Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6e42868e-9536-4491-b5c0-84b5c03d3bbd

Czasopismo

Technologia i Automatyzacja Montażu

Tytuł artykułu

Model urządzenia do badania wytrzymałości kart identyfikacyjnych metodą jednostronnego zginania

Autorzy Zbrowski, A.  Kozioł, S. 
Treść / Zawartość http://www.tiam.pl/
Warianty tytułu
EN A device model for testing id cards’ endurance to one-sided bending
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono metodę i model urządzenia do badania trwałości kart identyfikacyjnych o formacie ID-1 metodą jednostronnego zginania zgodnie z normą PN-ISO/IEC 10373-1:2008. Metoda i urządzenie służą do sprawdzenia szkodliwego wpływu wielokrotnego jednostronnego zginania karty z wbudowanym zabezpieczeniem w postaci układu RFID lub innym zabezpieczeniem elektronicznym, graficznym, czy strukturalnym na jego właściwości fizyczne i funkcjonalne. Badanie powoduje przyspieszone zużycie wielowarstwowej karty głównie w obszarze, w którym znajduje się antena układu RFID i jej połączenia lub inne elementy konstrukcyjne pełniące istotne funkcje użytkowe, np. połączenia chipa stykowego. Do wykonania testu wykorzystywane jest urządzenie do równoczesnego testowania dziesięciu kart w dwóch pozycjach odpowiadających zginaniu wzdłuż dłuższego i krótszego boku. Badane karty są umieszczane w szczękach, z których jedna pozostaje w spoczynku, a druga wykonuje ruch oscylacyjny wywołujący odpowiednie odkształcenie próbki. W celu umożliwienia badania kart o różnej sztywności urządzenie posiada możliwość regulacji rozstawu szczęk oraz skoku ruchu oscylacyjnego szczęki ruchomej. Plan testu przewiduje wykonanie 1000 cykli jednostronnego zginania symulujących obciążenia występujące podczas użytkowania (po 250 w każdej możliwej pozycji), a następnie kontrolę poprawności działania zabezpieczenia elektronicznego oraz innych cech użytkowych badanego dokumentu. Metoda testowania odporności na jednostronne zginanie może być stosowana również do badania innych wyrobów poddawanych w trakcie użytkowania podobnym obciążeniom, np. różnego rodzaju połączeń klejonych, wyrobów wielowarstwowych, laminatów. Badaniu można poddawać wyłącznie próbki posiadające dobre właściwości sprężyste. Do wizualizacji przebiegu testu i komunikacji urządzenia z operatorem przewidziano terminal operatorski.
EN The article presents a method and a model of a device for testing endurance of ID cards to one-sided bending made with the PN-ISO/IEC 10373-1:2008 no 5.8 norm. Both the method and the device are intended for testing the negative impact of repeated one-sided bending of an electronically tagged (i.e. with an RFID inlet) or graphically or structurally protected ID card onto its physical and functional properties. The test results are an increased weariness of a multilayered ID card, particularly in the area where the RFID chip is located or any other structural element of key playing a functional role in a ID card. The test is executed with the use of a special device for simultaneous tests of 10 cards in two positions. The cards are bent either along their long or short side. The cards are placed between the two jaws, one of which rotates and the other one that does not. The rotation of the jaw causes the deformation of the sample. In order to enable the card testing with varied stiffness, the jaw span can be properly adjusted and the oscillatory motion of the moveable jaw can be regulated. The plan of the test is set up for 1000 cycles of one-sided bending (250 in each possible position) verifies the efficiency of the RFID inlet and other functional properties of the card. The aforementioned test method can also be used in tests of different products, which are subject to one-sided bending during their operation, i.e.: glued joints, multilayered products, or laminates. Only samples with good elastic properties can be tested. The application of the control panel enables test monitoring and a facility communication between the device and the user.
Słowa kluczowe
PL RFID   trwałość dokumentów   zginanie jednostronne   test trwałościowy   karty identyfikacyjne  
EN RFID   document durability   one-sided bending   endurance test   ID cards  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Technologia i Automatyzacja Montażu
Rocznik 2013
Tom nr 3
Strony 33--38
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Zbrowski, A.
autor Kozioł, S.
Bibliografia
1. PN-ISO/IEC 10373-1:2008 Karty identyfikacyjne – Metody badań – Część 1: Charakterystyki ogólne.
2. PN-ISO/IEC 7810:1997/Ap1:2002 Karty identyfikacyjne – Charakterystyki fizyczne.
3.https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:tWyllo0xNs8J: www.oberthur.com/get_downloadsection_ file.aspx?id%3D285+id-one+security+features&hl=p l&pid=bl&srcid= ADGEESiYytMBd2DFXtcuy4a0LpP 2vrhB1nG98FO3c1tpmNm5S4ZTUFadTLRzoUfKt9 XjJORSbAGjKCur_SSNT9hzCMITUWTGUw9Do46- eqqxPqijxUFR8q-nnsJclFqOUbh-QH95urSVd&sig= AHIEtbTvI6R1IEacklL7YCQbgTMwDMrs8A.
4. Neuby B.L., Rudin E.: Radio Frequency Identification: A Panacea for Governments? Public Organization Review. Vol: 8, Issue: 4, December 2008, pp. 329 – 345.
5. Witschnig H., Merlin E.: About history, basics and applications of RFID technology. Elektrotechnik und Informationstechnik, Vol: 123, Issue: 3, March 2006, pp. 61 – 71.
6. RFID Smart Labels – A ‘How to’ guide to manufacturing and performance for the label converter. Tarsus E&L Publication, London 2007.
7. Kozioł S., Zbrowski A., Samborski T., Wiejak J.: Koncepcja systemu testowania połączeń montażowych w dokumentach z zabezpieczeniem elektronicznym. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 4, 2010, s. 6 – 9.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6e42868e-9536-4491-b5c0-84b5c03d3bbd
Identyfikatory