Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6e39a00a-6a29-4363-a374-36ce86f998f2

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Wpływ dodatku oregano na właściwości chemiczne oleju rzepakowego tłoczonego na zimno

Autorzy Krajewska, M.  Ślaska-Grzywna, B.  Szmigielski, M. 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN The effect of the oregano addition on the chemical properties of cold-pressed rapeseed oil
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Oceniono wpływ dodatku suszonego oregano na właściwości chemiczne oleju tłoczonego na zimno, pozyskanego z nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Do badań przygotowano próbę kontrolną zawierającą czysty olej rzepakowy oraz pięć prób doświadczalnych, zawierających olej z dodatkiem 0,5, 1, 1,5, 2 i 2,5% mas. suszonego oregano. Oceny zmian zachodzących w próbach olejów przechowywanych w temp. 10±1°C przez 7 i 14 dni dokonano na podstawie wartości liczby kwasowej, liczby nadtlenkowej i czasów indukcji utleniania. Stwierdzono, że zastosowany dodatek wykazywał właściwości przeciwutleniające, skutecznie obniżając zmiany oksydacyjne zachodzące w czasie przechowywania oleju. Ponadto wydłużał czas indukcji, zwiększając stabilność oksydacyjną oleju.
EN Dry and powered oregano at concns. 0.5-2.5% by mass was added sep. to the oil and then the modified oil was stored at 10°C for 7 and 14 days. The values of the acid no. (AN), peroxide no. (PN) and oxidn. induction times (OIT) of the modified oil samples were detd. after storage and compared with the corresponding values of the unmodified oil. The increase in the oregano content in the oil resulted in the increase of OIT and the redn. of AN and PN of the tested oils. The increase in storage period resulted in a decrease in AN value and in increase in the OIT value.
Słowa kluczowe
PL olej rzepakowy tłoczony na zimno   polifenole   antyoksydanty   oregano  
EN cold-pressed rapeseed oil   polyphenols   antioxidants   oregano  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2018
Tom T. 97, nr 11
Strony 1953--1956
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Krajewska, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor Ślaska-Grzywna, B.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor Szmigielski, M.
  • Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, marek.szmigielski@up.lublin.pl
Bibliografia
[1] M. Jeszka, E. Flaczek, J. Kobus-Cisowska, K. Dziedzic, Nauka Przyr. Technol. 2010, 4, nr 2, 1.
[2] A. Jędrusek-Golińska, M. Hęś, Przem. Spoż. 2000, 56, 2.
[3] M. Wroniak, M. Marcinkowska, K. Ratusz, Zesz. Probl. Pos. Nauk Roln. 2010, 553, 227.
[4] Z. Zaborowska, K. Przygoński, B. Dziarska, E. Wójtowicz, A. Kupka, Bromatol. Chem. Toksykol. 2011, 44, nr 3, 877.
[5] N. Bernstein, D. Chaimovitch, N. Dudai, Agr. J. 2009, 101, nr 1, 1.
[6] E. Capecka, A. Mareczek, M. Leja, Food Chem. 2005, 93, 223.
[7] J. Radusiene, L. Ivanauskas, V. Janulis, V. Jakstas, Biologija 2008, 64, nr 1, 45.
[8] G.V. Rao, T. Mukhopadhyay, T. Annamalai, N. Radhakrishnan, M.R. Sahoo, Pharmacogn. Res. 2011, 3, nr 2, 143.
[9] K. Nowak, J. Ogonowski, Chemik 2010, 64, 539.
[10] Z. Węglarz, E. Osińska, A. Geszprych, J. Przybył, Rev. Bras. Pl. Med. 2006, 8, 23.
[11] M. Wroniak, A. Ptaszek, K. Ratusz, Żywność. Nauka. Technol. Jakość 2013, 86, nr 1, 92.
[12] M. Zychnowska, M. Pietrzak, K. Krygier, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2013, 575, 131.
[13] E. Choe, D.B. Min, Compr. Rev. Food Sci. F. 2006, 5, nr 4, 169.
[14] G. Pristouri, A. Badeka, M.G. Kontominas, Food Control 2010, 21, 412.
[15] B. Roszkowska, A. Dąbrowska, I.M. Batyk, J. Health Sci. 2014, 4, nr 10, 183.
[16] PN-EN ISO 665:2004, Nasiona oleiste. Oznaczanie wilgotności i zawartości substancji lotnych.
[17] PN-EN ISO 659:2010, Nasiona oleiste. Oznaczanie zawartości oleju (Metoda odwoławcza).
[18] PN-EN ISO 660:2010, Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
[19] PN-EN ISO 3960:2012, Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej. Jodometryczne (wizualne) oznaczanie punktu końcowego.
[20] PN-ISO 6886:2009, Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie stabilności oksydacyjnej (Test przyspieszonego utleniania).
[21] M. Krajewska, D. Andrejko, B. Ślaska-Grzywna, Przem. Chem. 2015, 94, nr 10, 1714.
[22] K. Mińkowski, A. Kalinowski, A. Krupska, Żywność. Nauka. Technol. Jakość 2014, 21, nr 4, 75.
[23] Codex Alimentarius, FAO/WHO, 2009. Codex standard for named vegetable oils. Codex ALINORM 09/32/17.
[24] M. Wroniak, M. Kwiatkowska, K. Krygier, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2006, 47, nr 2, 46.
[25] M. Wroniak, M. Łukasik, Rośliny Oleiste 2007, 28, nr 2, 303.
[26] M. Skwarek, Z.J. Dolatowski, Nauka Przyr. Technol. 2013, 7, 1.
[27] A. Masłowski, D. Andrejko, B. Ślaska-Grzywna, A. Sagan, M. Szmigielski, J. Mazur, L. Rydzak, P. Sobczak, Agricult. Eng. 2013, 1, nr 1, 115.
[28] M. Krajewska, B. Ślaska-Grzywna, M. Szmigielski, Przem. Chem. 2017, 96, nr 10, 2060.
[29] M. Wroniak, A. Rękas, I. Piekarniak, Żywność. Nauka. Technol. Jakość 2015, 22, 62.
[30] E. Kurzeja, M. Stec, K. Pawłowska-Góral, I. Maciejewska-Paszek, M. Pawlik, Farm. Przegl. Nauk. 2009, 5, 11.
[31] A. Starek, A. Sagan, B. Kiczorowska, M. Szmigielski, B. Ślaska-Grzywna, D. Andrejko, K. Kozłowicz, A. Blicharz-Kania, M. Krajewska, Przem. Chem. 2018, 97, nr 5, 771.
[32] M. Stec, E. Kurzeja, I. Mazurek, K. Pawłowska-Góral, Bromatol. Chem. Toksykol. 2012, 45, 1110.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6e39a00a-6a29-4363-a374-36ce86f998f2
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2018.11.29