PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Corporate foundation as a corporate philanthropy tool in the light of research

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Fundacja korporacyjna jako narzędzie filantropii korporacyjnej w świetle badań
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Aim: Demonstration of corporate foundations as a tool for the implementation of corporate philanthropy. Methodology: The quantitative survey was carried out based on 30% of corporate foundations in Poland, and the qualitative study was conducted in six corporate foundations. The survey was participated by people managing corporate foundations who answered the questions on how cooperation should look like from the assumption and how it looks today. The article also presents the results of researching websites of 125 corporate foundations and their founders. Results: The research has shown that there are corporate foundations in Poland that are a useful tool for corporate philanthropy. Research restrictions: The study was conducted in corporate foundations and among their founders. It turned out that most often the same employees are liable for CSR and for the corporation foundation. Therefore, such connections should be examined during further inquiries. Practical implications: Presentation of advantages and disadvantages of implementing CSR to organizations that do not have corporate foundations. Discussion on problems that arise during the operation of corporate foundations. Originality/value: The article presents corporate foundations as one of the tools of corporate philanthropy. As foundations are increasingly being established, it is essential to describe such organizations accurately. The article is intended for researchers studying CSR, as well as for business managers who are thinking about setting up corporate foundations.
PL
Cel: Ukazanie fundacji korporacyjnych jako narzędzia służącemu realizowaniu filantropii korporacyjnej. Metodologia: Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na 30% fundacji korporacyjnych w Polsce, a badanie jakościowe zostało przeprowadzone na 6 fundacjach korporacyjnych. W badaniu wzięły udział osoby zarządzające fundacjami korporacyjnymi, odpowiadały, jak powinna wyglądać współpraca z założycielem, a także jak wygląda ona obecnie. W artykule przedstawiono też wyniki badań stron internetowych 125 fundacji korporacyjnych, a także ich założycieli. Wyniki: Badania wykazały, że w Polsce funkcjonują fundacje korporacyjne, które są efektywnym narzędziem filantropii korporacyjnej. Ograniczenia badawcze: Badanie przeprowadzono w fundacjach korporacyjnych oraz wśród ich założycieli. Okazało się, że najczęściej ci sami pracownicy są odpowiedzialni za CSR oraz za fundację korporacyjną. Dlatego w trakcie dalszych badania trzeba pytać się o takie powiązania. Implikacje praktyczne: Przedstawienie organizacjom, które nie posiadają fundacji korporacyjnych, plusów i minusów prowadzenia CSR dzięki niezależnej organizacji, a także przedstawianie problemów, jakie powstają w trakcie działalności fundacji korporacyjnych. Oryginalność/wartość: Artykuł ukazuje fundacje korporacyjne jako jedno z narzędzi filantropii korporacyjnej. Fundacje są zakładane coraz częściej, dlatego ważne jest dokładne opisanie takich organizacji. Artykuł jest przeznaczony dla naukowców badających CSR, a także dla zarządzających przedsiębiorstwami, którzy myślą nad zakładaniem fundacji korporacyjnych.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Drucker PH. Myśli przewodnie Druckera. Warszawa: MT Biznes; 2002.
 • 2. Standardy działania fundacji korporacyjnych. Forum Darczyńców w Polsce, [online]. Warszawa: Forum Darczyńców w Polsce; 2015. Available at: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/standardy-dzialania-fundacji-korporacyjnych-publikacja-forum-darczyncow/ [Accessed: 7 Sep¬tember 2015].
 • 3. Raszeja-Ossowska I. Fundacje korporacyjne. Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne, [online]. Available at: http://witrynawiejska.org.pl/data/2fundacje%20korporacyjne_o1_05_2015.pdf [Accessed: 15 July 2015].
 • 4. Kotarbiński T. Dzieła wszystkie. Prakseologia. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk; 1999.
 • 5. Sokołowska A. Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja–ocena–kierunki doskonalenia. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu; 2013.
 • 6. Leś E. Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce. Warszawa: Prószyński i S-ka; 2001.
 • 7. Cisco Networking Academy, [online]. Available at: https://www.netacad.com/ [Accessed: 25 October 2015].
 • 8. Lewicka-Strzelecka A. Etyczne standardy firm i pracowników. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN; 1999.
 • 9. Frey B, Lohmeier JH, Lee SW, Tollefson N. Measuring Collaboration Among Grant Partners, [online]. American Journal of Evaluation. 2006;27(3). Available at: http://centerforhealthyhousing.org/Portals/0/Contents/Frey_et_al_AJE%209-2006.pdf [Accessed: 23 May 2014].
 • 10. Carroll AB. The Pyramid of Corporate Social Responisbility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons. 1991;34.
 • 11. Porter ME, Kramer MR. Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej. In: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: Harvard Business Review; 2007.
 • 12. Pohle G, Hittner J. Attaining sustainable growth through corporate social responsibility, [online]. New York: IBM Corporation; 2008. Available at: http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/gbe03019-usen-02.pdf [Accessed: 20 May 2014].
 • 13. Kasper G, Fulton K. The Future of Corporate Philanthropy: A Framework for Understanding Your Options, [online]. Monitor Institute. 2006. Available at: http://www.monitorinstitute.com/downloads/what-we-think/corporate-philanthropy/Future_of_Corporate_Philanthropy[Accessed: 25 August 2015].
 • 14. Makowski G, Koziarek M (eds.). Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe, a społeczeństwo obywatelskie. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych; 2009.
 • 15. Kwiecińska M. Koncepcje społecznego zaangażowania przedsiębiorstw CCI (Corporate Community Ivolvement) – teoretyczne i praktyczne podstawy zmiany w postrzeganiu roli przedsiębiorstwa otoczeniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2014;340.
 • 16. Fundacje korporacyjne w Polsce. Raport z Badań 2012, [online]. Warszawa, 2012. Available at: http://www.forumdarczyncow.pl/docs/forum_darczyncow_raport_fundacje_korporacyjne_www.pdf [Accessed: 13 June 2011].
 • 17. McGlone C, Martin N. Nike’s Corporate Interest Lives Strong: A Case of Case-Related Marketing and Leveraging. Sport Marketing Quarterly. 2006;15.
 • 18. Mruk H (ed.). Komunikowanie się w marketingu. Warszawa: PWE; 2004.
 • 19. Norma ISO 26000, [online]. Available at: http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf [Accessed: 1 March 2012].
 • 20. Porter ME, Kramer MR. The competitive advantage of corporate philanthropy. Harvard Business Review. 2002;80.
 • 21. Teneta-Skwiercz D. Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, [online]. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2013. Available at: http://www.forumdarczyncow.pl/docs/forum_darczyncow_raport_fundacje_korporacyjne_www.pdf [Accessed: 19 September 2013].
 • 22. Bruch W, Walter F. The Keys to Rethinking Corporate Philanthropy. MTM Sloan Management Review. 2005;47(1).
 • 23. Majchrzak K. Filantropia korporacyjna – granice “dobroci”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 2012;4.
 • 24. Rak M. Corporate foundations – operationalization of the notion. In: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and young researchers. Hradec Kralove: Magnanimitas; 2014, p. 65-72.
 • 25. Rak M. Uwarunkowania i zasady działania fundacji korporacyjnych. In: Perspektywy rozwoju marketingu. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur; 2012, p. 393-401.
 • 26. Rak M. Fundacje korporacyjne – podmioty społeczeństwa obywatelskiego oraz realizacja strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2016;458:33-43.
 • 27. Fundacje korporacyjne w Polsce – raport z badań – 2008. Forum Darczyńców w Polsce, [online]. Warszawa, 2008. Available at: http://www.forumdarczyncow.pl/docs/raport-fundacje-korporacyjne-w-polsce.pdf [Accessed: 20 April 2010].
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6ec67e4f-2b11-4c0a-be67-5f5e7737d87b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.