Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6f317c8d-fa38-4104-b02e-adb2754f3d61

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w świetle wypadków drogowych i ich skutków

Autorzy Pałęga, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Road safety in the aspect of road accidents and their effects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano identyfikacji czynników zagrożenia w ruchu drogowego, wśród których dominujące znaczenia mają: zachowania uczestników ruchu drogowego (pieszych oraz kierowców), niesprawność techniczna pojazdu oraz stan infrastruktury drogowej. Następnie dokonano analizy danych statystycznych w zakresie liczby wypadków drogowych i ich skutków (zabici i ranni), a także zwrócono uwagę na takie aspekty jak: czas i miejsce powstawania wypadków oraz ich rodzaje. Badaniem objęto zdarzenia odnotowane w latach 2015-2016.
EN The article identifies risk factors in road traffic, among which the main drivers are: behavior of road users (pedestrians and drivers), technical failure of the vehicle and condition of the road infrastructure. Statistical data on the number of road accidents and their effects (killed and wounded) were then analyzed, as well as the time and place of accidents and their types. The study covered the events recorded in the years 2015-2016.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   zagrożenia w ruchu drogowym   analiza wypadków drogowych   statystyki wypadków  
EN road safety   hazard in road traffic   accident analysis   accident statistics  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 332--337, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Pałęga, M.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa, Zakład Ergonomii i Inżynierii Bezpieczeństwa, mpalega@wip.pcz.pl
Bibliografia
1. Jakubiec M., Transport drogowy jako element logistyki miejskiej, Logistyka nr 3/2014.
2. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa 2013.
3. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 roku, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa 2017.
4. Staniewska E., Nonas B., Wypadki drogowe i ich skutki w aspekcie bezpieczeństwa na polskich drogach [w] Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5/2015.
5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks Karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553).
6. Wypadki drogowe w Polsce w 2015 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2016.
7. Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2017.
8. https://autokult.pl/26814,kolizja-wypadek-katastrofa-drogowa-czym-sie-roznia-te-zdarzenia-i-jakie-sa-ich-skutki [data dostępu: 26.10.2017].
9. http://www.brd.org.pl [data dostępu: 26.10.2017].
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6f317c8d-fa38-4104-b02e-adb2754f3d61
Identyfikatory