Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6f0ff3ee-0962-4898-91e4-397bb4a77c82

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Prawne aspekty transportu zwierząt w Polsce i UE. Cz. 2

Autorzy Lipińska, I. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport zwierząt gospodarskich jest bardzo ważnym elementem włańcuchu logistycznym. Oddziałuje nań rozbudowana regulacja prawna, której podstawowym celem jest zapewnienie ochrony zwierząt przed negatywnymi skutkami transportu oraz zapewnienie ich dobrostanu. Transport ten może być wykonywany tylko przez przedsiębiorców spełniających wymagania ustawowe od strony organizacyjnej, jak i zatrudniający przeszkolone osoby. Wszyscy jego uczestnicy podlegają kontroli na szczeblu kraju oraz UE.
EN An important part of logistic chain is the transport of farm animals. It is affected by extended legislation which takes aim to protect animals against the negative effects of transportation and to assure their proper welfare. The transport might be provided only by the entrepreneurs who fulfill the legal conditions and hire the trained workers. All the participants are under the EUs' and domestic authorities control.
Słowa kluczowe
PL transport zwierząt   Polska   Unia Europejska  
EN transport of animals   Poland   European Union  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 1
Strony 56--57
Opis fizyczny Bibliogr 6 poz., tab.
Twórcy
autor Lipińska, I.
  • Katedra Zarządzania i Prawa, Zakład Prawa Gospodarczego i Rolnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
1. Radecki W, 2003, Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz. ISBN - 8391555-5-0, TNPOŚ Wrocław, s. 90-97.
2. Welfare of Animals During Transport. New Rules for Transporting Animals, www.defra.gov.uk
3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, Dz. Urz. UE L 3 z 5.1.2005 r., s. 1-44.
4. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.
5. Ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.
6. Sprawa nr C - 491/06 z dnia 1 maja 2008 r. - Danske Svineproducen- ter przeciwko Justitsministeriet. www.curia.europa.eu.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6f0ff3ee-0962-4898-91e4-397bb4a77c82
Identyfikatory