Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6d6a1ab7-0616-4ce9-ac62-6566e498ccb9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Dynamiczne pasy autobusowe

Autorzy Molecki, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dynamic bus lines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono kwestię wydzielania pasów autobusowych w sposób dynamiczny. W wielkich miastach ma to ograniczone zastosowanie, natomiast może być rozwiązaniem dla miast mniejszych, w których znaczącą poprawę jakości komunikacji da się osiągnąć właśnie poprzez odseparowanie od ruchu ogólnego. Jednocześnie natężenie ruchu autobusów jest zbyt małe, by takie rozwiązanie nie spotkało się ze sprzeciwem mieszkańców.
EN The article discusses the issue of separation of bus lanes in a dynamic way. It is not so useful in big cities, but may be interesting option for smaller cities in which significant improvement in the quality of public transport can be achieved just by separating from general traffic, but bus traffic is too small to not notice resistance from inhabitants.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   inteligentny system transportu   ITS   autobus   priorytet  
EN urban transport   intelligent system transport   ITS   bus   priority  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 10--15
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il., rys.
Twórcy
autor Molecki, A.
  • Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” sp. z o.o., ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
Bibliografia
1. Halor J., Zarys rozwoju komunikacji tramwajowej na świecie, [w:] Molecki B. (red.), Nowoczesne tramwaje w komunikacji miejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.
2. Molecki A., Dylematy priorytetowania autobusów w ramach ITS, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 3.
3. Molecki A., Oznakowanie dróg autobusowych - trudności i zagrożenia, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, 2015, nr 7-8.
4. Molecki B., Jak dalece można sterować ruchem pojazdu? Europejski System Sterowania Ruchem Kolejowym, „Infrastruktura Transportu’’ 2012, nr 4.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: Dz. U. 2003, Nr 220, poz. 2181 z poźn. zm.).
6. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Dz. U. 2012, poz. 1137 z poźn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6d6a1ab7-0616-4ce9-ac62-6566e498ccb9
Identyfikatory