Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6df990c4-0e76-4ae4-9885-e5d4c66bf2c0

Czasopismo

Przetwórstwo Tworzyw

Tytuł artykułu

Dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna kleju metakrylowego

Autorzy Bula, A.  Jurczyk, S.  Hulimka, J.  Kozłowski, M. 
Treść / Zawartość http://gliwice.impib.pl/nasze-wydawnictwa/przetworstwo-tworzyw/roczniki
Warianty tytułu
EN Dynamic-mechanical thermal analysis of methacrylate adhesive
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym wykorzystywanym w budownictwie sprawiają, że stosowanie klejów w połączeniach powoduje konieczność określenia parametrów reologicznych oraz wpływu czynników zewnętrznych na ich właściwości, jak np. temperatura. W pracy przedstawiono wyniki dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej (DMTA) wybranego kleju metakrylowego dla częstotliwości wymuszeń 1 Hz i szybkości przyrostu temperatury 3°C/min, w zakresie temperatur od -65°C do 160°C. Na podstawie wyników badań określono poszczególne stany fizykochemiczne kleju oraz oznaczono temperaturę zeszklenia.
EN Requirements for construction materials used in civil engineering make that the use of adhesives in connections results in the necessity to determine rheological parameters and the influence of external factors on their properties, such as temperature. The paper presents the results of dynamic-mechanical thermal analysis (DMTA) for a selected methacrylate adhesive for 1 Hz force frequency and heating rate 3°C/min, in the range from -65°C to 160°C. On the basis of the test results, the individual physicochemical states of the adhesive were determined and the glass transition temperature was evaluated.
Słowa kluczowe
PL klej metakrylowy   parametry reologiczne   analiza termiczna  
EN methacrylate adhesive   rheological parameters   thermal analysis  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Przetwórstwo Tworzyw
Rocznik 2018
Tom T. 24, Nr 4 (184)
Strony 11--16
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bula, A.
autor Jurczyk, S.
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice
autor Hulimka, J.
  • Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
autor Kozłowski, M.
  • Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
Bibliografia
1. Sperling L. H.: Introduction to Physical Polymer Science. Wyd. Wiley-Interscience, Pennsylvania 2006, s.8-10.
2. Katunin A: Ocena trwałości zmęczeniowej laminatów polimerowych w stanie lepkosprężystym z uwzględnieniem zjawisk cieplnych. Politechnika Śląska, Gliwice 2012, s. 35-36.
3. Gooch J. W..: Encyclopedic. Dictionary of Polymers. Wyd. Springer, 2007, s. 410.
4. Menczel J. D., Prime R. B.: Thermal Analysis of Polymers. Fundamentals and Applications. Wyd. Wiley-Interscience. New Jersey 2009, s.387-424.
5. Haponiuk J.: Polimery amorficzne. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011.
6. Cowie J.M.G., Arrighi V.: Polymers: chemistry and physics of modern materials. 3rd edition, Wyd. Nelson Thornes, Cheltenham 2007, s.247-249, 287.
7. Maciejewska M.: Wyznaczanie temperatury zeszklenia polimerów. Instrukcja laboratorium, Politechnika Łódzka, Łódź 2009.
8. Rabek J. F.: Współczesna wiedza o polimerach. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s.92-96.
9. ITW Engineering Polymers: Technical Data Sheet - PLEXUS MA420. Irlandia 2017.
10. ITW Engineering Polymers: Technical Service Report - Adhesive Testing. Massachusetts 2010.
11. PN-EN 1991-1-5: 2005: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne.
12. PN-EN ISO 6721-1: 2006: Tworzywa sztuczne – Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych. Część 1: Zasady ogólne.
13. ISO 6721-6: 1996: Plastics - Determination of dynamic mechanical properties. Part 6: Shear vibration - Non-resonance method.
14. PN-EN ISO 291: 2010: Tworzywa sztuczne – Znormalizowane warunki klimatyczne kondycjonowania i badania.
15. Andrzejewski J., Szostak M.: Ocena jakości polietylenowych elementów konstrukcyjnych, z wykorzystaniem klasycznych badań wytrzymałościowych oraz analizy termicznej. Przetwórstwo Tworzyw 2012, nr 5 (149)/18, s.397-403.
16. Budzynowski T., Kucharczyk W.: Wpływ obróbki cieplno chemicznej i cieplnej na właściwości dynamiczno-mechaniczne staliwa stopowego. Autobusy 2016, nr 6, s. 817-820.
17. Turi E.A: Thermal Characterization of Polymeric Materials, Second Edition, Volume I., Academic Press, Brooklyn, New York, 1997, s.980.
18. TA Instruments: Measurement of the Glass Transition Temperature Using Dynamic Mechanical Analysis. www.tainstruments.com/pdf/literature/TS64.pdf, (dostęp 04.07.2018).
19. ISO 6721-11:2012: Plastics - Determination of dynamic mechanical properties. Part 11: Glass transition temperature.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6df990c4-0e76-4ae4-9885-e5d4c66bf2c0
Identyfikatory