Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6df68e9d-4ab2-4495-992d-271af21721c1

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Rozkład władzy w łańcuchach dostaw

Autorzy Łupicka, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Autorzy literatury dotyczącej zarządzania sieciami dostaw czynią ambitne założenie, że uczestnicy związku dostawca - odbiorca są skłonni i zdolni do pielęgnowania wzajemnie korzystnych stosunków -co prowadzi do satysfakcji dostawcy. Jednak pozostaje kwestią sporną, czy firma o znacznej władzy może koniecznie dążyć do ustanowienia obopólnie korzystnego związku (win-win alliance), ponieważ może osiągnąć własną rentowność i efektywność przez kontrolę nad dostawcami, którzy od niej zależą. Innymi słowy, firmy z siłą przetargową nie mają powodów, by zrezygnować z kontroli i powstrzymać się od egzekwowania władzy. Szukając własnego zysku i sukcesów, firmy dominujące mogą być w lepszej sytuacji realizując własne, indywidualne programy sieci dostaw.
EN Literature makes ambitious foundation concerning management network supply, that participants of relationships buyer-supplier try to arise satisfaction of supplier. However, it remains arguable problem, if firm can aim about considerable authority at establishing advantageous relationship necessarily mutually. In other words, firms with power do not have any causes, in order to resign from control and hold on from executing authority. Searching personal increment and progress, firms can be personal in better situation realizing individual programs of supply networks.
Słowa kluczowe
PL rozkład władzy   łańcuch dostaw   zarządzanie strategiczne  
EN distribution of power   supply chain   strategic management  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 1
Strony 22--24
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Łupicka, A.
  • Katedra Logistyki i Transportu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
1. Benton W. C., Malonii M., The influence of Power driver buyer/seller relationships on supply chain satisfaction, Journal of operations Management, 23, 2005, s. 2.
2. French J. R., Raven B., The bases of social Power, In Dorwin Cartwright, Studies in social power, red. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1959.
3. Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. Jagoda H., Lichtarski J., PWE Warszawa 2010.
4. Łupicka A., Formy koordynacji w łańcuchach dostaw, wyd. UE Poznań 2009.
5. Malonii M., Benton W. C., Power influence In the supply chain,Jour nal of Business Logistics, vol. 21, no. 1, 2000.
6. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2009.
7. Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE Warszawa 2007, s. 87
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6df68e9d-4ab2-4495-992d-271af21721c1
Identyfikatory