Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6e10c9a1-ba71-457c-b31c-70f6c09b75bd

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rozwój rynku usług turystycznych i rekreacyjnych w Polsce

Autorzy Pieniążek, M.  Koproń, J.  Bornikowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The development of tourist and recreational services in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę zidentyfikowania potencjału wybranych elementów polskiego rynku usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach usytuowania Polski pomiędzy dwoma regionami o wysokim potencjale gospodarczym tj. Europą Zachodnią i krajami WNP. Ułatwia to możliwość poznania wysokiej klasy walorów turystycznych kraju, co jest okolicznością aktywizującą rozwój rynku turystycznego i możliwości skorzystania z będących na wysokim poziomie usług rekreacyjnych. W artykule omówiono wzrost znaczenia polskiego rynku turystycznego w wymiarze międzynarodowym oraz konieczność systematycznej poprawy jakości bazy noclegowo-gastronomicznej, infrastruktury rekreacyjnej i leczniczej, a także rosnące znaczenie unikatowych regionów o wyjątkowych walorach zdrowotnych, poznawczych i wypoczynkowych oraz pozostawionych w naturalnym stanie środowisk przyrody. Wykazano także źródła poprawy jakości i organizacji obsługi klienta oraz podaży wielu atrakcyjnych pod względem formy i ceny produktów turystycznych, rekreacyjnych i zdrowotnych. Dodatkowo oceniono także działalność aktywizującą konsumpcję turystyczną oraz zwiększającą jej zyskowność w wymiarze całego sektora.
EN This article attempts to identify the potential of selected elements of the Polish market for tourist and recreational services in the context of Poland's position between two regions with high economic potential, ie Western Europe and CIS countries. This facilitates the possibility of getting to know the high quality of tourist attractions of the country, which is a circumstance stimulating the development of the tourist market and the possibility of using high-level recreational services. The article discusses the growing significance of the Polish tourist market in the international dimension and the need to systematically improve the quality of accommodation and catering facilities, recreational and medical infrastructure, as well as the growing importance of unique regions with exceptional health, cognitive and recreational values and natural environments. It has also been shown to improve the quality and source of customer service organization and supply of many attractive in terms of price and product forms of tourism, recreation and health. In addition, activities aimed at stimulating tourist consumption and increasing its profitability in the whole sector were also assessed.
Słowa kluczowe
PL usługi turystyczne   usługi rekreacyjne   turystyka uzdrowiskowa   rekreacja   rynek usług turystycznych   jakość usług  
EN recreational services   service market   spa tourism   recreation   tourism services market   service quality  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 212--220
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Pieniążek, M.
autor Koproń, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Turystyki i Rekreacji, turystyka@up.lublin.pl
autor Bornikowska, A.
Bibliografia
1. Bartoszewicz W., Skalska T., Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2010 roku, Instytut Turystyki w Warszawie. Warszawa 2011, za: World Tourism Barometer. UNWTO, Interim update, April 2011.
2. Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku, Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki Warszawa, lipiec 2016 r.
3. Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku, https://www.zarabiajnaturystyce.pl/badania-i-analizy/statystyki/charakterystyka-przyjazdow-cudzoziemcow-do-polski-w-2015-roku [dostęp [ 12.12.2016].
4. Hawlena J. Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki, Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM. Radom 2012.
5. Janczak M., Patelak K., Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku. Badania Instytutu Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Aktywność turystyczna Polaków, Łódź 2015. https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/61297/original/Zagraniczna_turystyka_przyjazdowa_do_Polski_w_2013r..pdf?1407758811 [dostęp 12.12.2016].
6. Konieczyńska E., Trendy w turystyce medycznej i uzdrowiskowej w kraju i za granicą, http://www.kpoplewiatan.pl/uploads/images/klaster_aktualno%C5%9Bci/03.08.Prezentacja%20dr%20E.Konieczy%C5%84ska.pdf [dostęp 08.10.2016].
7. Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku. Badania Instytutu Turystyki w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Aktywność turystyczna Polaków. Warszawa 2009.
8. Luberda M., Uczestnictwo Polaków w krajowych i zagranicznych wyjazdach turystycznych i ich kierunki, Rozprawa Naukowa AWF we Wrocławiu, Wrocław 2014.
9. Łaciak J., Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2012 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2013, http://www.msport.gov.pl/article/krajowe-i-zagraniczne-wyjazdy-polakow-w-2012-roku [dostęp: 10.04.2017].
10. Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów. Raport analityczny. Baran J., Lis M. Magda I. ,Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2016, http://ibs.org.pl/app/uploads/2017/01/IBS_Report_03a_2016_pl.pdf [dostęp 12.12.2016].
11. Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015.
12. Turystyka w Polsce w 2015 roku, Raport GUS, dział 3 .z dnia 30.06.2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2015-roku,1,13.html [dostęp, 01.03.2017].
13. Turystyka uzdrowiskowa, zdrowotna i relaksacyjna https://www.tourmedica.pl/turystyka-uzdrowiskowa/# [dostęp 12.12.2016].
14. Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_uczestnictwo_polakow_w_sporcie_2012.pdf dostęp 01.03.2017].
15. Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2015 roku i plany na rok 2016 Komunikat z badań nr 21/2016 Warszawa, luty 2016, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_021_16.PDF [dostęp 01.03.2017].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6e10c9a1-ba71-457c-b31c-70f6c09b75bd
Identyfikatory