PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwości usuwania fosforanów z wód opadowych z wykorzystaniem zmodyfikowanego sorbentu

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Possibilities of phosphorus removal from stormwater with a modified sorbent
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wśród zanieczyszczeń znajdujących się w wodach opadowych fosforany w największym stopniu wpływają na eutrofizację wód powierzchniowych. Oceniono możliwości usuwania fosforanów z wód opadowych z wykorzystaniem sorbentu z popiołu fluidalnego, zmodyfikowanego wapnem. Określono skuteczność usuwania fosforanów w zależności od dawki sorbentu oraz czasu kontaktu. Sorbent scharakteryzowano poprzez określenie jego składu chemicznego, fazowego oraz morfologii, a także właściwości porozymetrycznych.
EN
Fluidal ash sorbent from bituminous coal combustion was modified with Ca(OH)2 and used for removal PO4 3- ions from aq. solns. (concn. 1-7 mg/L) by adsorption at room temp. for 144 h. The ion removal degree was 60-90% 90% after 144 h and the sorbent was recommended for practical use.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Strony
1779--1782
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
autor
 • Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, izabela.godyn@pk.edu.pl
Bibliografia
 • [1] C. Xanthopulos, H. Hahn, Mat. 6th Intern. Conf. on Urban Storm Drainage, Niagara Falls, Kanada 1993.
 • [2] G. Zen-Ren, Y. Huei-Min, C. H. Huaisheng, Mat. 6th Intern. Conf. on Urban Storm Drainage, Niagara Falls, Kanada 1993.
 • [3] K. Garbarczyk, IX Ogólnopolska Konf. Nauk.-Tech. z cyklu Rajgród, Politechnika Białostocka, 1997.
 • [4] M. Zawilski, Prognozowanie wielkości odpływu i ładunków zanieczyszczeń ścieków opadowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych, Politechnika Łódzka, 1997.
 • [5] N.R. Thomson, E.A. Mc Bean, W. Snodgrass, I.B. Monstrenko, Water, Air Soil Pollut. 1997, 94, nr 3/4, 307.
 • [6] M. Helman-Grubba, A. Sulczewski, Skład i podczyszczanie miejskich ścieków opadowych a norma drogowa. Efektywność wybranych rozwiązań technologicznych w świetle doświadczeń laboratoryjnych i eksploatacyjnych, Ekol-Unicon, Gdańsk 2006.
 • [7] K. Bjorklund, P.A. Malmqvist, M. Stromvall, Water Sci. Technol. 2011, 63, nr 3, 508.
 • [8] C. Sébastian, S. Barraud, C. Gonzalez-Merchan, Y. Perrodin, R. Visiedo, Water Sci. Technol. 2014, 69, nr 5, 974.
 • [9] E. Eriksson, A. Baun, L. Scholes, A. Ledin, S. Ahlman, M. Revitt, C. Noutsopoulos, P.S. Mikkelsen, Sci. Total Environ. 2007, 383, nr 1-3, 41.
 • [10] G. Sakson, M. Zawilski, E. Badowska, A. Brzezińska, JCEEA 2014, 31(61), 253.
 • [11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. 2014, poz. 1800.
 • [12] E. Wojciechowska, M. Gajewska, N. Żurkowska, M. Surówka, H. Obarska-Pempkowiak, Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową, Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2015.
 • [13] X. Du, X. Li, S. Hao, H. Wang, X. Shen, Water Sci. Technol. 2014, 69, nr 12, 2533.
 • [14] W. Hermanowicz, Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1999.
 • [15] B. Dziedziela, Badania emisji zanieczyszczeń z kanalizacji deszczowej na terenach zurbanizowanych na przykładzie Łodzi, rozprawa doktorska, Politechnika Łódzka, 2016.
 • [16] A. Królikowski, K. Garbarczyk, J. Gwoździej-Mazur, A. Butarewicz, Osady powstające w obiektach systemu kanalizacji deszczowej, Monografia PAN, Białystok 2005.
 • [17] E. Burszta-Adamiak, Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • [18] A. Skwarzyńska, K. Jóźwiakowski, B. Sosnowska, A. Pytka, M. Marzec, M. Gizińska, J. Szyszlak-Barglowicz, T. Słowik, G. Zając, Technol. Wody 2014, nr 6(38), 20.
 • [19] L. Johansson, Environ. Technol. 1999, 20, nr 3, 309.
 • [20] C. Vohla, M. Kõiv, H. J. Bavor, F. Chazarenc, Ü. Mander, Ecol. Eng. 2011, 37, nr 1, 70.
 • [21] D. Gu, X. Zhu, T. Vongsay, H. Minsheng, L. Song, Y. He, Pol. J. Environ. Stud. 2013, 22, nr 5, 1349.
 • [22] A. Grela, M. Łach, J. Mikuła, M. Hebda, J. Therm. Anal. Calorim. 2016, 124, 1609.
 • [23] Z. Marczenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, 526.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6eb7684b-4571-48fc-9403-bb3d4ffef939
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.