Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6f81d533-9989-4a1f-9534-94d2fc1b1b89

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Emisja ze współspalania węgla i stałych odpadów komunalnych w domowym kotle CO

Autorzy Cieślik, E. M.  Konieczny, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Emissions from CO-combustion of coal and municipal solid waste in domestic central heating boiler
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współspalanie węgla i stałych odpadów komunalnych jest zjawiskiem społecznym, stanowiącym poważne źródło emisji substancji szkodliwych do powietrza. Przeprowadzono badania porównawcze współspalania węgla kamiennego z poszczególnymi frakcjami stałych odpadów komunalnych (m.in. makulatura, PE, PCV) w kotle CO o mocy 18 kW wyposażonym w automatyczny podajnik paliwa. Badania miały na celu porównanie parametrów spalin, zawartości pyłu (popiołu lotnego) i gazowych substancji zanieczyszczających powietrze w emitowanych spalinach z danego kotła CO. Podczas spalania pobierane były próbki emitowanego pyłu oraz analizowany był w sposób ciągły skład jakościowy i ilościowy spalin – analiza chemiczna spalin obejmowała: CO2, CO, H2O, SO2, NOx. Oznaczono ponadto stężenie pyłu w spalinach. Pobrany popiół lotny został poddany oznaczeniom zawartości węgla C – organicznego, elementarnego i całkowitego, PM10 i PM2,5 oraz zawartości 16 WWA. Wyniki zostały przeanalizowane pod względem efektywności spalania, emisji głównych zanieczyszczeń (NOx, CO, SO2) i popiołu lotnego oraz zaadsorbowanych na jego powierzchni WWA. Średnie stężenie emitowanego pyłu wynosiło 764 mg m-3, natomiast CO – 1944, SO2 – 1256, NOx– 555 mg m-3(STP, 3% O2, gaz suchy). Spaliny zawierały popiół lotny, ze znaczną zawartością węgla EC (średnio 31%) oraz wysokim udziałem PM10 oraz PM2,5 – odpowiednio 100 i 75% obj.
EN Co-combustion of coal and solid municipal waste is a social phenomenon. It constitutes an important emission source of harmful air pollutants. The comparative research was conducted. It concerned co-combustion of coal and different types of municipal solid waste (including wastepaper, PE, PVC) in the domestic CH (central heating) boiler (18-kW power) equipped with an automatic fuel feeder. The aim of this research was to compare the parameters of flue gas, content of dust (fly ash) and gaseous air pollutants in the flue gases from the CH boiler. During the combustion were taken the fly ash samples and was continuously analyzed qualitative and quantitative composition of flue gas. Chemical analysis of flue gases included: CO2, CO, H2O, SO2and NOx. Concentration of fly ash in the flue gas was determined. The fly ash samples were analysed for the organic, elemental and total carbon, PM10 and PM2,5, and 16 PAHs content. The results were analyzed in terms of combustion efficiency, emissions of major pollutants (NOx, CO, SO2) and fly ash with adsorbed of PAHs on its surface. The average concentration of emitted particulate matter was 764 mg m-3, and CO – 1944, SO2– 1256 NOx– 555 mg m-3(STP, 3% O2, dry gas). The flue gases contain fly ash, with a significant carbon content EC (average 31%) and a high proportion of PM10 and PM2.5 – respectively 100 and 75% by volume.
Słowa kluczowe
PL popiół lotny   odpady stałe   wskaźniki emisji  
EN fly ash   municipal solid waste   emission factors  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 2
Strony 9--13
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Cieślik, E. M.
autor Konieczny, T.
  • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze
Bibliografia
1. Christian T.J., Yokelson R.J., C´ardenas B., Molina L.T., Engling G., Hsu S.-C. (2010); Trace gas and particle emissions from domestic and industrialbiofuel use and garbage burning in central Mexico; Atmospheric Chemistry and Physics; 10; 565–584.
2. Conesa J.A., Font R., Fullana A., Martín-Gullón I., Aracil I., Gálvez A., Moltó J., Gómez-Rico M.F. (2009); Comparison between emissions from the pyrolysis and combustion of different wastes; Journal of Analytical and Applied Pyrolysis; 84(1); 95–102.
3. EPA Report; Emissions of Organic Air Toxics from Open Burning; EPA-600/R-02–076; October 2002.
4. Estrellan C.R., Iino F. (2010); Toxic emissions from open burning; Chemosphere; 80; 193–207.
5. Gaffney J. S., Marley N. A. (2009); The impacts of combustion emissions on air quality and climate – From coal to biofuels and beyond; Atmospheric Environment; 43(1); 23–36
6. Grochowalski A, Konieczyński J. (2008); PCDDs/ PCDFs, dl-PCBs and HCB in the flue gas from coal fired CFB boilers; Chemosphere; 73(1); 97–10.
7. GUS, Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, Warszawa 2014.
8. Lemieux P.M., Lutes Ch.C., Santoianni D.A. (2004); Emissions of organic air toxics from open burning: a comprehensive review; Progress in Energy and Combustion Science; 30; 1–32.
9. Lönnermark A., Blomqvist P., Marklund S. (2008); Emissions from simulated deep-seated fires in domestic waste; Chemosphere; 70; 626–639.
10. Łowkins J.M., Jagiełło R., Kaczmarski K.K., Surowiec M. (1994); Termiczna utylizacja odpadów przemysłowych i ich oddziaływanie na środowisko; Ochrona środowiska; 3–4(54–55); 57–64.
11. Nakao T., Aozasa O., Ohta S., Miyata H. (2006); Formation of toxic chemicals including dioxin-related compounds by combustion from a small home waste incinerator; Chemosphere; 62; 459–468.
12. Ross A.B., Jones J.M., Chaiklangmuang S., Pourkashanian M., Williams A., Kubica K., Andersson J.T., Kerst M., Danihelka P., Bartle K.D. (2002); Measurement and prediction of the emission of pollutants from the combustion of coal and biomass in a fixed bed furnace; Fuel; 81(5); 571–582.
13. Sánchez-Hervás L. Armesto J.M., Ruiz-Martínez E., Otero-Ruiz J., Pandelova M., K.W. Schramm (2005); PCDD/PCDF emissions from co-combustion of coal and PVC in a bubbling fluidised bed boiler; Fuel; 84(17); 2149–2157.
14. Shakya P.R., Shrestha P., Tamrakar C.S., Bhattarai P.K. (2008); Studies on potential emission of hazardous gases due to uncontrolled open-air burning of waste vehicle tyres and their possible impacts on the environment; Atmospheric Environment; 42; 6555–6559.
15. Sidhu S., Brian Gullett B., Striebich R., Klosterman J., Contreras J., DeVito M. (2005); Endocrine disrupting chemical emissions from combustion sources: diesel particulate emissions and domestic waste open burn emissions; Atmospheric Environment; 39; 801–811.
16. Szewczyńska M., Ekiert E., Pośniak M. (2006); Niekontrolowane procesy spalania jako źródła powstawania dioksyn i furanów; Bezpieczeństwo pracy; 1; 8–11.
17. Wielgosiński G.; Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów; Nowa Energia; 1/2011.
18. Valavanidis A., Iliopoulos N., Gotsis G., Fiotakis K. (2008); Persistent free radicals, heavy metals and PAHs generated in particulate soot emissions and residue ash from controlled combustion of common types of plastic; Journal of Hazardous Materials; 156; 277–284.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6f81d533-9989-4a1f-9534-94d2fc1b1b89
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/68333