Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6f7fc8a7-f406-44b4-ae5b-6314e4053d8b

Czasopismo

Budownictwo i Prawo

Tytuł artykułu

Kapitał ludzki fundamentem budownictwa

Autorzy Szerszeniewska, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Human capital as the foundation of construction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji przedstawiono zagadnienia ekonomiczne związane z zasobami ludzkimi w odniesieniu do specyfiki i sytuacji branży budowlanej w Polsce. Poprzez ogólne rozważania autor przechodzi do przeanalizowania konkretnego problemu, jakim jest zatrudnienie pracowników z Ukrainy w aspekcie wprowadzonych w 2018 r. zmian legislacyjnych. Publikacja zwraca uwagę na problemy sektora budowlanego w Polsce i zastanawia się nad skutecznymi sposobami ich rozwiązania.
EN This text presents economic issues linked with human resources in the context of the construction industry, its specificity and situation in Poland. Through general considerations, the author goes on to analyze the specific problem of employing workers from Ukraine in the aspect of legislative changes introduced in 2018. The publication draws attention to the problems of the construction sector in Poland and effective ways to solve them.
Słowa kluczowe
PL kapitał ludzki   zasoby ludzkie   pracownik   obcokrajowiec   przemysł budowlany   zmiana legislacyjna  
EN human capital   human resources   employee   foreigner   construction industry   legislative change  
Wydawca Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o.
Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Budownictwo i Prawo
Rocznik 2018
Tom R. 21, nr 1
Strony 38--40
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., tab.
Twórcy
autor Szerszeniewska, I.
Bibliografia
[1] S. Borkowska, Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2002, s. 20.
[2] P.F. Drucker (1992), The age of discontinuity: guidelines to our changing society, Transaction Publishers.
[3] W. Florczak (2007), Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, ed. W. Welfe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
[4] L.E. Jones, R. Manuelli (1990), A Convex Model of Equilibrium Growth: Theory and Policy Implications, "Journal of Political Economy" 98, Nr. 5 (1. October): 1008-1038.
[5] E. Kryńska, Globalizacja a rynek pracy, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 90.
[6] Z.B. Liberda, E. Maj (2009), Idee i nowoczesny wzrost, [w:] Nauki ekonomiczne wobec wyzwań wspołczesności, ed. B. Fiedor, PTE, Warszawa.
[7] R.E. Lucas (1988), On the mechanics of economic development, "Joumal of Monetary Economics" 22, Nr. 1 (July): 3-42.
[8] F. Machlup (1962), The production and distribution of knowledge in the United States, Princeton University Press.
[9] W. Misiak, Globalizacja, więcej niż podręcznik. Społeczeństwo, kultura, polityka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 11.
[10] P.M. Romer (1986), Increasing Returns and Long-Run Growth, "Joumal of Political Economy" 94, Nr. 5 (1. October): 1002-1037.
[11] T. Sporek, Wpływ integracji z Unią Europęjską na rozwiązanie dylematów polskiego rynku pracy, [w:] Integracja i europejski rynek pracy, op. cit., s. 10.
[12] Dane za: J. Balcerzak, M. Cierniak-Piotrowska, J. Hausman-Czerwińska, Z. Kostrzewa, K. Medolińska, M. Morze, J. Pappelbon, J. Stańczak, K. Stelmach, W. Szuchta, A. Wysocka, A. Znajewska, M. Zych, Atlas demograficzny Polski, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017, http://stat.gov.pl (31.12.2017);
[13] Dane za: I. Chmielewska, G. Dobroczek, J. Puzynkiewicz, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce - raport z badania. Badanie zrealizowane w 2015 r., Departament Statystyki NBP, Warszawa 2016, https:/lwww.nbp.pl (31.12.2017);
[14] Dane za: Z. Jankiewicz, Ł. Postek, K. Puchalska, A. Sawicka, I. Tymoczko, Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w III kw. 2016 r., Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2016, http://www.nbp.pl (31.12.2017);
[15] Dane za: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Cudzoziemcy pracujący w Polsce - statystyki, Pierwsze półrocze 2017 r., https://www.mpips.gov.pl (31.12.2017);
[16] Dane za: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r., https://www.mpips.gov.pl (31.12.2017);
[17] Dane za: J. Stańczak, A. Znajewska, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2017 r. Informacje i opracowania statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017, http://stat.gov.pl (31.12.2017);
[18] Dane za: Work Service S.A., 2/3 firm budowlanych ma problemy rekrutacyjne, http://www.workservice.com.pl (31.12.2017).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6f7fc8a7-f406-44b4-ae5b-6314e4053d8b
Identyfikatory