Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6d944ba0-a04c-4f1c-ae43-51998dbad3d8

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Stopień wykorzystania infrastruktury liniowej w żegludze śródlądowej na przykładzie bydgoskiego odcinka międzynarodowej drogi wodnej E-70

Autorzy Kubiak-Wójcicka, K. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Usage degree of the line infrastructure in inland navigation based on the example of Bydgoszcz’s part of the international waterway (E-70)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obszar badań obejmuje bydgoski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70. Składają się na niego fragment rzeki Wisły, Brdy oraz Kanału Bydgoskiego. Na odcinku tym znajduje się 6 czynnych śluz (Czersko Polskie, Śluza Miejska, Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra). Niniejszy artykuł obejmuje analizę ruchu na drodze wodnej opartą o liczbę śluzowań w okresie 1999-2013. Największe wykorzystanie mają śluzy położone na Brdzie, tj. Czersko Polskie i Śluza Miejska, jednak struktura przewozów jest odmienna. Na Czersku Polskim dominują przewozy towarowe, natomiast na Śluzie Miejskiej pasażerskie.
EN The research area encloses the part of the inland waterway (E-70) located within Bydgoszcz. It consists of parts of the Vistula, the Brda and the Bygoszcz Canal. There are 6 active locks in this area (Czersko Polskie, Śluza Miejska, Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra). The paper conducts the analysis of traffic in the water way based on the lockage numbers in the period of 1999-2013. The most intensively used are the locks located on Brda, namely Czersko Polskie and Śluza Miejska. They differ with the transit type, however. In Czersko Polskie, the cargo traffic is the one that dominates, while in Śluza Miejska it’s the passenger traffic.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura liniowa   stopień wykorzystania   żegluga śródlądowa   Międzynarodowa Droga Wodna E-70   droga wodna   analiza ruchu   śluzy  
EN line infrastructure   usage degree   inland navigation   inland waterway (E-70)   waterway   traffic analysis   locks  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kubiak-Wójcicka, K.
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
1. Bolt A., Jerzyło P.: Determinants of inland navigation on the Vistula from Warsaw to Gdańsk. „Acta Energetica”, nr2/15 (2013), s. 56-63.
2. Gorączko M.:Natężenie ruchu żeglugowego na bydgoskim odcinka drogi wodnej E-70 – stan obecny i perspektywy rozwoju. Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu. Z. Babiński (red.), Bydgoszcz, 2008.
3. Jankowski A. T.: Stosunki hydrograficzne Bydgoskiego Węzła Wodnego i ich zmiany spowodowane gospodarczą działalnością człowieka. Stud. Soc. Scient. Tor. Toruń-Polonia, Supl. VII, Warszawa-Poznań-Toruń, 1975.
4. Międzynarodowa droga wodna E-70. Mapa dla wodniaków. 2012.
5. Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2013 roku. Informacja sygnalna. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, 2014. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wodny-srodladowy-w-polsce-w-2013-r-,4,4.html). (dostęp: 30.10.2014)
6. Winid W.: Kanał Bydgoski. Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki, Warszawa, 1928.
7. Wojewódzka-Król K.: Współzależności ekonomiczne w rozwoju infrastruktury śródlądowych dróg wodnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Rozprawy i monografie, nr 102, Gdańsk, 1987.
8. Wojewódzka-Król K.: Problemy zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce. „Logistyka”, nr 2/2014, s. 381-388.
9. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Rydzkowski W.: Transport wodny śródlądowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2007.
10. Woś K.: Żegluga śródlądowa – szanse rozwoju. Szczecin, luty 2010, (http://www.am.szczecin.pl/userfiles/File/aktualnosci/news_2010_03_02/KW-zegluga_srodladowa-szanse_rozwoju.pdf) (dostęp: 1.10.2014)
11. Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000. Komisja Europejska, 2012. (http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/iwt_pl.pdf). (dostęp: 30.09.2014)
12. Żurek T., Żurek M.: Degradacyjne zmiany w parametrach drogi wodnej E-70 w obszarze miasta Bydgoszczy. „Logistyka”, nr 6/2012, s. 1036-1046.
13. Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej. Informacja o wynikach kontroli. (http://www.nik.gov.pl/plik/id,6232,vp,7990.pdf). (dostęp: 5.11.2014)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6d944ba0-a04c-4f1c-ae43-51998dbad3d8
Identyfikatory