Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6efa591f-012b-445a-9b90-bf6a38292c18

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Wykorzystanie wielowariantowych modelowań przestrzennych do szacowania zasobów perspektywicznych złóż niekonwencjonalnych w centralnej części basenu lubelskiego

Autorzy Papiernik, B.  Zając, J.  Michna, M.  Ząbek, G.  Machowski, G.  Kosakowski, P.  Poprawa, P.  Górecki, W. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Application of multiscale spatial modeling for unconventional hydrocarbon assessment in the central part of Lublin basin
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W centralnej części basenu lubelskiego opracowano trójwymiarowy model utworów syluru, ordowiku i kambru. Model strukturalny obejmuje kompleksy pridolu – ludlowu, wenloku, landoweru, aszgilu, karadoku, lanwirnu, arenigu, tremadoku oraz kambru. Model strukturalny dowiązano do 76 odwiertów, a do jego opracowania wykorzystano archiwalne mapy miąższości i strukturalne oraz interpretację sejsmiki. W przestrzeni 3D wymodelowano zmienność refleksyjności witrynitu, co pozwoliło określić zasięg strefy okna gazowego, kondensatowego i ropnego. Modele zawartości węgla organicznego – współczesnej i pierwotnej, gęstości RHOB, oraz potencjału generacyjnego wyrażonego jako indeks wodorowy HI, pozwoliły oszacować bazowy model zasobów perspektywicznych z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody Schmokera.
EN In the presented study of central part of Lublin Basin 2D seismic, well data, laboratory measurements, well logs and results of 1D modelling in BasinMod were used as quantitative input for further Petrel based 3D modeling and resources assessment. Structural framework of the model comprises 9 surfaces (from the top of Silurian to the top of Cambrian), adjusted to stratigraphy of 76 wells. Modeled parameters involve vitrinite reflectance (Ro), present and original TOC, shale and brittle minerals volumes, RockEval S1 + S2 and HI parameters, bulk density (RHOB), porosity (PHI) and water saturation model. Models are based on laboratory data and well logs interpretation in 15 wells. Using reflectivity model oil, liquid and gas windows were established, and applying modified Schmoker method equations preliminary resources assessment for each window was completed.
Słowa kluczowe
PL złoża niekonwencjonalne   Basen Lubelski   przestrzenne modelowania wielowariantowe   węglowodory  
EN hydrocarbons   unconventional reservoirs   Lublin Basin   multiscale spatial modeling  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 93--96
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Papiernik, B.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych
autor Zając, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych
autor Michna, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych
autor Ząbek, G.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych
autor Machowski, G.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych
autor Kosakowski, P.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych
autor Poprawa, P.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych
autor Górecki, W.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych
Bibliografia
[1] Nawrocki J., Poprawa P. – Development of Trans-European Suture Zone in Poland: from Ediacaran rifting to Early Palaeozoic accretion. Geological Quarterly 2006, vol. 50(1), pp. 59–76.
[2] Peters K.E., Cassa M.R. – Applied source rock geochemistry. [W:] Magoon L.B., Dow W.G. (eds) – The Petroleum System – from source to trap. American Association of Petroleum Memoir 1994, vol. 60, pp. 93–120.
[3] Schmoker J.W. – Volumetric calculation of hydrocarbons generated. [W:] Magoon L.B., Dow W.G. (eds) – The Petroleum System – From source to trap. American Association of Petroleum Geologists Memoir 1994, vol. 60, pp. 323–326.
[4] Sweeney J.J., Burnham A.K. – Evaluation of a Simple Model of Vitrinite Reflectance Based on Chemical Kinetics. AAPG Bulletin 1990, vol. 74(10), pp. 1559–1570.
[5] Zakrevsky K.E. – Geological 3D modelling. EAGE Publications, Houten 2011.
[6] Żelichowski, A.M. – Karbon. [W:] S. Depowski (red.) – Ropo- i gazonośność obszaru lubelskiego na tle budowy geologicznej – część I: Budowa geologiczna obszaru lubelskiego. Prace Geostrukturalne Instytutu Geologicznego 1969, ss. 70–85.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja I. Poszukiwania złóż węglowodorów, 1. Geologia i geofizyka otworowa; Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6efa591f-012b-445a-9b90-bf6a38292c18
Identyfikatory