Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6dbff481-80e4-45f9-bda8-325161fba6a5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena wpływu interferencji w postaci sygnału szerokopasmowego na dokładność wyznaczania pozycji obiektów BSP

Autorzy Komorek, A.  Bieńczak, R.  Kowalik, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Impact assessment signal interference in the form of broadband on accuracy of determining positions of objects UAV
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono analizę matematyczną wpływu sygnału szerokopasmowego na poprawne funkcjonowanie odbiornika nawigacji satelitarnej GNSS znajdującego się na wyposażeniu bezzałogowego statku powietrznego BSP. Zaprezentowane w artykule modele matematyczne poddano badaniom symulacyjnym, a uzyskane na tym etapie wyniki zaprezentowano w postaci charakterystyk szumowych (BER). Jakkolwiek przedstawione w referacie wyniki odnoszą się do konkretnego odbiornika GNSS, stąd mogą się one różnić w zależności o rodzajów radiowych urządzeń nawigacyjnych.
EN The article discusses the mathematical analysis of the impact of broadband signal on the proper functioning of the GNSS receiver located supplied unmanned aircraft BSP. Presented in this paper mathematical models were tested simulation, and from this step results presented in the form of noise characteristics (BER). Although the results presented in this paper relate to specific GNSS receiver, so they can vary depending on the type of radio navigation equipment.
Słowa kluczowe
PL bezzałogowy statek powietrzny   BSP   odbiornik GNSS   sygnał szerokopasmowy   analiza matematyczna  
EN unmanned aircraft   BSP   GNSS receiver   broadband signals   mathematical analysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 915--920
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Komorek, A.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Lotnictwa, Katedra Awioniki i Systemów Sterowania, a.komorek@wsosp.pl
autor Bieńczak, R.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Lotnictwa, Katedra Awioniki i Systemów Sterowania, r.bieńczak@wsosp.pl
autor Kowalik, R.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Lotnictwa, Katedra Awioniki i Systemów Sterowania, r.kowalik@wsosp.pl
Bibliografia
1. Adamski M., Rajchel J., „Bezzałogowe Statki Powietrzne”, cz. I, WSOSP Dęblin 2013r.
2. Bieńczak R., Janiszewski J., Komorek., Kowalik R., Rypulak A., Smolak M., „Koncepcja wykorzystania sieci neuronowych w BSP”, Logistyka 6/2014.
3. Bieńczak R., Komorek., Kowalik R., Matematyczny opis dynamiki ruchu bezzałogowego statku powietrznego”, Technika Transportu Szynowego TTS 12/2015.
4. Holmes J. K., “Spread Spectrum Systems for GNSS and Wireless Communications”, Artech House; 1 edition, 2007.
5. Kowalik R., Pniewski R., „Model matematyczny przetwarzania sygnałów w odbiorniku GNSS”, Logistyka 6/2014.
6. Kowalik R., Orlińska M.,” Koncepcja bezprzewodowego systemu powiadamiania o zaistniałych wypadkach drogowych” Logistyka 6/2014.
7. Kowalik R., Pniewski R., „Modulacja AltBOC w sygnałach GNSS i jej wpływ na osiąganą dokładność pozycji obiektów ruchomych” Logistyka 3/2014.
8. Kowalik R., Pniewski R., „Zmodyfikowana metoda pomiaru prędkości pojazdów wyposażonych w odbiornik GNSS”, Logistyka 3/2014.
9. Valavanis K. P., Vachtsevanos G. J., Handbook of Unmanned Aerial Vehicles, Springer, Berlin 2015.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6dbff481-80e4-45f9-bda8-325161fba6a5
Identyfikatory