Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6e9225f2-149c-44b8-865a-114b0ef3aed2

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Baza serwisowa ESI[tronic] 2.0 BOSCH w diagnostyce pojazdowej

Autorzy Duer, S.  Matuszczyk, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Base service ESItronic 2.0 Bosch
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono problematykę wykorzystania bazy wiedzy serwisowej „ESI[tronic] 2.0” na potrzeby wspomagania procesu diagnozowania pojazdów. Bazy serwisowe dotyczące wiedzy pojazdowej spełniają istotne funkcje w diagnostyce warsztatowej pojazdów samochodowych. Podstawą badań w układach mechatroniki pojazdowej są zawsze informacje i wiedza dotycząca zlokalizowanie elementów funkcjonalnych w badanym w układzie schematu ideowego sterownika. W celu zlokalizowania elementów w badanym układu jest schemat ideowy systemu sterowania silnikiem uzyskany np. z bazy serwisowej. Zatem bazy wiedzy serwisowej są podstawą do właściwego opisu schematu sterownika w zakresie, gdzie jest złącze sygnałowe jak rozwiązano zasilanie danego elementu, a w końcu gdzie jest złącze masy czyli (-). Powyższe informacje są podstawą przy organizacji systemu diagnostycznego.
EN The paper presents the problem of the use of the knowledge base service "ESItronic 2.0" for the purpose of supporting the process of diagnosing vehicles. Base service on the Knowledge vehicle fulfill important functions in the diagnosis workshop vehicles. The basis for research in mechatronics systems, the vehicle is always the information and knowledge of the location of functional elements in the test in a circuit diagram of the controller. In order to locate the elements in the test circuit is a schematic diagram of a motor control e.g. obtained. Base service. Thus, the knowledge base service are the basis for a proper description of the scheme the driver in the field, where the signal connector to the power supply solved the item, and in the end where the connector is ground or (-). The above information is the basis for the organization of the diagnostic system.
Słowa kluczowe
PL serwisowe bazy wiedzy   informacja diagnostyczna   diagnostyka pojazdów  
EN service knowledge base   diagnostic information   vehicle diagnostics  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 171--174
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., il.
Twórcy
autor Duer, S.
autor Matuszczyk, Z.
  • student - Politechnika Koszalińska, Wydział Technologii i Edukacji, ul. Sniadeckich 2, 75-620 Koszalin, zbyszek-mat@wp.pl
Bibliografia
1. Banaszek K. Struski B., Duer S.: Zastosowanie ogniw paliwowych PEM w pojazdach samochodowych. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 8/2016, str., 226-229.
2. Duer S.: Laboratorium Elektrotechniki samochodowej Tom I. Wyd. Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2009, str. 199.
3. Duer S., Duer R., Duer P.: Tor pomiarowy dla systemu diagnozującego układ sterowania silnikiem samochodowym typu Motronic. Słupskie XII Forum Motoryzacji „Innowacje w motoryzacji dla ochrony środowiska” Słupsk, 2009, str. 79-86.
4. Duer S., Zajkowski K., Duer R.: Diagnostyka w układzie zasilania elektrycznego pojazdu samochodowego. „XV Conference Computer Applications in Electrical Engineering”, Poznan University of Technology, Poznan, April 19-21, 2010, pp. 255-256.
5. Duer S., Zajkowski K.: Laboratorium elektrotechniki samochodowej. Tom II. Wyd. Politechniki Koszalińskiej. Koszalin, 2010, str. 210.
6. Duer S.: Laboratorium mechatroniki samochodowej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2014. str. 196.
7. Duer S., Zajkowski K.: Badanie laboratoryjne rozrusznika samochodowego. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe Nr 6/2016 s.840-843/1835, ISSN 1509-5878
8. Duer S.: Badanie układu samodiagnostyki w systemie Motrinic ML 4.1. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2016, str., 840-843.
9. Duer S., Grzyb J.: Wykorzystanie serwisowych bazy wiedzy w diagnostyce sieci CAN. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2016, str., 836-839.
10. Duer S: Badanie laboratoryjne alternatora. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 8/2016, str., 71-74
11. Duer S., Hintzka P., Banaszek B., Struski B.: Badanie sondy λ z użyciem diagnoskopu. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 8/2016, str., 75- 77
12. Kamiński G., Kosk J., Przyborowski W.: Laboratorium maszyn elektrycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
13. Duer S., Dołgopoł K.: Badanie przepływomierza powietrza z wykorzystaniem diagnoskopu FSA 720 Bosch., AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2016, str., 833-835.
14. Duer S., Zajkowski K., Z. Palkova, O. Lukac,: Diagnoskopowe badanie sieci CAN. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe Nr 8/2016 s.78-81/355, ISSN 1509-5878
15. Kneba Z., Makowski S.: Zasilanie i sterowanie silników. WKiŁ Warszawa 2004
16. Gajek A., Juda Z.: Czujniki. WKŁ, Warszawa, 2008.
17. Gładysek J., Gładyszek M.: Poradnik diagnostyki samochodowej. Wyd., Kraków, 2008.
18. Podstawy działania samochodowych instalacji elektrycznych. Poradnik Serwisowy, nr 1/2006.
19. www.auto-online.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6e9225f2-149c-44b8-865a-114b0ef3aed2
Identyfikatory