Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6e39817d-17ec-4e50-911b-fc0aa5e41bb5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego : wpływ wartości parametru zużycia na temperaturę łożyska

Autorzy Płuciennik, P.  Maciejczyk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A theoretical model of the transverse acetabular bearing influence wear value parameter on the bearing temperature
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł stanowi kontynuację prac teoretycznych, mających na celu analizę zjawisk zachodzących podczas pracy panewki łożyska ślizgowego, zwłaszcza w zakresie zużywania się jej powierzchni. Poznanie wpływu tych zjawisk stanowi niezwykle istotne zagadnienie w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń. W niniejszej pracy przedstawiono założenia i model poprzecznego łożyska ślizgowego. Do wyznaczenia charakterystyk posłużono się równaniem grubości filmu olejowego. W celu określenia wpływu wartości parametru zużycia na temperaturę łożyska, niezbędne obliczenia wykonano w oparciu o opracowaną symulację numeryczną. Wyniki badań wpływu zmiany parametru zużycia na temperaturę łożyska w funkcji zmiennej wartości mimośrodowości względnej λ dla określonych wartości luzu względnego ψ, zaprezentowano w formie wykresów.
EN The article is a continuation of theoretical work, in order to analyze the phenomena occurring during operation of the acetabular bearing, particularly in terms of wear of its surface. The research is very important problem during operating machines and plants. In this paper, shows assumptions and the model of the acetabular bearing. To determine the characteristics was used the equation of oil film thickness. In order to determine the effect of wear parameter values on bearing temperature, the necessary calculations were performed based on the developed numerical simulation. The results of studies on the effects of wear parameter changes on temperature of the bearing as a function of the value of a variable relative eccentricity for certain values of the relative clearance, presented in the form of graphs.
Słowa kluczowe
PL łożysko ślizgowe   poprzeczne łożysko ślizgowe   temperatura   panewka   zużycie panewki  
EN slide bearing   slide journal bearing   temperature   acetabulum   wear  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1316--1319
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Płuciennik, P.
  • Politechnika Łódzka
autor Maciejczyk, A.
  • Politechnika Łódzka
Bibliografia
1. Płuciennik P., Maciejczyk A., Rzeczywisty obszar zużycia panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Autobusy 2013, nr 3.
2. Płuciennik P., Maciejczyk A., Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Część 1. Model zużycia panewki. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 9.
3. Płuciennik P., Maciejczyk A., Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Część 2. Położenie i głębokość obszaru zużycia panewki. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 9.
4. Płuciennik P., Maciejczyk A., Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Część 3. Wpływ zużycia panewki na rozkład ciśnienia i grubość filmu olejowego. Autobusy 2013, nr 3.
5. Płuciennik P., Maciejczyk A., Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Utrata nośności łożyska w funkcji parametru zużycia. Logistyka 2014, nr 3.
6. Płuciennik P., Maciejczyk A., Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Metoda teoretycznego określenia wartości granicznego kąta położenia linii środków poprzecznego łożyska ślizgowego. Logistyka 2014, nr 3.
7. Płuciennik P., Maciejczyk A., Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Wpływ wartości parametru zużycia na nośność łożyska. Logistyka 2015, nr 3.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6e39817d-17ec-4e50-911b-fc0aa5e41bb5
Identyfikatory