PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metoda ortogonalna pomiaru przemieszczeń szyn w diagnostyce toru bezstykowego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Orthogonal method of rail displacement measurement in contactless track diagnostics
Konferencja
Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym = Modern technologies and management systems for rail transport (21.11-23.11.2018 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Lokalne przemieszczenia wzdłużne szyn, mogą zaburzyć stabilności temperatury neutralnej w szynach toru bezstykowego. Pomiar przemieszczeń oznaczonych na szynie punktów bazowych w stosunku do punktów stałych, jest obecnie jedyną metodą stosowaną na sieci PKP, która pozwala na okresową kontrolę temperatury neutralnej. W artykule przedstawione zostanie nowe urządzenie i metoda pomiaru przemieszczeń punktów bazowych w stosunku do punktów stałych w aspekcie współczesnych technologii prowadzenia pomiarów przemieszczeń.
EN
Local longitudinal displacement of the rails may disturb the stability of the neutral temperature in the contactless rails. The measurement of displacements of the base points marked on rail in relation to fixed points is currently the only one method used on the PKP network, which allows for periodic control of the neutral temperature. A new device and a method for measuring displacements of base points in relation to fixed points in the aspect of modern technologies for conducting displacement measurements have been presented in the paper.
Twórcy
autor
 • NeoStrain Sp. z o.o. ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków, tel./fax: +48 12 255 4444/40, WWW. Neostrain. pl, tel kom.: +48 608 465 925, maciej.jamka@neostrain.pl
 • NeoStrain Sp. z o.o. ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków, tel./fax: +48 12 255 4444/40, WWW. Neostrain. pl, tel kom.: +48 601 505 154, marek.stolinski@neostrain.pl
autor
 • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, sergiusz.lisowski@pk.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Bałuch H., Skalowanie zagrożeń wyboczeń torów kolejowych, Instytut Naukowo-Wydawniczy Technika Transportu Szynowego, 2-3/2013.
 • [2] Bogdaniuk B., Diagnostyka toru bezstykowego w zintegrowanym systemie diagnostycznym, Materiały Sympozjum Naukowo - Technicznego „Budowa i utrzymanie toru bezstykowego”, Kraków – Zakopane 1996.
 • [3] Czyczuła W., Tor bezstykowy, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2002.
 • [4] Jamka M., Lokalne stany naprężeń w strefie środkowej toru bezstykowego, IV Konferencja Naukowa „Drogi Kolejowe” Warszawa-Jachranka 1987.
 • [5] Jamka M., Wpływ procesu technologicznego naprawy głównej na zmiany naprężeń w szynach, Drogi Kolejowe nr 4-5/1989.
 • [6] Jamka M., Nowa metoda pomiaru sił podłużnych w szynach toru bezstykowego. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału SITKom w Krakowie, zeszyt 21/1992.
 • [7] Jamka M., Stawowiak J., Sposób i urządzenie do pomiaru przemieszczeń szyn od punktów stałych, Materiały Sympozjum Naukowo - Technicznego „Budowa i utrzymanie toru bezstykowego”, Kraków – Zakopane 1996.
 • [8] Jamka M., Lisowski S., Pomiary przemieszczeń szyn w strefie centralnej toru bezstykowego. Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym, Zakopane 2016, Zeszyty SITK w Krakowie, seria: Materiały Konferencyjne Nr 2(109)/2016, Kraków 2016 r.
 • [9] Kampczyk A., Pomiary pełzania szyn kolejowych, Geodeta, Magazyn Geoinformacyjny Nr 11 Listopad 2012.
 • [10] Koc W., Wilk A., Chrostowski P., Grulkowski S., Określanie wartości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego. Problemy Kolejnictwa – Zeszyt 163 (2014).
 • [11] Miernik sił podłużnych w szynach MS-02, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Dróg, Kolei i Mostów, Zakład Dróg Kolejowych (prospekt informacyjny).
 • [12] Sposób i urządzenie do pomiaru siły podłużnej powstającej w stalowych kształtownikach ustrojów nośnych, zwłaszcza w szynach kolejowych. Patent PL 166733, Uprawniony: Politechnika Krakowska, zgłoszenie 19.07.1991, Twórcy: Jamka M., Chełmecki W., Bogdaniuk B., Publikacja: Wiadomości Urzędu Patentowego nr 06/95.
 • [13] Sposób i urządzenie do pomiaru przemieszczeń szyn toru bezstykowego. Patent PL 224957, Uprawniony: NeoStrain Sp. z o.o., zgłoszenie 27.11.2013, Twórcy: Jamka M., Stoliński M., Publikacja: Wiadomości Urzędu Patentowego.
 • [14] Przepisy budowy i utrzymania nawierzchni na kolejach o torze normalnym - Nr D1 Załączniki, Polskie Koleje Państwowe, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa 1957.
 • [15] Przepisy techniczne utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych użytku publicznego D1 Załączniki, Ministerstwo Komunikacji, Warszawa 1982.
 • [16] Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, opracowanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Dróg Kolejowych, Warszawa 2005, Tekst ujednolicony Warszawa 2015.
 • [17] Id-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej, opracowanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Dróg Kolejowych, Warszawa 2005.
 • [18] Id-14 Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów, opracowanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Dróg Kolejowych, Warszawa 2005.
 • [19] Ig-6 Wytyczne dla osadzania znaków regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej, Załącznik do Zarządzenia nr 24/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 2011.
 • [20] Laserowy zestaw do pomiaru przemieszczeń punktów bazowych szyn do punktów stałych. NeoStrain Sp. z o.o., Kraków, ul. Lipowa 3 (prospekt informacyjny).
 • [21] Ig-8 Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru na liniach niezelektryfikowanych, Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r.
 • [22] Ig-8 Standard techniczny określający wzór znaku regulacji osi toru oraz sposób zakładania kolejowej osnowy geodezyjnej dla linii niezelektryfikowanych, Załącznik do Uchwały Nr 718/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 lipca 2016 r.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6f68eeb6-a816-48d4-8583-9c174e28ea86
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.