Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6eb4c422-081f-4e7d-b7fc-9b5f3b1bad43

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Strategia odnowy taboru MZK w Toruniu

Autorzy Dyr, T.  Rama, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN MZK fleet renewal strategy in Torun
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę stanu i struktury taboru autobusowego MZK w Toruniu oraz założenia programu inwestycyjnego do 2020 r. Zaprezentowano także koszty cyklu życia autobusów zasilanych różnymi paliwami. Na tej podstawie przeprowadzono analizę efektywności inwestycji zakupu autobusów CNG.
EN The paper presents an analysis of the technical condition and structure of the bus fleet MZK in Torun and the establishment of the investment program for 2020. Life cycle costs of buses powered by different fuels were also presented. On this basis, were analyzed the effectiveness of buying CNG buses.
Słowa kluczowe
PL tabor autobusowy   inwestycje   koszty cyklu życia  
EN bus fleet   investment   life cycle costs (LCC)  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 5
Strony 14--21
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Dyr, T.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Ekonomiczny
autor Rama, P.
  • Zarząd Miejski Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Toruniu
Bibliografia
1. Analiza ekonomicznej efektywności inwestycji – zakup taboru zasilanego paliwem CNG [opracowanie wykonane przez Strefę Doradztwa na zlecenie Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. W Toruniu], Toruń 2013.
2. Autobusy zasilane skroplonym metanem kopalnianym [prezentacja firmy Solbus], maj 2013.
3. Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. COM(2011) 144.
4. Communication from the Commission, A Sustainable Europe for a Better World; A European Union Strategy for Sustainable Development, COM (2001) 264.
5. Dyr T., Dylematy ustalania rekompensaty za usługi publicznego transportu zbiorowego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 9.
6. Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2013, nr 11.
7. Dyr T., Kozubek P. R., Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2013.
8. Niebieska księga. Sektor transportu publicznego, Jaspers, Warszawa 2008.
9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych: Dz.U. 2011, nr 96, poz. 559.
10. Strategia odnowy taboru autobusowego MZK w Toruniu Sp. z o.o. Na lata 2014-2022 [dokument opracowany przez ekspertów Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium”], Radom - Toruń 2014.
11. Szczęśniak S., Ceny paliw. Mechanizmy perspektyw i prognozy. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Inowrocław 2012.
12. White Paper, European transport policy for 2010: time to decide. COM (2001) 370.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6eb4c422-081f-4e7d-b7fc-9b5f3b1bad43
Identyfikatory