Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6daee893-021c-4951-bd40-b20b75b50501

Czasopismo

Dozór Techniczny

Tytuł artykułu

Badania magnetyczne lin dźwigowych instalowanych w szybach górniczych w aspekcie wymagań dozorowych – nowe wyzwanie diagnostyki

Autorzy Kwaśniewski, J.  Molski, Sz.  Krakowski, T.  Ruta, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Magnetic rope testing of cranes installed in the mine shafts in terms of requirements of surveillance - a new challenge diagnostics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wyłączane z eksploatacji kopalnie odchodzą od działalności wydobywczej na rzecz turystycznej. Chodniki dostosowywane są do spełniania funkcji tras turystycznych. Duże natężenie ruchu wymaga zastosowania urządzeń transportowych zapewniających bezpieczny i komfortowy transport. Konieczne jest też zapewnienie możliwości transportu osób niepełnosprawnych. Zakup i montaż dźwigów osobowych okazał się mniej kosztowny niż tradycyjny wyciąg szybowy przeznaczony do transportu ludzi. Dodatkowo koszt eksploatacji w dłuższym okresie może okazać się niższy ze względu na zastosowanie najnowszej generacji napędów i podzespołów. Instalowanie dźwigów w obszarach przemysłowych, w których dotychczas nie funkcjonowały, powoduje konieczność dostosowania ich wymogów związanych z dozorem, badaniami i próbami, jakim podlegają ich elementy podczas eksploatacji, do nowych warunków pracy.
EN Mines where mining operations have ceased are often turned into tourist attractions instead of mining activities. Underground galleries and gates are adapted to meet the requirements that underground tourist routes have to satisfy. High-intensity passenger transport requires the use of reliable, safe and robust hoisting installations and the needs of disabled persons should be provided for. The purchase and installation of passenger lifts bas proved to be a less costly option than a conventional shaft hoist intended for man transport. Furthermore, in the long-term the operating costs may turn out to be lower thanks to the application of state-of-the-art. drive systems and sub-assemblies. When such lifts are installed in industrial regions where they were not present before, the requirements associated with lift supervision, inspection and testing of lift components whilst in service need to be adapted to account for the new operating conditions.
Słowa kluczowe
PL badania magnetyczne   diagnostyka   lina   dźwig   kopalnia  
EN magnetic rope testing   crane   mine   diagnostics   requirements of surveillance  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Dozór Techniczny
Rocznik 2016
Tom z. 2
Strony 20--24
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kwaśniewski, J.
autor Molski, Sz.
autor Krakowski, T.
autor Ruta, H.
Bibliografia
[1] Z. Duda, J. Hydzik-Wiśniewska, Historia przebudowy i modernizacji średniowiecznego szybu Regis Kopalni Soli w Wieliczce [w:] Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, nr 4, Wrocław 2012.
[2] J. Kwaśniewski, Dźwigi osobowe i towarowe. Budowa i eksploatacja [w:] Wydawnictwa AGH, Kraków 2006.
[3] J. Kwaśniewski, Badania magnetyczne lin stalowych: system certyfikacji personelu w metodzie MTR - MTR [w:] Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
[4] T. Krakowski, Opracowanie kierunków modernizacji dźwigów elektrycznych eksploatowanych w Polsce, praca doktorska, promotor J. Kwaśniewski, AGH-Kraków, Kraków 2013.
[5] Ustawa z 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r. poz. 613).
[6] Rozporządzenie ministra gospodarki z 28 czerwca 2002 r., załącznik nr 4 - szczegółowe zasady prowadzenia ruchu w wyrobiskach (Dz.U.02.139.1169 - zał.).
[7] DIN 15020-2 Lifting Appliances; Principles Relating to Rope Drives; Supervision during Operation.
[6] Materiały informacyjne firmy Brugg.
[9] Materiały informacyjne firmy Gustaw Wolf.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6daee893-021c-4951-bd40-b20b75b50501
Identyfikatory