic Books, New York 1961.
4. Denzin N.: The Research Act: Theoretical Introduction to Sociological Methods. Aldine Publishing Co, Chicago 1970.
5. Halicki J.: Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej: studium historycznoporównawcze. Trans-Humana, Białystok 2000.
6. Havighurst R.: Successful Aging, [in:] Williams R., Tibbitts T., Donahue W. (eds.): Processes of Aging. New York 1963.
7. Hochschild A.R.: The Unexpected Community: portrait of an old age subculture. University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1978.
8. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana. PWN, Warszawa 2000.
9. Małecka B.Z.: Elementy gerontologii dla pedagogów. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1985.
10. Niezabitowski M.: Ludzie starsi w pespektywie socjologicznej: problemy uczestnictwa społecznego. Śląsk, Katowice 2007.
11. Rose A.M.: The Subculture of the Aging: a framework for research in social gerontology, [in:] Rose A.M., Peterson W.A. (eds.): Older People and their Social World. F.A. Davis, Philadelphia 1965.
12. Rodin J., Langer E.: Long-term effects of control-relevant intervention with the institutionalized aged. “Journal of Personality and Social Psychology”, No. 35, 1977.
13. Shulz R., Hanusa B.: Long-term effects of control and predictability enhancing-enhancing interventions: Findings and ethical issues. “Journal of Personality and Social Psychology”, No. 36, 1978.
14. Stake R.E.: Jakościowe studium przypadku, [w:] Denzin N.K., Lincoln S.Y. (red.): Metody badań jakościowych. Tom 1. PWN, Warszawa 2009.
15. Steuden S., Marczuk M. (red.): Starzenie się a satysfakcja z życia. KUL, Lublin 2006.
16. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M.: Podstawy gerontologii społecznej. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.
17. Sztompka P.: Pojęcie struktury społecznej: próba uogólnienia. „Studia Socjologiczne”, nr 3, 1989.
18. Sztompka P.: Pojęcie struktury społecznej: próba uogólnienia, [w:] Sztompka P., Kucia M. (red.): Socjologia: lektury. Znak, Kraków 2005.
19. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 163).
20. van Maanen J.: Tales of the field: On writing ethnography. University of Chicago Press, Chicago 1988.
21. Załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3309).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6fa29d8a-3576-456f-945b-eacdda45a5df
Identyfikatory