Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6ee596af-00cc-45c8-a8bc-62ddc72d550f

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Problemy związane z pracami renowacyjnymi posadzki kościoła w Bukówcu Górnym

Autorzy Sobierajewicz, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems related to renovation works of the church floor in Bukówiec Górny
Konferencja IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", Zielona Góra, 21-23 marca 2018 r.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono ocenę stanu technicznego budynku w aspekcie renowacji posadzki kościoła. W wyniku przeprowadzonych badań konserwatorskich wskazano zakres koniecznych prac renowacyjnych posadzki i ścian zewnętrznych budynku. Podano przyczyny złego stanu technicznego budynku oraz kolejność wykonywania prac ochronnych.
EN The assessment of the technical condition of the building, in the aspect of the renovation of the church floor, is presented. As a result of the conservation research carried out, the scope of necessary renovation works of the floor and external walls of the building were indicated. The reasons for the poor technical condition of the building and the order in which the protective works were carried out were given.
Słowa kluczowe
PL posadzka   ściana zewnętrzna   kościół zabytkowy   renowacja   stan techniczny  
EN floor   external wall   historic church   renovation   technical condition  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 4
Strony 181--183
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il.
Twórcy
autor Sobierajewicz, P.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
[1] Domasłowski W., Kęsy-Lewandowska M., Łukaszewicz J. W.: Badania nad konserwacją murów ceglanych. Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.
[2] Domasłowski W.: Zasady konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych. "Ochrona Zabytków", nr 1/2005.
[3] European Committee for Standardization's new standard: Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship (EN 15759-1:2011). Tłum. pl:. Nowy standard Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego: Zachowanie dóbr kultury - Klimat wewnętrzny – Część 1: Wytyczne dotyczące ogrzewania kościołów, kaplic i innych miejsc kultu (EN 15759-1: 2011).
[4] Górecki P., Wyrwał J.: Proces niszczenia murów ceglanych w zabytkowych budynkach i obiektach przemysłowych. Roczniki Inżynierii Budowlanej - zeszyt 10/2010. Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział PAN w Katowicach.
[5] Hoła J., Matkowski Z.: Wybrane problemy dotyczące zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian w istniejących obiektach murowanych. XXIV konferencja naukowo-techniczna "Awarie budowlane", Szczecin-Międzyzdroje 2009.
[6] Jasieńko J., Matkowski Z.: Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych - diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji. "Wiadomości Konserwatorskie", nr 14/2003.
[7] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (DzU nr 165, poz. 987, art. 37 ust. 1, DzU z 2014 r., poz. 1446).
[8] Sobierajewicz P.: Problematyka adaptacji zabytkowych obiektów założenia dworsko-folwarcznego, [w]: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. Tom 6, red. nauk. T. Biliński. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.
[9] Sobierajewicz P.: Projekt budowlany renowacji posadzki kościoła w Bukówcu Górnym. Leszno 2014.
[10] Trochonowicz M.: Wilgoć w obiektach budowlanych. Problematyka badań wilgotnościowych. "Budownictwo i Architektura", nr 7/2010.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6ee596af-00cc-45c8-a8bc-62ddc72d550f
Identyfikatory